Antisemitisme anno 2003

Geschreven door de redactie

Wie Israël zegent, wordt zelf gezegend, wie het vervloekt, vervloekt zichzelf.’ Bamidbar/Numeri 24:9

Wat is antisemitisme?
Wij hebben het vaker gehoord dat het een vergezochte theorie is dat antisemitisme van de naam van Noach’s zoon Sem komt. Sem betekent ‘naam’ en is een verwijzing naar de Naam van G’d. M.a.w. anti*sem*itisme zou dan dus tegen G’d of tegen G’ds Naam zijn. Dus tegen Zijn Plannen voor deze wereld, m.n. het volk van Israel, die afstammelingen zijn van Sem. Wij vinden dit geen vergezochte theorie, maar de waarheid Antisemitisme is een woord dat in 1873 bedacht is door journalist Wilhelm Marr. Antisemitisme staat voor haat voor Joden en het Jodendom. Vele Arabische organisaties en individuelen beweren dat zij geen antisemieten kunnen zijn, doordat zij zelf ook van Sem afstammen. Uiteraard is dit onjuist, daar de grondslag van het woord iets anders aangeeft, zoals de bedenker zelf al zei: haat tegen Joden of het Jodendom. Dit heeft niets te doen met de Arabische ‘ broederschap’ dat tussen deze twee volkeren bestaan.

Antisemitisme is volgens de Joodse traditie begonnen toen het volk van HaSjem de Wet ontving. Antisemitisme wordt verbonden aan de haat tussen de broers Ja’aqoven Esaw, met name hun afstammelingen de Israelieten en de Edomieten, die volgens de Joodse traditie middels zielensplitsing vooral te vinden zijn tussen de Europese volkeren, m.n. de Romeinen en de Germanen.

Antizionisme
Wat ook noch kant noch wal slaat is de ontkenning dat antizionisme geen antisemitisme zou zijn. We gaan bekijken wat antizionisme nu betekent. Anti*zion*isme is letterlijk ‘anti Zion’, wat anti Israel betekent. Wat houdt dit in? Israel heeft geen bestaansrecht. M.a.w. het volk mag geen eigen plek hebben en moet onder de volkeren verstrooid (diaspora) blijven leven, maar ondertussen is het algemeen bekend dat zij op vele plekken in de wereld niet welkom zijn. Dat betekent concreet anti-zionisme. Als je anti Nederland bent, hoe kun je dan zeggen: ‘ik ben tegen het bestaansrecht van Nederland, maar niet tegen de Nederlanders’? Naar onze beleving is dit onmogelijk. Vergeet namelijk niet dat de meeste Israeliers Joden zijn! Dus vergoeilijkt het niet door te menen dat antizionistische houding los staat van antisemitisme. Wij menen aan te tonen dat dit onmogelijk is!
Jews have been treated with silk gloves. Without Auschwitz, there would be no Israel, of: Doordat de Joods Nederlandse gemeenschap in 1948 een heren-akkoord uit de jaren twintg schonden, zit Nederland anno 1997 opgescheept met een verkeerde wetgeving wat betreft de vleeskeuringswet.. Aldus twee anti-zionisten.

Antisemitisme kunnen wij grofweg in twee hoofdcategorieën verdelen:

neo-antisemitisme en
nieuw antisemitisme
Echter neemt iedere vorm van antisemitisme toe en Nederland blijft hierin verre van achter!

Neo-antisemitisme
Neo-antisemitisme, oftewel het traditionele antisemitisme, is Jodenhaat tegen het individu. Dit uit zich door de rechten van de Jood als bijvoorbeeld een gelijkwaardige burger te ontnemen. Men wilt de wereld ‘Judenrein’ maken middels het zaaien van haat en demonisering.

Nieuw antisemitisme
Kan, zoals we eerder aangaven, heel onschuldig lijken, maar niets is minder waar. Het is discriminatie tegen het gehele Joodse volk en het volk wordt ontzegd onder de volken als volk te leven! Men tracht de wereld Judenstaatrein te maken en deze te houden, zoals dit tweeduizendjaar achtereenvolgend gebeurd is, wat overigens niet de eerste diaspora was, echter wel de laatste. Het roept op de Joodse staat te vernietigen en ondertussen roepen de meeste niets tegen Joden te hebben, zoals men ook kan roepen dat men de Nederlandse staat wilt vernietigen door haar bestaansrecht af te nemen, maar ondertussen roepen niets tegen de Nederlanders te hebben. Kolder dus, want dit op de eerste oog onschuldige vorm van antisemitisme die vooral onder de naam van anti-zionisme schuilt, is gevaarlijker dan neo-antisemitisme juist door haar verborgenheid.

Een bekende in het nieuw antisemitisme is uiteraard Gretta Duisenberg die de ene walgelijke opmerking over G’ds volk maakt, na de ander. Lachscherend over ‘ de 6.000.000′ uit en de ene vieze en onmenselijke leugens over het volk verkondigt naar de andere. Wanneer een auteur van Christenen voor Israël om foto’s als bewijs vraagt die haar grove verhalen zou moeten bevestigen dat de Joodse ‘ bezetters’ Palestijnen vernederen en behandelen zoals de Nazi’s het bij de Joden deed zouden bewijzen, moet de auteur nog steeds wachten op het ‘bewijs’. LaDuisenberg beweert alle wreedheden van de Israëliëten te kennen (!). Uiteraard hebben wij bewondering voor haar politieke ‘ inzicht’ dat ze dit ‘ allemaal’ kan weten vanuit het veilige Europa en enkele reisjes naar Israël.

“Verborgen” antisemitisme wordt altijd een openlijke vorm van antisemitisme
Onlangs hadden wij een gast op het FAQ-forum die beweerde niets tegen Joden te hebben, maar wel tegen hun wrede G’d Die dat volk begiftigd zou hebben door het materialisme en hierdoor zouden de Joden alle machten in deze wereld hebben. Uiteraard bedoelde hij het niet zo. Toen wij besloten hem als gast uit het bestand te halen op grond van belediging van de Eeuwige en antisemitisme, kwam zijn discriminerend zieke geest naar boven met de volgende email die de Webmaster van FAQ-online ontving, dat wij fragmentarisch publiceren:… … Joden, moslims en christenen zullen branden, vaticaanstad zal branden, dat zal zelfs jij nog met je eigen oogjes kunnen aanschouwen in een nabije toekomst… De kerk van Jezus is de kerk van Satan ofte Jehovah, de kerk van Christus bestaat niet, omdat Christus in ons zelf bestaat… Antisemitisme, de joden zullen dra een geschiedenisles krijgen om U tegen te zeggen, heel Israël zal vernietigd worden door een kernoorlog, zo zal geschieden. Deze heerschap beweert een leraar in wetenschappen en een antiquair te zijn. Je kunt je voorstellen dat wij dom genoeg verbaasd waren, maar achteraf weten wij allemaal dat zulke walgelijke vertoningen in alle bevolkingslagen en maatschappelijke posities voorkomt.

Wij bedoelen eigenlijk te zeggen dat mensen vaak zeggen: ‘ik heb niets tegen dat volk of dat geloof, maar:

…’Joden hebben veel geld en hebben hierdoor alle macht…’
…’die Jodeneus, typerend hoor…’
…’Joden zijn gierigaards en hebben niets over…’
Mensen moeten bij ons niet bij ons aankomen door te zeggen dat dit niet zo bedoeld is of dergelijke. Het begint onschuldig (zie ons vorbeeld), maar de geest van antisemitisme waait nu eenmaal, al sinds de formatie van Adam, over deze wereld en de onschuld zal van het gezicht van de macht van antisemitisme vallen, die als een sluier de ware aard tijdelijk verbergt (zie wederom ons voorbeeld).

Mein Kampf en ontkenning van de holocaust
Mijn Kampf begint weer in trek te komen. Er worden meldingen gedaan dat Mein Kampf aangeschaft wordt bij antiquariaten boekenbeurzen en boekenwinkels. De helft van de kopers zijn extreem rechts. Volgens het ministerie van Justitie is het verkopen van Mein Kampf verboden, maar helaas (zoals vele illegale handelingen in Nederland) is het vrij eenvoudig om aan dat gevreesde boek te komen. Echter zou een wetenschappelijke aanschaf niet strafbaar zijn, zolang de uitgever zich niet vereenzelvigd met het inhoud van Mein Kampf. Ontkenning van de Holocaust is ook een vorm van antisemitisme wat overigens strafbaar is. Op 25 november 1997 werd de Belgische Siegfried Verbeke veroordeeld door de gerechtshof in Den Haag een boete van 5000 gulden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Deze straf is door de Hoge Raad bevestigd: de opzettelijke ontkenning van de holocaust is verboden.

Tien tips tegen antisemitisme
Eigenlijk is het belachelijk dat er tien tips moeten staan voor het tegen gaan van antisemitisme, terwijl dezelfde mensen niet aan andere vormen van discriminatie hoeven te doen en daarvoor ook geen tips nodig hebben. Het is onzin om mensen die niet helemaal achter Israel staan, antisemitisten te noemen. Over deze kwestie wijden wij verder niet uit. Toch moeten mensen niet doorslaan om hun antisemitisme goed te spreken door de crisissen in het Midden Oosten waar Israel centraal in staat. We hebben aan kunnen tonen dat antisemitisme erin kan sluipen zonder dat je het zelf door hebt. Door jezelf aan de hand van de volgende tien punten te testen, kun je bij jezelf nagaan of jijzelf ook antisemitistische gedachtegangen hebt, die jij niet als antisemitisme zou (h)erkennen. Let wel: antisemitische gevoelens is een kwalijke zaak. G’d accepteert, zoals de Bijbel diverse keren al aantoont, geen enkele vorm van antisemitisme.

Uit ook kritiek naar moslimsfundamentalisten die bijvoorbeeld aan zelfmoordacties doen. Door te menen (of het stilzwijgen van zo’n gebeurtenis) dat je hun gevoel hierin kan begrijpen, keur je het feit goed dat er onschuldige Joodse burgers gedood mogen worden, terwijl we spreken over een politiek conflict! Net als in het christendom is antisemitisme in de Islam van oorsprong een centraal element. Je zegt anders dat Israëlische Joden altijd schuldig zijn, of zij zelf nu wel of niet met hun regering eens zijn, het zijn nl Joden.
Neem stelling tegen antizionisme Antizionisme hoeft helemaal niet perse extreem rechts te zijn! De Zionistische stroming kent ook progressieve stromingen. Wanneer je dan toch antizionistisch bent, moet er meer aan de hand zijn.
Spreken over genocide en Israel de grootste mensenrechterschender te noemen is niet reëel en hierdoor niet kosjer Vanuitgaande dat Israel mensenrechten zou schenden, dan kan je Israel niet vergelijken met landen zoals Iran, Irak, Afghanistan, Syrie waar mensenrechtenschending massaal wordt overtreden. Wanneer je toch meent dat Israël de grootste schender van mensenrechten zou zijn, kan jij verdacht worden van antisemitisme. Waarom? Eenvoudigweg doordat de term genocide uiterst overtrokken is, Israëlische geweld is niet te vergelijken met Joegoslavië of Ruanda. Israel is geen voorstander om de tegenpartij systematisch te vernietigen en doet hier ook niet aan. Zoals we feitelijk weten, staan organisaties als Hamas er wel voor en wordt door vele individuen goed gekeurd. Deze individuen zijn verbazend genoeg tegen volkerenmoord in Ruanda, maar de zelfmoordenaars in Israel wel kunnen begrijpen. Zie je hierin de tegenstrijdigheid en dat het inderdaad de vooroordeel gericht is, omdat het Israel is? Zo niet, lees dit artikel nog eens rustig over.
Vergelijk Israël nooit met Nazi-Duitsland! Voor ons is dit een van de zuiverste vormen van nieuw antisemitisme en antizionisme. Nazi-Duitsland heeft 6.000.000.000 Joden op een fabrieksmatige wijze vernietigd, wat vele allochtone mensen hier in Nederland niet willen horen, omdat de waarheid vaak te hard is en geschiedenisleraren bedreigen wanneer zij dit vanuit het verplichte geschiedenispakket moeten en waarschijnlijk willen bespreken. Wanneer je beweert dat de ‘bezettingspolitiek’ van Israël vergelijkbaar is met de Sjoa (holocaust), dan rehabiliteer jij in feite de nazi’s. Ook door te stellen dat de Israeliers niet beter zijn dan Nazi’s, rehabiliteer je de Soa. Opmerkingen als Sharon is de vergeten Hitler eveneens, een uitspraak die overigens te vaak geroepen wordt.
Stel de Joden niet verantwoordelijk voor wat de Israëlische regering beslist of uitvoert
Joden overal ter wereld worden sinds het tweede Palestijnse verzet verantwoordelijk gesteld voor de daden van de regering (nogmaals, in dit artikel laten wij in het midden of het gerechtvaardigd is of niet) van Israël. Synagogen worden platgebrand, waar doden vallen. Joodse begraafplaatsen worden met bosjes geschonden. Joden worden bespuwd om hun keppel en ga zo daar maar door. Het is antisemitistisch om te hoge politieke eisen van de Joden te verwachten die simpelweg niet haalbaar zijn. Als de VS niet aan de verwachtingen kan voldoen, of zelfs ons eigen Europa niet, verwacht dan niets van de Joden. Als jij Joden verantwoordelijk stelt voor het geweld in Israël, ongeacht door de staat of door de Palestijnen, geeft antisemitisme alle vrijheid om aanslagen te plegen op Joodse burgers.
maak geen gebruik van antisemitistische stereotypen Joden staan al eeuwen bekend als kindermoordenaars die kinderbloed in de matzes zouden verwerken. Joden staan al eeuwen bekend als de veroorzakers van diverse epidemieeën, Joden worden al eeuwen beschimpt om hun uitingen van hun G’dsdienst. Doe hier niet aan mee, wanneer mensen beweren dat Joden bijvoorbeeld gierige rijkaards zijn. Helaas maken Arabieren nog veelvuldig gebruik van antisemitistische stereotypen in hun politieke campagnes tegen Israel.
Wees niet bang of paranoia voor een vorm van samenzwering die vanuit de Joden zou bestaan Joden zouden aan het hoofd staan van de wereldpolitiek staan en al eeuwen een samenzwering ontwikkelen voor de Joodse nieuwe wereldorde, wat middels machtige Joodse lobby’s zouden gaan. Joden zouden de media in handen hebben en alles boycotten wat anti-Israel zou zijn. Deze vorm van antisemitisme is een verlengingen van de antisemitistische ‘protocollen van de wijzen van Zion uit 1900.
Noem Israël geen kunstmatige staat Hiermee impliceer je dat Joden geen volk vormen. Iets wat G’d wel beweert. Hierin ga je lijnrecht tegen G’d in. Joden zouden de kwade eigenschappen in een volk belichamen. Dus, de Nederlandse Joden belichamen de slechte eigenschappen van het Nederlandse volk. Zoals wij een eigen staat hebben, zou de diaspora dus eeuwig moeten voortduren, wanneer je dus achter deze stelling staat. Daarom is het antisemitistisch door te stellen dat de Palestijnen wel een band hebben met Israël en de Joden niet! Als Israël een kunstmatige staat zou zijn, geldt dit net zo goed voor ons land!
Niet discussieren of Israel mag bestaan of niet Stel dat je achter deze stelling zou staan en jij beweert geen antisemitistische gevoelens te kennen, zorg er ieder geval voor dat de Joden hier in Nederland, in jouw omgeving, veilig voelen. Hierdoor zullen de Joden minder snel naar Israel trekken. Door de opkomende antisemitisme, trekken de Joden massaal naar Eretz Jisrael, want dat is in feite het enige plekje op aarde dat de regering de Joden niet onderdrukt of belemmert in hun Joods-zijn. Tevens, als jij achter deze stelling zou staan, ben jij ook van mening dat Nederlanders die hier weggetrokken zijn om zich ergens anders te vestigen, hier niet meer welkom zijn. Dan zou je consequent zijn. Aangezien niemand zo eerlijk en consequent is, kunnen we inderdaad stellen dat het bediscussiëren van het bestaansrecht van Israel vanuit antisemitistische overwegingen ontstaan en die dienen wij, zeker als wij pretenderen dezelfde G’d te aanbidden, van ons af te kloppen. Joden moeten zich overal veilig moeten voelen. Zowel in Israël als in Nederland, zoals Nederlanders overal veilig moeten voelen zowel in Nederland als in Verweggistan.
Geef Israel nooit de schuld van antisemitisme Antisemitisme heeft vooral haar wortels heel diep in Europa en in het de Arabische landen liggen. Kwestie Israël is slechts een smoes voor antisemitisten om hun haat te rechtvaardigen. Joden zitten weer achter al het kwaad. Israël is het grootste gevaar van de wereldvrede. 56% van de Europeanen van de lidstaten beweren dit, in Nederland zelfs 74%! Is dit reëel? Tuurlijk niet! Ga de geschiedenis van de Westerlingen na en zet die naast Israël. Ook is het onzin te beweren dat de Moessad achter aanslagen op Joodse doelen in Arabische wereld en Europa zou zitten om de Arabische landen en Europa de schuld te geven. Gezonde nuchterheid is een vereiste.
Dit waren de tien checkpunten!

Bronnen:

Christen voor Israel: het nieuwe antisemitisme van Wim Kortenhoeven december 2003
CIDI: CIDI
De Fabel van de Illegaal van Eric Krebbers en Jan Tas
©FAQ-online 2003