Light in the closet. Torah, homosexuality and the power to change

Geschreven door A.Goldberg

Bron: Ask Noach

Dit boek analyseert de invloed van de moderne Westerse samenleving op mensen die worstelen om de aantrekkingskracht op het zelfde geslacht te overwinnen. De auteur behandeld historische gebeurtenissen en hoe er nu met dit onderwerp wordt omgegaan versus hoe de Tora over dit onderwerp spreekt.

Dit boek behandeld 23 categorieën van “seksuele gebrokenheid” . Seksuele houding, verlangens en fantasieën die tegen de Tora en heteroseksuele echtelijke relaties ingaat. Het boek dringt er op aan om iemand van welke leeftijd dan ook toegang te hebben tot begeleiding en behandeling voor de seksuele desoriëntatie. Het bevat discussies voor relevante Tora wetten voor zowel Joden als Noachieden en kaart de houding aan van veel landen om homoseksualiteit toe te staan.

Voor meer informatie zijn er twee Engelstalige links: United families en religous tolerance

Hieronder staat een interview met de schrijver.