Het leven van Meïr Ba’al HaNess (Rabbi Meïr)

Uitspraken van Rabbi Meïr

Een paar beroemde uitspraken van Rabbi Meïr luiden:

Beperk je zakelijke bezigheden en houd je met de Tora bezig”.

G’d nam leem uit de hele wereld en formeerde daarmee Adam, zodat niemand kon verklaren dat hij beter was dan de ander.

De mens wordt geboren met gesloten handen en sterft met open handen. Wanneer hij aankomt, wil hij alles bezitten. Wanneer hij vertrekt, heeft hij niets.”

Wie met een vrouw trouwt die niet bij hem past, overschrijdt hij de volgende geboden: geen wrok koesteren, niet haten, zijn naaste beminnen als zichzelf, in vrede met zijn medemens leven en zorgen van de instandhouding van de soort.”

Als de man zijn vrouw verdienstelijk is, rust de goddelijke aanwezigheid op hun verbintenis. Zo niet, dan verslindt tenslotte het vuur van de een dat van een ander.”

Wie zijn dochter aan een onwetende geeft, doet alsof hij haat, handen en voeten gebonden, voor een leeuw neerzet.”

De haat die onwetenden tegen wijzen koesteren, is meedogenlozer dan die welke de vijanden van Israël tegen het Joodse volk koesteren.”

In Israël wonen, de heilige taal (Hebreeuws) spreken en het Sjema (Dwariem/Deut. 6:4 e.v.) reciteren, is voldoende om de poorten van het paradijs te openen.

Een heiden die de Tora bestudeert is evenveel waard als een Hogepriester”.

©FAQ-online 2010