De Zeven Wonderen van het Joodse Volk

Rabbi Ken Spiro, Jeroesjalajiem; Vastgelegd door: Devorah 23-01-08 Jewish Identity Day Amsterdam

“A Jew who doesn’t believe in miracles, is not a realist.”
Ben Gurion (David Green)

1. Piramide van Cheops
2. Kolossus van Rodos
3. Hangende tuinen van Babylon
4. Mausoleum van Halicarnassus in Anatolië
5. Pharos van Alexandrië
6. Beeld van Zeus te Olympia
7. Tempel van Artemis in Efeze in Anatolië

Of:

1. Deltawerken (Nederland)
2. Golden Gate Bridge (San Francisco, Verenigde Staten)
3. Panamakanaal (Panama)
4. Sagrada Família (Barcelona, Spanje)
5. Eiffeltoren (Parijs, Frankrijk)
6. Sydney Opera House (Sydney, Australië)
7. Brug van Millau (Millau, Frankrijk)

De zeven klassieke en de zeven moderne wereldwonderen zijn indrukwekkend en adembenemend om te zien. Vele gebouwen laten onze fantasie de vrije loop, maar uiteindelijk zijn het allemaal wonderen vervaardigd uit mensenhanden.
Hasjem is Zelf ook verantwoordelijk voor een aantal grote wonderen, in het bijzonder Israël. Het is ook niet verwonderlijk dat wij naast zeven klassieke- en moderne wereldwonderen, ook mogen spreken van de zeven wonderen van de Joodse geschiedenis. Wat zijn die wonderen? Wanneer vonden deze plaats? Wat heeft dit als gevolg voor onze beschaving in het algemeen?

Rabbi Ken Spiro heeft de zeven wonderen van de Joodse geschiedenis bestudeerd en heeft daarover een sjioer ontwikkeld die zowel bij Aish.com bekend is, als op mp3 te verkrijgen. Wij hebben het geluk gehad dat wij zijn sjioer op JID persoonlijk konden volgen en dit artikel is het resultaat.

Devorah

Waarom een wonderlijk volk? Wat is een Jood?
Leo Nikolaievitch Tolsoy (1828-1910) wist daar een antwoord op en schreef het volgende in de “Jewish World” van 1908:
Wat is een Jood? Deze vraag is niet zo raar zoals het lijkt. Het toont aan wat voor speciaal schepsel de Jood is, wat alle naties samen en afzonderlijk hebben mishandeld en gemolesteerd,onderdrukt en vervolgd, vertrapt en afgeslacht, verbrand en verhangen en des ondanks alles leeft het nog steeds. Wat is een Jood die zichzelf nooit heeft toegestaan de verkeerde pad op te gaan door alle wereldse bezittingen die zijn vervolgers en onderdrukkers constant hebben aangeboden in ruil dat hij zijn geloof zou veranderen en zijn eigen religie zou gaan verloochenen? De Jood is dat heilige wezen die de eeuwigdurende vuur uit de hemel bracht en de gehele wereld verlicht. Hij is de religieuze bron en fontein waaruit alle mensen hun geloof en religiën hebben geput.

De Jood is de pionier van de beschaving. Onwetendheid werd in oud-Palestina veroordeeld, nog meer dan in de hedendaagse EU. Zelfs meer in deze wilde barbaarse dagen waarin noch het leven noch de dood van een persoon enigszins telt. Rabbi Akiva heeft niet van afgezien om in het openbaar over de doodstraf te zwijgen, een praktijkvoorbeeld wat in deze dagen [red. begin vorige eeuw] wordt erkend als een hoogstaand beschaafde manier van straffen.

De Jood is het embleem van de beschaving en religieuze tolerantie. “Heb de vreemdeling en de gast lief,” droeg Mosje op, “want jullie zijn in Egypte zelf vreemdelingen geweest.” En dit werd gezegd in deze oude en primitieve tijden waar de principiële ambitie van alle rassen en naties uit het neersabelen en het vastketenen in slavernij van anderen inhield.

Als het om religieuze tolerantie gaat, is het Joodse geloof niet alleen ver van de evangeliserende missionarissen van het bekeren van mensen of andere klasse verwijderd, integendeel, de Talmoed draagt de rabbijnen op om te informeren en uit te leggen aan iedereen die vrijwillig de Joodse religie accepteert, met alle moeilijkheden inbegrepen, en om de geriem [red. niet-Joden die Joods zijn geworden middels een gioer] op te wijzen dat de rechtvaardigen uit de volkeren een deel hebben in de onsterfelijkheid. Wat een verheven en ideale religieuze tolerantie waar zelfs een moralist uit onze dagen niet tegen op kan.

De Jood is het embleem van de eeuwigheid. Hij die noch door afslachting noch door foltering van duizenden van jaren vernietigd kon worden, hij die noch door vuur noch door zwaard noch door inquisitie van de aarde gevaagd kon worden, hij die als eerste de orakels van God voortbracht, hij die voor zo’n lange tijd de bewaker van de profetieën is geweest en die de profetieën over de wereld uitzond – zo’n volk kan niet vernietigd worden. De Jood is even eeuwigdurend als eeuwigheid zelf.

Waarom een wonderlijk volk? Over de Joden
John Adams (1735 -1826), de tweede president van de VS, schreef in 1806 in de strekking: Ondanks Bolingbroke en Voltare dring ik aan dat de Joden meer aan de beschaving hebben gewerkt dan ieder volk dan ook. Als ik een atheïst zou zijn en zou geloven in een blinde eeuwige lot, ik zou dan nog steeds geloven dat het lot is aangesteld door de Joden, het essentieleste instrument voor het civiliseren van de naties. Als ik uit één of andere sekte een atheïst zou zijn geweest, die zou geloven of beweren dat alles per toeval is ontstaan, dan zou ik moeten geloven dat het lot door de Joden zou zijn verordend om aan de mensheid de doctrine van een opperste intelligente, wijze, almachtige Heerser van het heelal te bewaren en deze te verspreiden. Ik zou geloven dat het lot een grote essentiële principe van alle ethiek en consequentie van de beschaving zou zijn.

Ik heb de afgelopen herfst een half dozijn edities met grof taalgebruik tegen de Bijbel gelezen. Hoe is het mogelijk dat deze oude kerel de Hebreeërs in zo’n verachtelijke licht laat vertegenwoordigen. Dan moeten zij wel de meest glorierijke natie zijn die ooit deze aarde heeft bewoond. De Romeinen en hun rijk wsa in vergelijking met de Joden slechts een luchtbel. Zij hebben een religie aan drie kwart van de wereld gegeven en zij hebben de zaken van de mensheid steeds meer en meer beïnvloed en plezieriger dan wat voor natie dan ook: oud of modern.

Waarom een wonderlijk volk? Betreft de Joden
Mark Twain schreef in 1899: “Als de statistieken juist zijn, vormen de Joden maar een procent van het menselijk ras. Dat komt overeen met een verloren nevelige schemerige rookwolk van sterrenstof in de gehele melkwegstelsel. De Jood zou amper opgemerkt moeten worden, maar zij worden altijd waargenomen en is altijd vernomen. De Jood heeft op deze wereld een prominente aanwezigheid. Zijn commercieel belang is buitengewoon onevenredig en niet in proportie ten opzichte aan de hoeveelheid Joden die er zijn. De bijdragen van de Jood tot de lijst van grote namen in literatuur, wetenschap, kunst, muziek, financiën, geneeskunde en abstruze leren zijn altijd buiten proportioneel geweest ten opzichte van de hoeveelheid Joden die er zijn. De Jood heeft door de hele geschiedenis heen met handen op de rug gebonden, een prachtige strijd in deze wereld geleverd. Hij zou verwaand kunnen zijn en daar een prima excuus voor kunnen vinden. De Egyptenaar, Babyloniër en de Pers kwamen op, vulden de planeet met bombarie, maar verdwenen als een droom en kwamen tot een eind. De Griek en de Romein volgden hen op en maakten een enorm lawaai en zij verdwenen. Andere volkeren kwamen op en hielden hun borst vooruit, maar brandden af. Allen zijn slechts een schim of verdwenen. De Jood zag hen allen, versloeg hen, en is nu wat hij altijd was. Getuigend van geen verval, noch gebrek door leeftijd, noch verzwakking van zijn delen, geen afname van zijn energie, geen het afstomping van zijn waakzame en conflict riskerende mening. Al deze dingen zijn dodelijk maar de Jood – alle krachten trotserend – houdt staande. Wat is het geheim van zijn onsterfelijkheid?

Waarom een wonderlijk volk? Een oude wereld
Prof. T.R. Glover schreef in 1964: geen oude beschaving in het Oosten heeft een vreemdere geschiedenis van de Joden,,, de geschiedenis van geen enkel oude beschaving is zo waardevol, als wij het alleen zouden kunnen ontdekken en kunnen begrijpen… vreemd blijft het hoe de oude religie van de Joden blijft overleven, terwijl elk andere religie van wat voor oud ras van voor de christelijke wereld dan ook is verdwenen… nogmaals het blijft vreemd dat de bestaande wereldreligies zijn gebouwd op de religieuze ideeën van de Joden…

Nu bestaat er door de Joodse geschiedenis een probleem. De grote vraag is niet “wat is er gebeurd”, maar “waarom het is gebeurd?” “Waarom blijft dit ras bestaan? Waarom leeft het Jodendom? Hoe is het begonnen?” Deze vragen zullen hier niet worden beantwoord… deze liggen in het unicum van de Joden.

Waarom een wonderlijk volk? De geschiedenis van de Joden
Cecil Roth (1899-1970) schreef in 1961: Onze onderzoek naar drie en een halve millennia Joodse geschiedenis is gesloten. Maar het verhaal die wij hierover vertellen is oneindig. Tegenwoordig hebben de Joden nog steeds de elementen van kracht en duurzaamheid die alle crisissen van het verleden hebben doorstaan, de grootste rijken van de oudheid hebben overleefd.

Door onze geschiedenis heen zijn er zwakkere elementen geweest die de offers – die het Jodendom inhield – hebben ontlopen. Zij zijn al een lange tijd in de grote meerderheid opgeslokt, alleen hoe meer de tradities van de voorouders opvolgt, des te meer die met trots kunnen terugkijken op hun buitengewoon erfgoed. Willen wij gerekend worden tot de zwakkere meerderheid of de sterke minderheid? De beslissing ligt bij onszelf.

Maar van de Joodse geschiedenis uitgaande, kunnen wij door een element in onze beslissing geholpen worden. Het behoud van de Jood was zeker niet toevallig. Hij vroeg het door de kracht van een bepaald ideaal, die op de erkenning van de invloed van een Hogere Macht op menselijke zaken is gebaseerd. Door de geschiedenis heen wordt hij steeds op een wonderlijke wijze uit rampen gered wat niet als fortuinlijk beschreven kan worden. De auteur heeft doelbewust geprobeerd om dit werk in een seculaire geest te schrijven. Hij denkt niet dat zijn lezers er in falen om op iedere pagina geen hogere immanentie te zien.

Waarom een wonderlijk volk? Pensees (Gedachten)
Blaise Pascal (1623-1662) schreef over de Joden: Deze mensen zijn niet alleen uitblinkend door hun antiquiteit, maar door hun altoos bestaan, die vanaf de oorsprong altijd is door gegaan. Naties van Griekenland, van Italië, van Lacedaemon en van Athene en Rome, en al die naties die hen opvolgden, zijn allemaal vergaan. Zij [red. Joden] blijven, ondanks de pogingen van vele machtige koningen die – waarvan hun historici getuigen – door de tijden heen honderden keren hebben geprobeerd hen [red. Joden] te vernietigen, en ook al is het gemakkelijk om over het natuurlijke verloop te speculeren, niettemin zijn zij bewaard (en dit behoud is voorspeld); vanaf het begin tot het einde is hun geschiedenis het langste van al onze geschiedenissen (wat hele lange tijd beslaat).

Waarom een wonderlijk volk? De betekenis van geschiedenis
Prof. Nikolai Alexandrovich Berdyaev (1874-1948) schreef: De Joden hebben de belangrijkste rol in de geschiedenis gespeeld. Zij zijn uitblinkende historische mensen en hun lot weerspiegelt de onverwoestbaarheid van de goddelijke besluiten. Hun lot wordt ook met het “metafysische” uitgelegd of in materiële of positieve historische termen worden verklaard.

Ik herinner me hoe de materialistische interpretatie van geschiedenis, wanneer ik in mijn jeugd trachtte te verklaren door het op het lot van de mensen toe te passen, vast kwam te zitten bij de Joden. Hun lot scheen vanuit een materialistisch standpunt absoluut onverklaarbaar. En inderdaad, volgens de materialistisch en positivistische criterium zouden deze mensen allang moeten zijn vergaan. Hun overleving is een mysterie en een wonderlijk fenomeen dat aantoont dat het leven van deze mensen word geregeerd met een speciale voorbestemming die de processen van aanpassing uiteenzet die de materialistische interpretatie van geschiedenis overtreft.

De overleving van de Joden, hun weerstand tegen vernietiging, hun duurzaamheid onder absolute eigenaardige voorwaarden en de doorslaggevende rol die door hen in de geschiedenis wordt gespeeld, wijzen op een speciaal en mysterieus fundament van hun lot.

De geschiedenis is wordt niet alleen vertegenwoordigd door externe betrekkingen, maar het kan ook zijn noumena en essentie van zijn wezen openbaren. De eigenaardigheid van het Joodse lot bestaat uit zijn onvergelijkbaarheid ten aanzien van de voorchristelijke of het christelijke tijdperk. Wetenschappelijke critici die op Bijbelse geschiedenis hun mening hebben gegeven kunnen noch op de universele rol die de Joden hebben gespeeld noch op gebied van hun geheimzinnige lot een bevredigende verklaring geven.

Wat maakt de Joden zo wonderlijk?

De Zeven Wonderen: Een eeuwige natie
Het bewijs is dat wij hier en nu als Jood zitten. Israël is een van de oudste naties van de wereld. Het bestaat nu bijna 4000 jaar. Ondertussen kwamen en verdwenen veel grotere en veel machtigere rijken.

Bereesjiet/Gen. 17:7
Wajjikra/Lev. 26:44-45
Jesjajahoe 54:10 en 17
Jesjajahoe 59:21
Jermijahoe 5:18-19
Veel grote rijken kwamen door de geschiedenis heen aan de macht. Denk aan de Grieken, de Perzen, de Babyloniers en de Romeinen. Deze rijken hebben allemaal de Joden onderdrukt en Israel geannexeerd. Geen van deze rijken bestaan nog. Ondertussen bestaat en floreert het Joodse volk nog steeds. Koning Louise XIV vroeg aan de filosoof Blaise Pascal om bewijs van een Bovennatuurlijke kracht in deze wereld. “De Joden, majesteit, de Joden”.

Eeuwen lang volhardde zich maar een kleine herinnering aan de glorie van Dawied hamelech en Sjlomo hamelech: 25.000 Joden van de “Oude Yishoev” in Tsfad, Tiverja (Tiberias), Jeroesjalajiem en Chevron. De profetische terugkeer van Joden naar hun vaderland begon in de 1880 met kleine, georganiseerde groepen vanuit Oost-europa. Sinds dien, hebben honderden duizenden nieuwe immigranten (‘oliem) uit 140 verschillende landen zich gevestigd. De krachtigste vloed van ‘oliem was toen 750.000 Arabische Joden in Israël aankwamen. Onlangs zijn wij getuigen geweest van de alijah van Ethiopische en Russische Joden.

De Zeven Wonderen: Ballingsschap en verspreiding.
Het grote gevaar van het leven in galoet is: assimilatie. En toch bleef het volkje bestaan. De verstrooiing van de Joden tot aan de vier uiteinden van de wereld is een uniek fenomeen. Joden hebben gezworven en zich gevestigd in praktisch alle oorden die we in de wereld kennen. Toch zijn zij op een of andere manier in staat geweest hun nationale identiteit te behouden.

Wajjikra 26:33 en 43
Dewariem/Deut. 4:26-27
Dewariem 28:63-64
Jechziq’el/Ez. 12:11 en 15

De Zeven Wonderen: Klein in aantal
We lazen de vraagstelling van Mark Twain in de Harper van juni 1899: Wat is het geheim van zijn onsterfelijkheid?

Dewariem 4:27;
Dewariem 28:62
Naties groeien en groeien en verdwijnen meestal. China is een land met haar 1200 miljoen chinezen een uitzondering op deze regel. Maar Israël blijft klein en blijft toch bestaan. De statistieken blijven redelijk stabiel tussen de 5.000.000 en 15.000.000 Joden. Op dit moment schat men op 12.500.000 Joden wereldwijd. Sinds WOII is de populatie, ondanks de 6.000.000 “verdwenen” Joden onveranderd, omdat 70% van de Joodse populatie sindsdien is bij gekomen.

JAAR

POPULATIE

VERSPREIDING

1000 vdgj (v.chr.)

1.000.000

100% in Erets (land) Jisrael

500 vdgj

500.000

50 ndgj (n.chr.)

6.000.000

33% Jisrael, 17% Babylon, 17% Egypte en 33% verstrooid over het Romeinse Rijk.

850 ndgj

3.000.000

1150 ndgj

1.500.000

85% Sefardiem en het Midden Oosten en 15% Asjkenaten

1500 ndgj

1.500.000

50% EU en 50% Midden Oosten en Noord Afrika

1650 ndgj

1.000.000

1700 ndgj

1.500.000

1800 ndgj

2.500.000

Oost EU 60%, West EU 26% en Azië en Afrika 1.6%

1825 ndgj

3.280.000

EU 83%, Azië en Afrika 6.5%, VS 3%

1850 ndgj

4.750.000

1880 ndgj

7.700.000

VS 15%

1900 ndgj

10.500.000

Oost EU 70%, West EU 12%, Noord VS 10.5%, Azië en Afrika 6%

1918 ndgj

14.000.000

VS 25%, Polen 21%, Rusland 16.5% Roemenië 5.5%, Duitsland 3.5% en Hongarije 3.5%

1940 ndgj

16.700.000

Oost EU 49%, VS 29%, Duitsland 3.5%, Hongarije 3.5%, West EU 9.5% en Azië en Afrika 6.6%, Zuid Amerika 3%

1945 ndgj

10.800.000

6.000.000 Europese Joden vermoord.

1954 ndgj

11.627.000

1969 ndgj

13.786.000

VS 40% en Jsraël 18%

1975 ndgj

14.150.000

VS 40%, Jsrael 20% en Rusland 19%

1995 ndgj

13.000.000

VS 38%, Jisrael 30.7%, Frankrijk 3.8%, Canada 2.7%, UK 2.3%, Argentinië1.5%, Brazilië 0.75% Zuid Afrika 0.75%, Australië 0.75% en overige 11.5%

De Zeven Wonderen: Antisemitisme
Een van de grootste en hardnekkigste haat die er bestaat is het antisemitisme. In de diaspora zijn zij klein in aantal, toch blijft de Jood bestaan. Het vreselijk geladen woord “antisemitisme” is door de journalist William Marr in 1871 bedacht. Jodenhaat heeft een eigen woord. Als je een donkere man haat ben je een racist, als je een Aziaat haat, eveneens. Maar als je een Jood haat, ben je een antisemiet. Antisemitisme is ook een “normaal” verschijnsel (Wajjikra/Lev. 26:36-38; Dwariem/Deut. 28:65-67). Het is ook de meest universele haat in de wereld en wereldgeschiedenis. “Why the Jews (the reason of antisemitism)” van Dennis van Prager geeft hier een duidelijk licht over. En ondertussen zitten we toch in deze sjioer.

De Joodse natie is oud. Nochtans, in relatie naar de lengte van zijn dagen, blijft het aantal Joden laag. De vervolging en slavernij, de gedwongen bekeringen en de assimilatie had zijn deel om de groei van de Joden in te tomen. Er hebben nog nooit meer dan 16.000.000 Joden te gelijk bestaan. In percentage heeft het aantal Joden nog nooit de 1% van de totale wereldbevolking overschreden. Het onderstaande overzicht illustreert aan wat voor zijden draadje het bestaan van het Joodse volk door de tijden heen heeft gehangen. Onze tijdperk ving aan met het Romeinse Rijk. In die dagen waren 10% bewoners van het Romeinse Rijk Joden. Als de vervolgingen, etc. nooit hadden plaatsgevonden, vergelijk dan Jisrael met de vermenigvuldiging van China en probeer je eens voor te stellen hoeveel Joden er nu hadden moeten leven. Ondertussen heeft de Tora de vervolgingen voorspeld in Wajjikra/Lev. 26:36-38; Dewariem/Deut. 28:32-37, 65-67; Jechezkel 20:31-36.

In de 14e eeuw kregen de Joden de schuld van de (builen)plaag (Zwarte Dood) die Europa teisterde. Een derde van de Europese bevolking vond de dood. Joden werden beschuldigd dat zij de waterbronnen hadden vergiftigd en de Jodenvervolging (naast de inquisitie) ging van start. Deze vervolging was haast ongeëvenaard. Honderden, duizenden Joden werden door christelijke moordlustige criminelen uitgemoord. De bloedbaden in Duitsland waren het ergst waar praktisch de gehele Joodse gemeenschap werd vernietigd.

Voltaire (1674-1778) had een aantal uitspraken over de Joden in de strekking dat Joden onwetende en barbaarse mensen zijn, die de meest smerigste, hebzuchtigste en verachterlijkste bijgeloof aanhangen en zij hebben een onoverwinnelijke haat voor de mensen door wie zij worden geduld en worden verrijkt. Doch, moeten zij niet verbrand worden. Ook zei Voltaire: C’est à regret que je parle des Juifs: cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre… Met spijt spreek ik over de Joden: dit volk is, in menig opzicht, het meest verwerpelijke dat ooit de aarde heeft bevuild…” Ook zei hij dat wanneer de maatschappij perfect zou zijn, dat het aantal Joden noodgedwongen verminderd zullen worden. De rijke Joden onder hen verafschuwen al hun bijgeloof (red. “het Jodendom”) waardoor er maar slechts een klein aantal zonder kunst en wetten zijn die niet langer bekwaam zullen zijn om zichzelf door de nalatigheid van de niet-Joden te kunnen verrijken. Zij zullen niet meer afzonderlijk in de maatschappij leven in hun onwetendheid van hun boeken (red. “de Tora” en Joodse Geschriften). Zij zullen zich onder het uitschot van de niet-Joden assimileren.

De Duitser Dominicus Haman Epiphanes (1833; een synoniem van een aantal afschuwelijke Jodenvervolgers) was wat minder geduldig dan Voltaire. Hij bedacht een aantal alternatieven om de wereld “Jodenvrij” te maken en concludeerde dat de totale vernietiging van de Joden veel makkelijker zou zijn, dan wat zijn voorganger schreef.

(“Traditional Alternatives” van Jonathan Sacks; pag. 39, 69 en 83)

Ondertussen hadden de Joden in het Midden Oosten ook niet gemakkelijk. Al vanaf de 7e eeuw, toen de Islam opkwam, werden de Joden die in Arabische landen leefden als tweederangs burgers (dhimmi) bestempeld. In de Koran lezen wij in hoofdstuk 2, vers 6: ‘En op hen (de Joden) werd geslagen de vernedering en ellende, en zij riepen de toorn van God over zich af. Dat omdat zij ongelovig werden aan de tekenen van God, en de profeten gedood hadden zonder rechtvaardiging. Dat doordat zij ongehoorzaam waren geworden en vijandig’. Gewelddadige uitbarsting kwam in de volgende 1300 jaar maar sporadisch voor, totdat het een climax bereikte in 1948 en 1967 toen zeven Arabische landen de net herontstane Jisrael aanvielen met de leuze: ‘de Joden in de zee drijven’. 600.000 Joden die in die streken leefden sloegen op de vlucht om de pogroms, aanvallen en bloedbaden te ontlopen. In 1972 werd tijdens de Olympische Spelen in München 9 Israëlische atleten ontvoerd en vermoord.

In de afgelopen 50 jaar hebben duizenden Joden (zowel volwassenen als kinderen) hun leven aan de Arabische aanvallen verloren. Terrorisme in Jisrael is een dagelijkse realiteit.

Joden staan wat dat betreft volkomen machteloos omdat ze tussen het christendom en de islam ingesloten zitten. Gedetailleerde Joodse geschiedenis: De tijdlijn van de Joodse geschiedenis en het antisemitisme.

De Zeven Wonderen: Licht onder de volkeren
Op gebied van

het belijden van de EENHEID van Hasjem
intellect
wetenschap
Ondanks hun kleine aantal, blijft dit kleine volkje de aandacht van de wereld trekken. Sterker, de gehele wereld is altijd op dit volk gefocust. Mark Twain schreef dat de Joden even prominent aanwezig is als alle andere volkeren. Hij schreef ook over het buitenproportioneel economische belang van het volk, maar ondertussen het kleinste in aantal is. Mark Twain wijst de wereld erop dat de Joodse buiten proportionele bijdrage aan literatuur, wetenschap, kunst, muziek, financiën, medici en leringen de zwakte van hun aantal doet verbleken. Dit kunnen ook allemaal in de Tora vinden in Bereesjiet/Gen. 12:2-3; 22:18; Sjemot/Ex. 19:5-6; Jesjajahoe 2:2-4; Micah 4:1-3; Jesjajahoe 42:6; 60:2-3 en Zecharjah 8:28.

Hoe zou de wereld eruit hebben gezien wanneer Hasjem Avraham niet geroepen had om zich te vestigen in Erets Jisrael om een van de drie stamvaders van ons volk te worden? We weten in ieder geval zeker dat de wereld zonder Joden anders zou hebben uitgezien. Het westelijke basis moraal is gestoeld op het Jodendom. De wetenschap, religie, filosofie, allemaal heeft het Joodse fundamenten. Wat we wel zeker kunnen weten is dat de wereld zonder Joden een stuk leger had uitgezien.

De Zeven Wonderen: Geen land dat zo vaak is afgepakt en is teruggegeven
om vervolgens tot bloei te komen. Honderd jaar geleden woonden slechts 0,5% van de Joden in Israël. Dat is inmiddels nu 45%. De terugkeer van ons volk in Erets Jisrael is voorspeld in Dewariem/Deut. 30:3-5; Jesjajahoe 41:18-20; Jermijahoe 16:14-15; 31:6-7; 33:10-11; Jechezkel11:17; 36:8-11.

Onze geleerde de Maharsha (1555-1632) leert dat zolang Israël niet in haar land woont, dat het land niet het fruit geeft wat zij gewend is. Zodra het land tot bloei komt en haar fruit geeft, dan is dat het teken dat het einde nabij is. Het einde is de tijd van de verlossing, zodra Israël terug gaat naar haar land. Geschiedenis heeft dit bewezen.

Deze zeven wonderen karakteriseren het volk Israël. Israël is hét wonder aan de Middellandse Zee.

Lees naast de sjioer: De 7 Wonders of Jewish History

©Aish.com en FAQ-online 2008