De Zeven Wetten van Noach

1. Avoda Zara: het verbod van
afgodendienst,
2. Birkat HaSjeem: het verbod
van G’dslastering,
3. Sjefichoet Damiem: het
verbod van moord,
4. Arajot: het verbod van
bloedschande,
5. Gezel: het verbod van diefstal,
6. Ever Min Hachai: het verbod
een lidmaat van een levend
dier af te snijden,
7. Diniem: het gebod van
rechtsspraak.

Doelstelling van Noachieden-online

Welkom op de site van Noachieden-online.nl.

Beste lezers,

Deze site heeft als doel om mensen te informeren wat het leven volgens de 7 Noachiedische wetten betekent. Door middel van artikelen proberen we de lezer weg wijs te maken wat bne Noach inhoudt. Verder kan je ons volgen op  twitter en like ons op  facebook.

De Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson ZT”L wordt hierin aangehaald.

“Ondanks dat G’d de wereld schiep met de vrije wil van mensen, heeft Hij ons ook de middelen en een gids gegeven om ons aan te moedigen om het goede te kiezen: Een G’ddelijke morele code. Eén dat alle menselijke codes overstijgt en de enige dat tijdloos en universeel toepasbaar is voor een goede en morele beschaving.”

Lees hier voor een korte beschijving over Noachide.

De beheerders