De weg naar succes

Geschreven door Dayan mr. drs. R. Evers

FOTO v.l.n.r. Dick Berlijn generaal b.d., co-auteur van het werk `Het verhaal van mijn succes’, ambassadeur Shota Gvineria van Georgie, Dayan mr. drs. R. Evers bij de uitreiking van het boek.

Vorig jaar werd Dayan Evers benaderd door de Georgische ambassade in Nederland met de vraag of hij zijn medewerking wil verlenen aan de uitgave van een boek getiteld: “De weg naar Succes”. In het boek komen inspirerende levensverhalen, waardevolle adviezen, wijze lessen of waarschuwingen van invloedrijke Nederlanders die veel voor onze maatschappij betekenen. De bedoeling is dat in het boek succesvolle mensen laten zien hoe zij met moeilijke situaties omgaan en in die zin de lezer tot inspiratie zijn.

Aan Dayan Evers wordt gevraagd om in ca. 1000 woorden te vertellen hoe zijn loopbaan verlopen is, en wat de formule is achter zijn succes. Suggesties: Waar droomde u van toen u kind was? Wat passioneert u in uw werk? Wat is uw grote kracht? Wie heeft u gestimuleerd? Welke tegenslagen heeft u gehad? Hoe heeft u die weten te overwinnen? De ingezonden essays werden geredigeerd, maar inhoudelijk niet aangepast.

Het boek werd in het Nederlands uitgegeven in een eenmalige oplage van 500 exemplaren. De opbrengst van het boek komt ten goede aan het werk van UNICEF Georgië. De verschijning van het boek was rond 20-11-11 (Internationale Dag van de Rechten van het kind) en ging gepaard met activiteiten die het werk van UNICEF Georgië onder de aandacht brengen.

Verhaal van mijn succes
Succes is passie, durf, zelfwaardering, doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden, netwerk en talent. Succes is resultaat. Succes veronderstelt initiatief, positief denken, plannen ontwikkelen, aktie ondernemen, jezelf ontwikkelen, blijven leren, nooit opgeven, op details letten, je niet laten afleiden, zaken anders durven aanpakken, verantwoordelijkheid nemen. Aldus internet.

Maar het Jodendom is een revolutionaire religie en heeft telkens weer een iets andere kijk op de werkelijkheid dan internet.

Succes is verder bouwen
Mijn Joodse visie op succes is `verder bouwen en doorgeven’. Pas wanneer de volgende generaties doorbouwen aan onze verworvenheden, hebben wij werkelijk resultaat geboekt. Als wij tegenwoordig aan succes denken, dan letten we alleen op het aardse hier en nu. Ons Joodse duurzaamheidsverlangen voert ons echter over de horizon van deze materiele realiteit heen naar verhevener oorden waar andere normen en waarden heersen, naar werelden van langere en fraaiere duur, naar spiritualiteit van een boventijdelijke heftigheid en bovenplaatselijke schoonheid. G’d is de enige bron van duurzaamheid en duurzaam succes. Dat is onze kracht en uiteindelijke inspiratiebron. Joods succes uit zich in de hechting aan de Eeuwige, het eeuwige, waaraan deze moderne tijd juist zo een groot gebrek heeft. Alles moet in drie minuten klaar en instant te vinden zijn op de computer. Als wij in staat zijn alles door te geven aan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in een ononderbroken traditie, dan hebben wij succes gehad. Dan zijn wij er in geslaagd onze tijdelijkheid om te zetten in eeuwigheid. En daarbij gaat het dan niet om economisch of financieel succes maar om geestelijke waarden, die niet in euro’s zijn uit te drukken.

Spirituele duurzaamheid
Geloven wij in duurzaamheid? Succes is in staat zijn die oude gegevens uit de Tora naar de huidige realiteit te vertalen en in die tijdelijke aardse omstandigheid eeuwigheid door te voeren. Dat heet succes in het Jodendom. Dat stimuleert en passioneert.

Zijn
Mijn eerste succespunt is dat we hier zijn. Dat moge vanzelfsprekend klinken maar dat is het zeker niet. Mijn moeder is in Auschwitz ternauwernood aan vergassing ontsnapt. Dat zij en wij Hitler hebben overleefd mag wel de grootste successtory heten in ons leven. Ja, wij zijn er nog. En we hebben wat bij te dragen aan de maatschappij als geheel en deelgebieden daarvan in het bijzonder.

Het nest
Juist door tegen- en weerstand wordt je gedwongen meer dan middelmatig te presteren. Mijn `mazzel’ (geluk) was dat ik geboren werd in een heel bijzonder gezin. Hoewel mijn ouders zwaar geleden hadden onder de Duitse bezetting hoorde ik nooit een kwaad woord over Duitsers. Het goede in de mens stond altijd voorop. We kregen hoge idealen mee maar ook stevige trauma’s als nasleep van de Holocaust. Hoewel trauma’s niet prettig zijn, leer je wel je te identificeren met het lijdende deel van de mensheid. En dat is belangrijk voor cerebrale types als ik. Mijn moeder wilde altijd emoties zien. Dat was nooit mijn sterkste kant maar werd er en passant toch ingestampt. Mijn moeder is ook behoorlijk ambitieus. Toen ze veertig was, begon ze een studie psychologie. Toen ze zestig werd, promoveerde ze. Nu ze 85 is, gaat zij bij Knevel en van de Brink gerust stevig in discussie met Johan Derksen en weet zij hem nog goed van repliek te dienen ook.

Levensboodschap
De existentiele boodschap van mijn ouders was hun inzet voor de gemeenschap, het Jodendom en Israel. Dat heeft mijn ontwikkeling mede geinspireerd. Maar ook mijn Rebbes, mijn Joodse leraren waren altijd een intensieve bron van hoop en vernieuwing. Je maakt een persoonlijke ontwikkeling door, die door dalen en over bergen gaat maar als je je religieuze doel – verbondenheid met het Opperwezen – maar voor ogen houdt en je niet laat afleiden door allerlei bijkomstigheden kan er eigenlijk weinig misgaan. Waar je erg op moet letten, is dat succes geen status is maar een doorlopende krachtsinspanning. Dat geldt voor het `lernen’, de intellectuele kant van het leven en voor de emotionele uitstraling. En wat nog veel belangrijker is, dat je nooit verslaafd moet raken aan succes. Want dat is nog erger dan een verslaving aan verdovende middelen. Niemand kan altijd succesvol zijn.

Succesformule
Belangrijk is allereerst dat je gelooft in wat je doet en nastreeft. Hoe het komt, heb ik niet helemaal helder maar ik geloof volledig in het Jodendom, zelfs op die punten, die niet makkelijk begrijpelijk of verdedigbaar zijn. Als Rabbijn is het ook belangrijk dat je feilloos aansluit bij de gemeenschap waar je uit voortkomt en waar je voor bezig bent. Je voelt je een deel van binnenuit waaraan je iets wil toevoegen. Gelukkig was ik zowel spiritueel als profaan voorbereid op deze, overigens zware taak. Werkdagen van 18 uur zijn geen uitzondering.

©Dayan R. Evers