21 december 2012 De Maya’s en de joden

Geschreven door Lea Farkash

De Maya kalender telt de tijd tot het jaar 2012. Na 21 december 2012 komen wij in een in het tijdperk terecht van ‘niet meer tijd’ naar hun mening; het is een tijd van algehele kennis, een periode dat er volledige kennis zal zijn. We zullen in die tijd de kracht hebben om te genezen, te creëren en alles te veranderen.

Volgens astronomie van de Maya’s draait onze melkweg elke 26.000 jaar * de Pleiaden. In 2012 is de voltooiing van deze cyclus …. het zal een nieuwe dageraad voor de mensheid zijn.

In de ruimte is er een situatie waarbij de planeten op een rechte lijn staan [een gebeurtenis die eens elke 26.000 jaar voorkomt], hierbij zijn de aarde, de zon, de Melkweg, de Pleiaden, Sirius en anderen inbegrepen. Dit zal precies op 21 december 2012 om 11 uur gebeuren en om 11:11 zal er een stroom van nieuw licht en puur bewustzijn komen dit zonder inmenging van de planeten.

* Het is belangrijk om erop te wijzen dat, hoewel de berekeningen van het aantal jaren volgens de traditie van de Maya’s hoger is dan de maximale 6000 jaar volgens joodse traditie, er geen inherente tegenspraak is met de Thora van Israël. Zoals de Ramban (Nachmanides) in zijn commentaar op de Thora [Genesis, 2] zegt, wordt de wereld blijft gedurende 6.000 jaar bestaan evenredig aan de zes dagen van de schepping. Dit verwijst naar de fysieke wereld dat gecreëerd is binnen het systeem van de tijd …. volgens de leer van de relativiteit binnen de wetenschap, bestaat het begrip tijd alleen in de fysieke wereld …. hoe groter de centrale massa des te langzamer de tijd beweegt.

De Talmoed in Nedarim [08:02]:
Reesh Lakisj zegt: ”In de Komende Wereld, is er geen Gehinnom [hel]. Integendeel, Hasjem zal de zon uit zijn schede halen en de rechtvaardigen zullen door de stralen genezen worden, maar de slechten zullen door de zonnestralen gestrafd worden. Zoals het staat geschreven [Malachi 3:19]: ”Een zon komt die zal branden als een oven; alle slechten en alle boosdoeners zullen zijn als stro, en de zon zal hen verbranden … Maar een zon van barmhartigheid zal schijnen voor degenen die Mij vrezen, met genezing in zijn stralen.”

De Abarbanel legt dit alsvolgt uit: ”De zon doet tegenovergestelde dingen afhankelijk van de omstandigheden de zon zal of verbranden of genezen. Het bleekt was en maakt de hemel bruin. De zon laat het was smelten en het bevriest het zout. Dus de slechten die leeg zijn en zo droog zijn als stro, die worden verbrand. De rechtvaardigen, die nat en vochtig, zij zullen genezen.”

ועת צרה היא ליעקב, וממנה יושע

” … En het is een tijd van benauwdheid voor Ja’akov, en hiervan zal hij gered worden” [Jeremia 30:7]

Het is interessant op te merken dat de gematria van de woorden ”en een tijd van benauwdheid” is 772, waarbij de numerrieke waarde van de woorden is gelijk aan ”de tijd van de duidelijkheid”. Dit versterkt het idee dat het moment het een tijd zal zijn van Tzara [problemen] voor de goddelozen zijn, en het zal omgekeerd een tijd van tzohar [duidelijkheid] voor de rechtvaardigen.

De Maya kalender:
Volgens de Maya kalender, is het jaar 1992 het eerste jaar van de laatste fase [periode van 20 jaar] van de laatste fase [de 13de etappe] van de grote cyclus. Het is opvallend dat het jaar 1992 was het jaar תשׁנ”ב – 5752 vanaf de schepping van de wereld, en dat is het begin van de namiddag op vrijdag, [op de kosmische klok], wanneer de speciale Shabbat atmosfeer begint neer te dalen op de wereld [volgens de heilige Arizal]. De Maya’s refereren tot deze 20 jaar als de zuivering van de aarde. Tijdens deze periode zal de aarde gezuiverd worden, met inbegrip van de harten van de mensen. Het slechte zal verdwijnen en de goedheid zal zegevieren. Deze cyclus wordt op 21 december 2012 afgesloten. Hiermee worden de kenmerken van de beschaving zoals wij die kennen effectief. Hierna zal de mensheid verder te gaan in een nieuwe vorm van beschaving.

Naar mening van Rav Kushilevsky als wij het over het jaar 2012 hebben men rekening moet houden met het bekende feit dat de Gaon van Wilna heeft gezegd dat de geboorteweeën van de Masjieach na een periode van 70 jaar wordt beeindigd.

Hetzelfde idee zie je terug in Psalm 20: er zijn 70 woorden in deze Psalm: ”Moge Hasjeem je antwoorden op de dag der benauwdheid”. In het jaar 5702 (1941), begon de Holocaust in volle kracht en zoals de Eesh Kodesh schreef: ”De verschrikkelijke tragedieën en afschuwelijke onnatuurlijke sterfgevallen die de wrede nazi-beesten aan het Huis van Israël in het jaar 5702 hebben toegebracht. Naar mijn weten van de woorden van de wijzen en de geschiedenis, is er nooit eerder zoveel leed geweest …”

Hieruit kunnen we afleiden dat in het jaar 5702 de geboorteweeën van de Masjieach zijn begonnen. Als we nog vanaf 5702 nog eens 70 jaar optellen dan kom je op 5772 – 2012 de datum van de feitelijke ”geboorte” van de Masjieach.

In deze tijd van de ”voetstappen van de Masjiach” is het de gemengde menigte [Erev Rav] die sterk zullen zijn, Israël’s leiders zullen van de Erev Rav zijn. Zoals het in de Zohar op verschillende plaatsen staat geschreven. Dit hebben wij in de afgelopen jaren gezien, de regeringen van de staat Israël bestond uit partijen en ministers die zich inzetten om de Thora waarden van Israël te bestrijden. Zoals het in het Talmoed traktaat, Sanhedrin [98:1] staat geschreven: ”de koningen zullen veranderen in ketters”, en zoals men zegt in het commentaar, dit heeft betrekking op het koninkrijk van Israël.

De Joodse wijzen vertellen ons in de Talmoed dat situatie van Israël ertoe zal leiden dat “Wij niemand hebben om op te vertrouwen, behalve op onze Vader in de hemel”, zoals wij deze dagen zien dat Israël het moeilijk heeft om haar vijanden op afstand te houden. Het resultaat hiervan zal zijn dat het Joodse volk tot inkeer zal komen [tesjoewa], dit is de basis van de uiteindelijke verlossing: ”Want Israël zal alleen worden verlost als ze terugkeren”. [Sanhedrin 97: 2]

Let op: de datum van 21 december 2012 is toch belangrijk voor veel mensen en religies. De Verlossing kan op elk moment komen. We hopen op elke dag op de komst van de Mashieach.

Bron: (De informatie in deze blog is geen profetie of een voorspelling, slechts informatie dat ons bekend is. Alles kan veranderen net zo snel als je met je ogen knippert).

Met toestemming van rabbijn Glazerson is een klein deel overgenomen uit het boek: The Mayan Culture and Judaism by Rabbi M. Glazerson and Professor R. Haralick
Stand van de planeten op 21-12-2012