Doelstelling

Beste lezers,

Deze site heeft als doel om mensen te informeren wat het leven volgens de 7 Noachiedische wetten betekent. Door middel van artikelen proberen we de lezer weg wijs te maken wat bne Noach inhoudt. Verder kan je ons volgen op  twitter en like ons op  facebook.

De Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson ZT”L wordt hierin aangehaald.

“Ondanks dat G’d de wereld schiep met de vrije wil van mensen, heeft Hij ons ook de middelen en een gids gegeven om ons aan te moedigen om het goede te kiezen: Een G’ddelijke morele code. Eén dat alle menselijke codes overstijgt en de enige dat tijdloos en universeel toepasbaar is voor een goede en morele beschaving.”

De beheerders

De Zeven Noachidische geboden

1 Avoda Zara: het verbod van afgodendienst,

2 Birkat HaSjeem: het verbod van G’dslastering,

3 Sjefichoet Damiem: het verbod van moord,

4 Arajot: het verbod van bloedschande,

5 Gezel: het verbod van diefstal,

6 Ever Min Hachai: het verbod een lidmaat van een levend dier af te snijden,

7 Diniem: het gebod van Rechtsspraak.