De Gouden Poort van Jeruzalem

Geschreven door de redactie

De Gouden Poort is het de Oostelijke Poort van Jeruzalem en is één van de acht poorten die Jeruzalem kent. Volgens de Joodse traditie zal de Mashiach door deze poort Jeruzalem betreden (Sha’ar harachamim). De legende zegt dat de Sjechinàh (G´ds Glorie) van deze poort gebruikt maakte om Jeruzalem in en uit te gaan en ondertussen mag deze poort niet aangeraakt worden (zie de door ons later aangehaalde Ezechiël tekst).

Omdat de Joden er zeker van zijn dat de Mashiach door deze poort heen zal trekken, hebben de moslims rond 1530 de poort dicht gemetseld. Daarbij hebben zij expres een begraafplaats voor de poort geplaatst, omdat moslims geloven dat de Joodse Mashiach nooit een begraafplaats zou betreden en hierdoor dubbel in Zijn trek door de poort gestremd zal worden.

Juich, inwoners van Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, stad op de Sion. Kijk! Daar komt je koning, hij komt naar je toe. Hij is rechtvaardig en brengt bevrijding. Hij is eenvoudig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Zach.9:9.

Wat interessant is, is dat G´d de opdracht gaf de oostelijke poort van de Tempel te sluiten: De man nam me opnieuw mee naar de oostelijke buitenpoort van het heiligdom. De poort was gesloten. De Heer zei tegen mij: `Deze poort moet gesloten blijven, zij mag in geen geval geopend worden. Niemand mag hierdoor naar binnen, nu Ik, de Heer, de God van Israël, langs deze weg ben binnengegaan. Daarom blijft hij gesloten. Ezechiël 44:1-2. Wij gaven aan dat dit overeenkomt met de traditie dat de Sjechinàh van G´d door de Gouden Poort gaat.

Nog steeds valt de Gouden Poort onder beheer van de Moslims en zij bewaken hem dagelijks zeer strikt, want owee als de Joodse Mashiach zal aantreden, dan moet Hij tegengehouden worden! Uiteraard is geen macht of kracht die de doorgang van onze Verlosser kan tegenhouden. Als die dag aanbreekt, zal Hij op de Olijfberg gaan staan, aan de oostkant van Jeruzalem. De berg zal middendoor splijten: de ene helft van de berg glijdt weg naar het noorden, de andere helft naar het zuiden. Zo zal een breed dal ontstaan, van oost naar west. Zach.14:4

copyrights by FAQ-online 2003