Het verzamelen van dieren in de ark

Bron: Asknoah.org

Het verzamelen van dieren in de ark

Het was op de zevende dag dat dieren en vogels per paar over de hele wereld naar de Ark kwamen. Eén paar van elk soort die niet tahor (niet rituel “puur”, dieren die later voor Joden waren verboden om te eten) waren en zeven paren van dieren die tahor waren. [1] Wanneer de mensen de dieren zagen aankomen uit alle hoeken van de wereld werden de mensen eindelijk bezorgd. Dit kon alleen maar beteken dat G’d dieren inspireerden. Heeft dit wonder op een ander tijdstip ook plaats gevonden? Het antwoord is ja!

In Leviticus hoofdstuk 11 staat de Thora wetten met betrekking tot de dieren die tohar zijn voor Joden om te eten en welke niet. In vers 2 zegt G’d tegen Mozes, “Spreek tot de kinderen van Israël en zeg, Deze dieren mogen jullie eten van alle dieren die op de aarde leven”. Rashi legt uit, gebaseerd op de Talmoed, dat Mozes elke dier omhoog hield en liet zien aan de Israëlieten. Zowel de vogels als al het kruipende wezens en noemde dit bij naam en of ze dit mochten eten of niet. Elk van de wezens kwamen uit zichzelf en geïnspireerd door G’d naar Mozes op de berg Sinaï net zoals dat 17 generaties eerder gebeurde bij Noah’s Ark.

Noach betrad de Ark met tegenzin. 

Toen de stortbuien begon en Noach alles gereed had om de ark af te sluiten en G’d ook zei dat hij de ark in kon, ging Noach niet. Hij stond buiten in de regen totdat G’d hem dwong om de ark binnen te gaan. Sommige van de geleerden zeggen dat dit laat zien dat Noach niet echt geloofde dat G’d de wereld wilde vernietigen. Betekent dit dat Noach niet geloofde dat de vloed zou komen?

Dit betekent dat Noach dacht dat G’d de vloed niet zou laten beginnen terwijl hij buiten de ark stond. Dus stond hij expres buiten de ark om de vloed te vertragen. Ook al was het voor een minuut of zelfs een een paar minuten. Noach wilde de mensen de kans geven door ze wat extra tijd te geven om tot inkeer te komen en om ze zo zelf  te redden. Met andere woorden naar al deze wonderen (en we hebben maar een paar genoemd) en nadat de regen kwam, kon Noach niet geloven dat de mensen weigerden tot inkeer te komen. Misschien dat G’d Die goed is een klein beetje verdienste in de mensen op het laatste moment en dat ze daardoor gespaard bleven. Ook al kwamen ze niet tot inkeer en werden er geen goede verdiensten gevonden, wilde Noach niet verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de mensheid door zichzelf binnen op te sluiten. Maar G’d kende de mensen en wist dat ze weigerde tot inkeer te komen en de aarde moest gezuiverd worden van al dat kwaad. Dus beval G’d Noach de ark binnen te gaan en om de deur van de ark dicht te doen en te verzegelen.

En waar komt dit nu op neer? Ondanks dat Noach goede intenties had om langer buiten te staan, had hij onmiddellijk G’ds instructies moet opvolgen zodra G’d zei tegen Noach dat hij de ark in moest gaan. Noach had niet moeten wachten met het binnengaan van de ark omdat hij dacht dat hij het kon bepalen wanneer hij de ark kon binnen gaan. [2] [1] Zie Rashi op Genesis 7:2. Van hier zien we dat een bne Noach uit  tahor dieren moet kiezen als hij een dier wil offeren aan G’d. Zie The Divine Code deel 1 hoofdstuk 7.

[2] Naast de vis was er nog 1 wezen dat de vloed overleefde buiten de ark om. Dat was de reus Og. Hij vele generaties later werd hij uiteindelijk koning van Bashan tot dat die natie tot de oosten van de Golan Hoogte werd veroverd door Mozes en de Israëlieten. Genesis 7:23 staat dat “alleen Noach (ach Noach in Hebreeuws) overleefde samen met degene die in de Ark zaten”. In Hebreeuws de woorden “ach Noach” hebben dezelfde numerieke waarden 79 als “Og”. Dus dat Og het overleefde is hint in deze vers.