Woorden van Tora

Geschreven door Zwi Goldberg

Er werd de Joden geboden om, als zij de Jordaan zouden overtrekken en het Land Israël zouden binnen­trekken, grote stenen te nemen, die met pleisterkalk te bestrijken en daarop de hele Tora in zeventig talen te schrijven. (Devariem 27:2-3). Wat kwam eerst, de pleisterkalk of het schrijven?

Rabbi Sjimon zegt dat zij de stenen eerst met pleisterkalk moesten bedekken en dan op de kalk moesten schrijven. Rabbi Jehoeda wijst er echter op dat een paar verzen later (8) de Tora expliciet gebiedt om op de stenen te schrijven. Hij concludeert daarom dat men op de stenen zelf moest schrijven en dat men vervolgens het schrift met de pleisterkalk moest bedekken.

„Als het waar is wat jij beweert,” werpt Rabbi Sjimon tegen, „hoe zouden dan de volken van de wereld destijd Tora hebben kunnen leren?” [De Tora moest worden opgeschreven in zeventig talen, opdat niemand als excuus zou kunnen zeggen dat hij nooit in de gelegenheid was geweest om Tora te leren (Rasji).]

Rabbi Jehoeda verklaarde zich nader: „Hasjem heeft een speciale flits van wijsheid in deze volken geplaatst, en zij zullen hun schrijvers sturen om de pleisterkalk eraf te schrappen, en dan zullen zij de Tora kopiëren en de inhoud ervan aan de volken overbrengen. Hun verzuim om van deze gelegenheid gebruik te maken en te leven volgens Tora, bezegelt het lot van hun spirituele status.”

De voor de hand liggende vraag die opkomt naar aanleiding van Rabbi Jehoeda’s antwoord op Rabbi Sjimons vraag is: waarom was het nodig dat de woorden van Tora eerst verhuld werden onder de pleister­kalk, om pas onthuld te worden door de inspaning van de schrijvers?

Mogelijk was dit bedoeld als een les dat men alleen ware Tora-kennis kan verwerven, wanneer men bereid is zich serieus voor de studie daarvan in te spannen, om de woorden van Tora te begrijpen. Er zijn mensen die nieuwsgierig zijn naar Tora, maar die de inhoud ervan op een zilveren presenteerblaadje aangeboden willen krijgen, zoals de niet-Jood die eerst bij de Geleerde Sjammai en daarna bij de Geleerde Hillel kwam, met het verzoek om tot het Jodendom te worden toegelaten, onder voorwaarde dat hem de hele Tora geleerd zou worden, terwijl hij op één been stond (traktaat Sjabbat 31a). Om ieder idee van te voren te verdrijven dat Tora verkregen kan worden zonder hard werk, werden onze voorouders geboden de veeltalige versie van Tora met pleisterkalk te bedekken, zodat de volken en individuen die werkelijk wilden leren, eerst een beetje zouden moeten zweten, voordat zij aan de studie zouden kunnen beginnen.

©Zwi Goldberg voor FAQ-online 2009