Maak altijd een tevreden indruk…

Geschreven door Dayan mr. drs. R. Evers

…G’d zorgt goed voor ons!

Maak zowel geestelijk als fysiek een tevreden indruk: G’d zorgt goed voor ons! Ontevredenheid is nooit goed. Zeker niet in religieuze zin.

Ja’akov kwam naar Egypte. Hij werd voorgesteld aan Farao. Farao vroeg hem hoe oud hij was. Ja’akovs antwoord getuigde van weinig tevredenheid: “mijn dagen waren weinig en slecht” (47:8-9). Ja’akov sprak 33 ontevreden woorden. G’d nam hem dit kwalijk en trok 33 jaren van Ja’akovs leven af. Ja’akov werd slechts 147 (anders dan zijn vader Jitschak, die 180 werd).

Toch staan er maar 27 klaagwoorden en geen 33!
Maar de vraag van Farao wordt ook meegeteld !

Waarom? De vraag van Farao was bizar! Zijn eerste begroeting van onze derde Aartsvader was “Hoe oud bent u?”. Ja’akov maakte een heel erg oude en ongelukkige indruk. Zelfs de manier, waarop Ja’akov overkwam op derden, werd hem kwalijk genomen door G’d.

©Dayan Evers