Transfer-vrij

Geschreven door Rabbijn R. Evers

In 160 pagina’s bespreekt Rabbijn Evers in dit boek de Noachidische geboden.
Hij doet dit in de vorm van gesprekken tussen diverse personages, zoals Ben Noach, Rabbijn, Filosoof, Priester en Imam.
Het Jodendom gaat soms door voor een religie van de ‘happy few’.
Het lijkt soms eerder afwerend jegens vreemden dan missionair. Rabbijn Evers laat zien dat het jodendom opener staat jegens de niet-Joodse medemens dan velen denken. Men hoeft geen Jood te zijn om genade te vinden in de ogen van G-d. Het naleven van zeven simpele leefregels – de zgn. Noachidische geboden – is genoeg. De regels zijn vervat in de de Tora en worden inmiddels bewust of onbewust al door een groot deel van de beschaafde mensheid aanvaard.

De ‘ongelovige’ wacht dus niet automatisch de hel, zoals bij sommige andere godsdiensten. Eerbied voor G-d, mededogen voor de medemens en sociale rechtvaardigheid (tsedaka) blijven voor de ene niet ongezien.Dat is eigenlijk een hoopvolle gedahte voor ieder die het goed meent.
Met verklarende woordenlijst en diverse bijlagen, zoals een indeling van de Talmoed en de joodse geschiedenis in vogelvlucht.