Dinosaurussen in Gan Eden

Door Prof. Rabbi Efraim Sprecher; vastgelegd door Laura Sprenger en Alexander van Dijkhuizen. Toelichting: Devorah

De sjioer is een verslaglegging op MP3 van de sjioer
“Dinosaurs in Gan Eden” van Rabbi Sprecher op
23 Tisjrej/11-10-2009
in The Orthodox Union Jeroesjalajiem.
De MP3 is in Jeroesjalajiem vastgelegd door Laura Sprenger en Alexander van Dijkhuizen.
Toelichting op de sjioer:
Devorah

In de sjioer staat de kernvraag centraal of de vondsten van de Dinosaurussen echt zijn en zo ja, wat zegt de Tora hierover?

Rabbi Sprecher heeft kunnen aantonen dat een van de meest vooraanstaande Misjnah-verklaardering van de afgelopen tijd – Tiferet Yisrael – heeft kunnen aantonen dat er dinosaurussen in Gan Eden hebben rondgelopen. Ook legt de rabbijn uit dat ten tijde van Adam en Chava Neanderthalers (voorloper van homosapiens; de ‘type’ van Adam en Chava) hebben bestaan en hun nageslacht zijn heden ten dage in onze wereld te vinden. Hij toont dit aan door middel van de commentaren van RaMBaM en Eroevin 18b.

Maar wat is Tiferet Yisrael?
Rabbi Israël Lipschitz (1782-1860) was eerst Rabbijn in Dessau en later in Danzig. Hij was de auteur van Tiferet Yisrael (commentaar); een bekende commentaar op de Misjna. Hij schreef ook Shevilei, een introductie naar de principes van Rabbijnse astronomie en Derush Ohr Ha-Hayyim (Homilie op het Licht van Leven) die de eeuwigheid van de ziel debatteert.
Rabbi Lipschitz leidde een leven als van een asceet. Hij vastte frequent drie dagen achteropeenvolgend en studeerde onophoudelijk. Zijn pirkot bevatten achtentwintig paragrafen en bestaan voornamelijk uit moraal en ascetische voorschriften. Hij liet in het manuscript vele aantekeningen (“derasjot”) van de Sjoelchan Aroech en RaMBaM’s Mishneh Thora – een veelomvattende verhandeling op de bestelling Tohorot – met vele responsa na.

Rabbijn Israël Lipschitz gaf eens een legenadrisch lezing over Tora en paleontologie gegeven. De sjioer is vervolgens in de Yachin oeboaz Editie van de Misjnah achter de Massechet Sanhedrin gepubliceerd. Rabbi Lipschitz schreef dat kabbalistische teksten ons leren dat de wereld door vele cycli van geschiedenis is gegaan. Iedere cyclus kon wel een duur hebben van vele tienduizenden jaren. Deze leer koppelde hij vervolgens aan de geologische bevindingen in Europa, Amerika en Azië, maar ook uit de bevindingen van paleontologen. Hij beschrijft de wollig mammoet, die in 1807 Siberië, Rusland, voor het eerst werd ontdekt. Afgelopen decennia zijn er inmiddels genoeg overblijfselen van verscheidene dinosaurusskeletten opgegraven. Rabbi Lipschitz leert ons dat er tussen deze bevindingen en ontdekkingen géén tegenstrijdigheid tussen Joodse leer en deze wetenschap bestaat. Hij stelde dat “we uit dit alles kunnen zien waarover de kabbalisten ons al eeuwen hebben vertelt over de viervoudige vernietiging en vernieuwing van de aarde. Dit wordt nu in onze tijd bevestigd”.

De evolutietheorie van de hedendaagse wetenschappers kent zijn basis in de ideeën van rabbijnen zoals Naftali Zvi Yehuda van Berlijn, beter bekent als de Netziv, die de Kabbalah zag als een manier om de verschillen tussen traditionele uitleg van de Tora en de moderne wetenschap op te lossen. De Netziv leerde dat de eeuwenoude fossielen van de dinosaurussen de overblijfselen waren van de wezens die in vorige werelden hebben geleefd, die in sommige Kabbalistische teksten zijn beschreven. De te vroeg overleden grote rabbijn van deze tijd, Rabbi Aryeh Kaplan Z”L, deelde deze mening!

Bron: de Joodse Virtuele Bieb

Op deze bevindingen van deze grootheden heeft Rabbi Sprecher zijn sjioer gebaseerd. De sjioer is uiteraard in het Engels en is voor mensen die Engels redelijk beheersen goed te volgen. Echter voor de bewijslast die de rabbijn voorlegt, moet je enigszins Hebreeuws kunnen.

De volgende files heb je voor deze sjioer nodig:
Luisterfile: “Dinosaurs in Gan Eden”,
Bijbehorende stencils: “blad 1” en “blad 2”

Aantal dagen later, tijdens sjioer in de jesjive, heeft de rabbijn naar elementen uit deze sjioer teruggegrepen: “Adam, Chava en de Neaderthalers” (RaMBaM en Eroevien 18b). Klik hier, hier, hier en hier voor de dapiem van Eroevien 18b

©Rabbi Sprecher voor FAQ-online 2009