As a new day breaks

Geschreven door Rabbijn Eli Touger

Achterkant van het boek:

Als we de veranderingen zien in de wereld om ons heen, zoals uiteenvallen van het communisme, de een wording van Europa, de drijfveer voor ontwapening en de Golfoorlog en de nasleep ervan, dan wordt het duidelijk dat we in een grote omvangrijke overgangsproces zitten. De boodschap komt nog harder aan als kijken naar de geopolitieke schommelingen die parallel lopen met de radicale veranderingen op economische-, educatieve gebieden en gemeenschappelijke relaties. De bestaande kaders voor menselijke relaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau maken plaats voor nieuwe definities. In de voortdurende veranderingen van waarden en doelen, hebben mensen over de hele wereld hun aandacht gericht op de ultieme herdefiniëring van de samenleving die wordt geïnspireerd door de komst van de Masjiach. As A New Day Breaks richt zich op de trends die van invloed zijn voor de overgang van de hedendaagse samenleving naar een omgeving die geschikt is voor de ultieme verlossing. Waar de samenleving anticipeert op de kennis, harmonie en vrede in hun dagelijkse leven en die deze waarden verspreid over de hele wereld. Het boek is geschreven door rabbijn Eli Touger

Hier de link naar het boek.