7 vragen aan een Noachide

Geschreven door de redactie

Het is een Joodse gedachte dat de Thora van Mozes de waarheid is voor de gehele mensheid, Jood of niet-jood. De Thora (zoals dat wordt uitgelegd in de Talmoed-Sanhedrin 58b) bevat de zeven geboden die niet-joden in acht nemen. Deze zeven geboden zijn de pilaren van de menselijke beschaving en worden “de zeven geboden van Noach” genoemd, want alle mensen stammen van Noach af. Deze geboden zijn:

Moord niet.
Steel niet.
Aanbid geen valse goden.
Eet geen deel van een levend dier.
Vervloek G’d niet.
Richt een justieel orgaan en
breng de overtreder voor het gerecht.
Maimonides legt uit dat ieder mens die trouw de zeven wetten naleeft een goede plaats in de hemel verdient. Dus je ziet, de Thora is voor de gehele mensheid. Er is hiervoor geen bekering nodig.

Ook toen koning Salomo de heilige Tempel bouwde in Jeruzalem, vroeg hij G’d uitdrukkelijk om te luisteren naar het gebed van niet-joden die naar de Tempel kwamen. (1 Koningen 8:41-43) De Tempel was een universeel centrum van spiritualiteit, die door de profeet Jesaja aangeduid werd als een “huis voor alle naties.” De dienst in de heilige Tempel tijdens de week van Sukkot (Loofhutten feest) werden 70 stieren geofferd dat overeenkomt met de 70 naties van de wereld. De Talmoed zegt als de Romeinen zou hebben begrepen hoeveel zij konden profiteren van de Tempel dan zouden zij het nooit hebben vernietigd!

Vandaag de dag zijn veel groepen van niet-joden actief die zichzelf “Noachieten” noemen en trouw de zeven weten van Noach naleven. Maimonides legt uit dat ieder mens die trouw de wetten naleeft een goede plaats in de hemel verdient.
Aish.com heeft met Jim Long gesproken, een prominent lid van de beweging Noachiden, wier Lightcatcher Productions boeken en documentaires op Thora thema’s heeft gemaakt.
1) Hoe kwam u in contact en werd u Noachiden?
In het begin van de jaren negentig werkte ik bij talk radio in Dallas. Op een dag was er een gat in de planning ontstaan die ik moest opvullen met een gast. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in archeologie en ik had gehoord dat een Texaanse met de naam Vendyl Jones in Israel opgravingen deed op zoek naar Bijbelse voorwerpen, zoals de Ark van het verbond.Wat ik niet wist, was dat Vendyl Jones een Noachiede was. Hij kwam op onze show en ik was dus onder de indruk van zijn een unieke perspectief op archeologie en de Bijbel, waardoor ik zijn studie groepen over de wekelijkse Thora gedeelte begon bij te wonen.

Ik leerde de basis leerstellingen van het Jodendom, zoals vrije wil en G’ddelijke voorzienigheid. Hoe meer ik studeerde hoe meer ik overtuigt raakte dat de Thora de waarheid was. Ik had mijn hele leven gespendeerd aan mijn zoektocht naar de Schepper en wat Hij van ons verlangde en probeerde verschillende christelijke genootschappen uit. Maar de Thora maakte een grote indruk op mij en niet alleen rationele basis maar ook als waarheid! Binnen korte tijd werkte ik samen met Vendyl Jones in Israel en deden archeologische opgravingen en verfilmde zijn documentaires Digging Up the Future and Return to Gilgal. In 1995 trouwde ik mijn huidige vrouw Carol, en zij is ook een Noachide, bij een opgraving vlakbij Qumran. Hier werden de dode zeerollen gevonden.

2) In praktische termen, wat betekend het om een Noachied te zijn?

De 7 geboden zijn eigenlijkbasis begrippen van een gehele levensopvatting. Deze worden uitgelegd in vele gepubliceerde Noachiedische “gidsboeken”. Een voorbeeld is Path of the Righteous Gentile by Chaim Clorfene and Yaakov Rogalsky. Onlangs hebben we een nieuw boek uitgebracht met als titel: Guide for the Noahide by Rabbi Michael Shelomo Bar-Ron. (Ilonia: Helaas zijn deze boeken alleen Engelstalig) Wanneer iemand zich wil verbinden met de 7 geboden dan wordt er een standaard Noachidische belofte uitgesproken- een openbare verklaring waarin geloof in één God, de autoriteit van de Thora herkennen en akkoord te gaan met het verdedigen van de zeven wetten.
Meer dan dat: het is het tamelijk veel voor het individu te doen wat zinvol is voor hem. Ik eet, bijvoorbeeld cheeseburgers, maar geen varkens of schelpdieren. Ik houd een rustdag op sabbat (zeker niet op zondag, die een christelijke innovatie is); ik werk niet, maar rijd wel een auto. Ik heb in het Hebreeuws leren bidden zodat ik me dichter bij G’d voel. Zoals ik al zei – afgezien van de zeven wetten, is het dus min of meer een persoonlijke zaak.

De grens die ik trek om niet de indruk te geven dat ik Joods ben betekent voor mij dat ik geen kippah of tzitzit in het openbaar, draag maar ik weet dat er Noachiden zijn die dat wel doen. Als ik een Mezoeza op mijn deur sla dan sla ik het aan de binnenzijde van de doorpost en niet aan de buitenzijde zodat iedereen het zou kunnen zien. Natuurlijk zijn wij niet van plan om een nieuwe godsdienst te starten, want de geschiedenis laat zien dat het meer schade toe brengt.

3) Als u gelooft in de waarheid van de Thora, waarom treedt u dan niet tot het Jodendom toe?

Dat is een vraag die elke Noachide op een ogenblik in zijn zoektocht geconfronteerd wordt en vele treden uit eindelijk ook toe. Ik heb persoonlijk jarenlang met dit probleem geworsteld. Maar aangezien mijn vrouw niet wil toe treden heb ik het op non-actief gezet. Zij houdt van de Thora, maar gewoon niet klaar is voor die stap. Nog steeds voel ik mij soms een beetje “left out” wanneer ik een Synagoge bezoek of in Israël ben. Maar haar instincten zijn altijd het doel geweest en ik vertrouw erop dat G’d wil dat ik een Noachide blijf.

4) Hoeveel mensen zijn vandaag de dag praktiseerde Noachide?

Dat is een zeer moeilijke vraag te beantwoorden, omdat Noachiden meestal zeer tegen afbeelden zijn. De kernwaarden van de Monotheïsme wordt door sommige godsdiensten betwist en dat is vaak de oorzaak waardoor mensen besluiten een georganiseerde religie te verlaten. Daardoor zijn deze mensen zeer aarzelend om dat weer op te pakken. Maar het antwoord op uw vraag is dat er duizenden praktiseerde Noachiden zijn.

Noachiden willen een samenleving met andere Thoragelovigen, zowel Joodse als Noachiden. Maar er is veel weerstand om een georganiseerde organisatie te worden en veel van de Noachiden “gemeenschap” bevindt zich op het internet. Op het internet bestaat bijvoorbeeld een leerplan voor ouders om hun kinderen op te voeden volgens de waarden van de 7 Noachidische geboden. Vorig jaar woonde we het jaarlijks van nationale en regionale bijeenkomsten als de Noachide-conferentie in Florida bij. In Israël was er opwinding over Salim Jaber, de burgemeester van het Arabische dorp van Abu Gosh, een buurt van Jeruzalem. Toen heeft hij openbaar een verklaring accepteerd van de zeven Noachidische wetten die hij wil naleven. Wij zijn er in verschillende vormen.

5) Waarom is het historische gezien pas van de laatste decennia dat we over de Noachidische beweging horen?

Door de eeuwen heen waren er wel mensen die een beetje van de 7 Noachidische wetten af wisten. En voorbeeld is dat er documenten zijn gevonden van de oprichters van de Verenigde Staten waarin de 7 Noachidische wetten worden genoemd. Er is ook bewijs dat Sir Isaac Newton een “private Noachid” was. In zijn manuscripten schreef hij uitgebreid over onderwerpen van de Torah en schreef zelfs zinnen in het Hebreeuws. Hij geloofde (zoals de Talmoed zegt) dat de Tabernakel een weerspiegeling is van de rangschikking van de kosmos is en heeft de exacte afmetingen de Tempel getekend. Hij accepteerde de Bijbel als Woord van G’d en wees Jezus als god af. Maar in zijn dagen was het niet politiekcorrect om publiekelijk tegen de Anglicaanse kerk uit te komen. Had hij dat wel gedaan dan had het wellicht de geschiedenis veranderd. Toen was er John Selden en hij was een briljante jurist en leefde rond 1600. Hij schreef uitgebreid over het Sanhedrin en hij heeft het internationale recht beïnvloed en zijn begrippen waren gebaseerd op de zeven wetten van de Noach.

6) Wat is er vandaag de dag veranderd?

Er is een pad dat G’ds plan neemt tijdens de geschiedenis en het is allemaal een kwestie van timing. De Thora stroomt direct door van de Joden naar niet-joden. Doordat de Staat Israel werd gesticht kwamen er ook Joden naar Israel door Aliyah en door de beweging van Baal Teshuva, Joden die terugkeren naar de Thora. En dat is ook waar de Noachiden zijn ontstaan. Als je kijkt naar de Mishneh Torah waar Mainonides discussieert over het onderwerp van de Joodse Messias en dat wordt direct opgevolgd door de discussie over de 7 Noachidische wetten. Deze combinatie toont aan dat als we dichter bij het tijdperk van de Messias zijn, meer en meer niet-joden die zullen reageren op de waarheid van de Thora. Maar een massale Noachidische beweging kan er niet komen als de Joden er nog niet klaar voor zijn. De Joden zijn de leraren van de Thora en de mensheid en pas als de Joden deze rol op zich nemen kan de echte revolutie beginnen. Dus het gaat echt om de timing.

7) Als Noachide, wie is uw Bijbelse rolmodel?

Misschien denkt u aan Noach, maar eigenlijk is hij dat niet. Noach schoot kort in door andere mensen niet te overtuigen over zijn geloof in G’d. Misschien klikt het grappig, maar Noach was een prototype Jood. Mijn rolmodel is Abraham, want hij had de tent aan alle vier zijden open staan om reizigers te verwelkomen zodat hij hen kon leren over de Enige G’d. Het is nauwkeurig om te zeggen dat Abraham de eerste 75 jaar van zijn leven, leefde als een Noachid. Totdat G’d kwam en hem vertelde dat hij de aartsvader was van het Joodse volk. Ik heb mijn leven gewijd aan het maken van documentaires en boeken die gebaseerd zijn op de Thora. Ik denk dat dit in de lijn van de traditie van Abraham is om mensen dichter bij de Thora te brengen.

Ironisch genoeg heeft mijn werk ook effect op Joden. Ik heb een boek geschreven met een begeleidende documentaire met de naam The Riddle of the Exodus, (het raadsel van de Exodus). De documentaire onderzoekt de historische en archeologische bewijs van de Joodse Exodus uit Egypte. Over de hele wereld heb ik met Joodse groepen over dit onderwerp gesproken en kreeg altijd geweldige reacties. Het publiek hoort graag van een niet-jood het overtuigend argument voor het waarheids gehalte van de Thora. Het is voor mij een ander aspect van een hele verbazingwekkend en een lonende reis.