Deze wereld en het hiernamaals vanuit het Jodendom

Geschreven door Dayan mr. drs. R. Evers

Hier is wat de wijzen van de Talmoed ons leren over de “Nieuwe Wereld” en de “Tijd van de Mosjiach”.

Volgens de Talmoedische wijsheid zal de wereld zoals wij die vandaag ervaren 6000 jaar bestaan. Volgens de Joodse kalender bevinden wij ons vanaf de Schepping in 5773.

De Talmoed leert ons dat de eerste 2000 jaar de wereld zonder Tora was. Dan, in 1948 na de Schepping, stond Avraham onze patriarch op en begon met het verspreiden van Tora-kennis. In het jaar 2448 na de Schepping werd de Tora aan ons op de Berg Sinaj overhandigd. In deze periode van 2000 werd de Tora ‘ontdekt’. Aan het einde van deze periode werd de Mondelinge Tora [De Talmoed, die de essentie van de Tora bevat] opgeschreven.

De laatste van de 3 ‘2000-jaar periode’ – waarin wij ons nog bevinden in deze G’d verduisterende dagen, staat bekend als de tijdperk van de Mosjiach. Hoewel de Messiaanse Tijd nog niet is begonnen, geloven wij fundamenteel in zijn komst.

In de 12e principe van het geloof van de grote middeleeuwse Geleerde Maimonides, ook bekend als de RaMBaM, richt zich op de komst van onze Gezalfde leider van de wereld: ““Ook wanneer hij lang op zich laat wachten, hoop ik niettemin iedere dag op zijn komst”.” Met deze citaat op de lippen gingen honderdduizenden gelovigen tijdens de Tweede WO de gaskamers in.

Het geloof geeft kracht, hop en ontwaakt het liefhebben van een ander.

De Big Bang en de Big Crunch

Het Jodendom gaat ervan uit dat de wereld geschapen werd vanuit een materiële punt: ook wel de Funderingssteen op de Tempelberg in Jeruzalem waar de Heilige Arke met de Stenen Tafelen en de Torarol van Mosje in worden bewaard. Vanaf dat punt breidde het Universum uit, totdat G’d een halt toe riep aan de ongebreidelde materiële groei. Na de komst van de Mosjiach – rond het jaar 6000 na het Scheppingsjaar – een of twee millennia van ongebreidelde vreugde van zielen zal opstijgen. Ondergebracht in een aardse omhulsel van vlees en bloed zullen de zielen volledig kunnen genieten van G’ds uitstraling, alsof het al potentieel aanwezig is in de wereld.

De RaMBaM zegt in zijn gigantische codes dat het enige verschil tussen deze tijd en de tijd van Mosjiach is wat nu potentieel aanwezig is, dan gerealiseerd zal worden.

De mensheid zal in staat zijn om van de intense globale aanwezigheid van de Eeuwige genieten. Er bestaat geen grotere vreugde en geen grotere beloning dan we ons ooit kunnen voorstellen.

Aan het einde van de 7e of 8e millennium zal de wereld weer krimpen en verdwijnen in de Almachtige.

Dit is de manier waarop de Apocalyps wordt bekeken vanuit een Joodse perspectief. Ik denk dat er geen positievere gedachte bestaat dan de gehele wereld, de gehele universum, volledig zal opklimmen en uitgroeien tot een eenheid met G’d.

©Dayan mr. drs. R. Evers