Wat kunnen Noachieden lezen tijdens Tishe B’Av?

Bron: Asknoah.org

Op 9 Tishe van de Hebreeuwse maand van Menachem Av vasten Joden 24 uur en 40 minuten ter herdenking dat op die dag zowel de Eerste als de Tweede Tempel werden vernietigd in Jeruzalem. Wanneer de 9de op een Sabbat valt wordt het vasten naar zaterdagavond verplaatst. 

Noachieden kunnen tijdens Tish’a B’Av van de Tenach het volgende lezen: 

  • Klaagliederen (geschreven door Jeremia)
  • En het boek van Job.

Audio  beluisteren: 

Iedereen kan en zou ook goede daden en andere vormen van liefdadigheid kunnen verhogen en specifiek in het geven van donaties aan een goed doel die niet in strijd is met de Thora wetten en moraal.

Het is ook belangrijk om te bidden/dwanen tot G’d voor de komst van de Mashiach en voor het bouwen van de Derde Bais Hamikdash (  de Heilige Tempel), omdat het een grote zegening is voor de hele wereld in de Messiaanse Tijd.