Is een Joodse staat verboden volgens de Torah

Geschreven door Gush_Katif

Aron Cohen van Neturei Karta met de Holocaustonkenner en antisemiet President Mahmoud Ahmadinejad van Iran.

Er zijn vele sites die hun haat naar Israel legitiem proberen te ‘maken’ door te zeggen dat zelfs het ‘echte’ Jodendom tegen de staat Israel is. En daarbij linken ze altijd maar al te graag door naar de website van bijvoorbeeld ‘Neturei Karta’ (Aramees voor Wachters van de Stad).
Met andere woorden wordt de anti-zionistische Neturei Karta gebruikt door mensen die liever alle zionisten zien verdwijnen. Neturei Karta wordt dus gebruikt. Het concept van ‘Pikuach Nefesh’ (het vermijden van gevaar voor Joodse levens) gebied een Jood dat hij zijn religieuze overtuiging nooit mag gebruiken als hij andere Joden in gevaar kan brengen of brengt, zelfs ‘Zionistische’ Joden dus.
De Neturei Kara is een groep orthodoxe joden die bereid zijn om openlijk uitdrukking te geven aan hun G-dsdienstige overtuiging en verzet tegen het zionisme en om van hun sympathie en solidariteit met het Palestijnse volk te getuigen in hun strijd tegen de ‘zionistische onderdrukking’. Nu dan over hun religieuze overtuigingen. Ze zeggen dat de moderne staat Israel in strijd met de wil van G-d is opgericht. Omdat het Joodse volk nog niet ‘hersteld’ zou zijn voor hun zonden, waardoor zij uit het Bijbelse Israel zijn verbannen. Volgens hun overtuigingen verlangt de G-d van Israel – zelfs nu nog – dat het Joodse volk in de ‘verbanning’ blijft onder de overheersing van de volken van de ballingschap totdat Moshiach (de messias) komt. Ook al geeft hun website geen enkel Hallachisch (Joodse wet) bewijs, of Hallachische ondersteuning voor wat zij geloven. Leunen ze wel bijna zeker helemaal op de ‘drie eden’ van de Talmoed. Dat zijn:

Wanneer zij nog in ballingschap leven, mag het Joodse volk mag niet massaal (met geweld) optrekken naar Eretz Yisroel (het land Israel).
Het Joodse volk mag niet rebelleren tegen de volken van golus (ballingschap).
De volken van de ‘ballingschap’ mogen het Joodse volk niet vervolgen.
BT Ketuvos 111a

Als Messiaanse verwijzing t.o.v. de toekomst van het Joodse volk en de oprichting van een soevereine Joodse staat, in het land Israel, waarschuwt de Midrash dat als de goyim (niet-Joodse volken) het Joodse volk vervolgen, wat in overtreding is met de ‘drie eden’, dan “veroorzaken zij dat de laatste der dagen te vroeg komen” (Shir HaShirim Rabba, 2:[7]1). Met andere woorden, de ‘drie eden’ zijn een soort van contract tussen de niet-Joodse volken en het Joodse volk. Een contract dat inhoudt dat wanneer de volkeren hun deel van de ‘drie eden’ overtreedt, dan wordt het Joodse volk ontheven van hun verplichtingen. De niet-Joodse volken hebben dit overtreden met hun ‘uitzettingen’/verbanningen, kruistochten, inquisities, fatwa’s, pogroms, en natuurlijk de Shoah (de Holocaust). Het Joodse volk is mede daarom ontheven van hun gedeelte van ‘de drie eden’.

Toen herrees het moderne Zionisme en de staat Israel. Het Zionisme is namelijk al een veel ouder begrip, we zien al in Bijbelse tijden terug, dat men ernaar hunkerde om terug te keren naar Eretz Yisroel (dat is zo’n beetje wat echt Zionisme inhoudt). Het moderne Zionisme en de staat Israel herrees toen (na een reeks van vervolgingen). Door de hand van G-d, als een direct resultaat van het niet houden aan de ‘drie eden’ door de niet-Joodse volken. Als je er alsnog op staat, dat ondanks dat de niet-Joodse volken het massaal verbroken hebben, het Joodse volk zich alsnog aan haar verplichtingen moet houden, dan is het duidelijk dat het Joodse volk haar gedeelte van de eden zelfs niet eens verbroken heeft. Omdat de Zionistische staat niet tegen de wil van de niet-Joodse volken is opgericht (behalve de Arabische). Maar juist met hun openlijke toestemming – bewerkstelligd door de G-d van Israel – is Israel het enige land ter wereld wiens ‘creatie’ gepromoot werd door zowel de ‘liga van de naties’ (door zijn mandaat voor Palestina, uitgegeven op 24 juli 1922) en door de Verenigde Naties (door de VN resolutie nr. 181 van de Algemene vergadering, uitgegeven op 29-11-1947, beter bekend als ’t Palestina verdelingsplan). Na Israel’s onafhankelijkheids oorlog, liet de V.N Israel vrijwillig toe als lidstaat (resolutie nr. 273 van de Algemene vergadering. Uitgegeven op 11-05-1949).
Verder zijn deze zogenaamd anti-Zionistische Joden er heilig van overtuigd dat het vestigen en voortbestaan van de Zionistische staat een enorme Chillul HaShem (ontheiliging van G-ds naam) is. Het feit blijft er echter wel dat Israel niet alleen Torah instituten beheert maar ook financiert – zelfs die van niet-zionistische religieuze bewegingen. Geen enkel ander land ter wereld doet dat. Zelfs Israel’s uiterst kleine Neturei Karta beweging wordt toegestaan hun ideeën ongehinderd te verkondigen. Gelooft men echt, dat het super grote aantal aan Torah instituten, synagogen, yeshivos, etc. dat ontstaan is door de staat Israel in een halve eeuw, een toevallig ‘bijproduct’ is van een enorme Chillul HaShem? Of juist eerder een heilig resultaat van een allang geprofeteerde Kiddush HaShem (Heiliging van G-d naam’)?
Als antwoord op de grote Chillul HaShem, gemaakt door de niet-Joodse volken, met hun straffeloosheid door de geschiedenis. Het herhaaldelijk massaal afslachten van hun Joodse burgers, en als vervulling op de profetieën (Deut 30:1-6, Jes 57:7, Ez. 36:18-35, 39:28-29), heeft G-d de Joodse staat van Israel weer opgericht in onze tijd. Ondanks het feit dat het Joodse volk nog geen berouw heeft getoond voor hun zonden. Dit is een antwoord op het verbreken van die eed.

Op het moment dat ik dit schrijf is het de nacht voor erev Yom Kippur, de dag waarop we voor G-d komen in vasten en gebed en vragen om vergeving van onze slechte daden. Volgende week is het Sukkos, waarop wij lezen over de berechting van de fouten van de vijanden van Israel. En ook dit is weer een antwoord op het verbreken van die eed, door de laatste der dagen te bespoedigen, waarin Hashem de vijanden van (het volk) Israel zal berechten voor hun arrogantie en hun eeuwen lange vervolging van het Joodse volk. Waardoor op het eind zowel de niet-Joodse volken, als het Joodse volk G-ds koningschap over het heelal zullen erkennen. En zo zien we dat de vestiging en het voortbestaan van de staat Israel geen Chillul HaShem is, maar juist een Kiddush HaShem!

Voorbeeld van de ideeën van Neturei Karta

©Joel von Schükkmann voor FAQ-online 2008