Een openbrief aan de wereld

Bij Noachiede-online bekend. Vert. door de redactie.

Beste Wereld,

Ik heb begrepen dat u geïrriteerd door ons, Israël, bent. Het schijnt namelijk dat u wel erg overstuur bent, eigenlijk boos (verbolgen misschien?). Geregeld schijnen wij u te irriteren. Vandaag, is het de “brutale onderdrukking van de Palestijnen”; gisteren was het Libanon; dáárvoor was het weer de bombardementen van de kernreactor in Bagdad en dan weer de Jom Kippoeroorlog en de Sinai campagne. Het lijkt wel dat die Joden die zegevieren, en daardoor nog leven, u buitengewoon irriteren.

Natuurlijk, beste wereld, alvorens Israël bestond, irriteerden wij – de Joodse mensen – u. Wij irriteerden de Duitsers die vervolgens Hitler verkozen en wij irriteerden de Oostenrijkers die zijn gang naar Wenen toejuichten en wij maakten de Slavische landen boos, – Polen, Slowaken, Letten, Oekraïners, Russen, Hongaren en Roemenen. Wij gaan een lange weg, dat wij de wereld hinderden, in de geschiedenis terug.
Wij irriteerden Kozakken van Chmielnicki die tientallen duizenden van ons in 1648-49 afslachtten. En de Kruisvaarders dan, die op hun manier het Heilige Land trachtten te bevrijden, waren zo op ons geïrriteerd dat zij ons Joden in grote getallen hebben afgeslacht. [red. zie voorpagina FAQ: Jom hazicharon en De tijdlijn van de Joodse geschiedenis en het antisemitisme].

Eeuwenlang hebben wij de Rooms-katholieke Kerk geïrriteerd die zijn beste kant van onze verhouding aan de wereld toonde door inquisitie in te stellen, en wij irriteerden de aartsvijand van dezelfde kerk, Martin Luther, die een bewonderenswaardige Christelijke oecumenische geest toonde door een op roep te plaatsen de synagogen en de Joden af te branden. En wij raakten zo overstuur omtrent uw boosheid op ons, beste wereld, dat wij hadden besloten u te verlaten om een Joodse staat te stichten. De reden om de staat te stichten was dat wij in uw gemeenschap – als vreemdelingen in diverse landen – u irriteerden, u boos maakten en u hinderden. Wat is een betere reden u daarom te verlaten (uit liefde van ons voor u)? Heeft u zoveel van ons gehouden dat wij daarom hebben besloten naar huis te gaan? Het huis waaruit wij 1900 jaar geleden door de Romeinen zijn verdreven, die wij schijnbaar ook al boos hebben gemaakt?

Helaas, beste wereld, is het voor ons erg moeilijk u tevreden te stellen.
Wij hebben u met uw pogroms, met uw inquisitie, uw kruistochten en uw Holocaust. verlaten. Wij hebben verlof genomen van de “gewone” wereld om alleen in onze eigen kleine staatje te leven, en toch blijven wij u irriteren. U bent geïrriteerd dat wij de arme Palestijnen zouden onderdrukken. U bent diep getroffen over het feit dat wij het land in1967 niet opgaven, dat duidelijk de hindernis voor vrede in het Middenoosten werd.
Moskou is geïrriteerd en Washington is geïrriteerd. De “radicale” Arabieren zijn boos en de zachte gematigde Egyptenaar is geïrriteerd.

Goed. Overweeg eens, beste wereld, de reactie van een normale Jood uit Israël. In 1920, 1921 en 1929 waren er geen gebieden van 1967 dat de vrede tussen Joden en Arabieren belemmerden. Er was namelijk geen Joodse Staat om wie dan ook te irriteren. Hetzelfde geldt voor de onderdrukte, verdrukte en geïrriteerde Palestijnen die tientallen Joden in Jeruzalem, Jaffa, Safed en Hebron afslachtten. Jazeker, in 1929 werd in één dag te Hebron 67 Joden afgeslacht. Beste wereld, waarom slachtten de Arabieren – de Palestijnen – in 1929 67 Joden in één dag af? Kon het hun woede over Israëlische agressie in 1967 geweest zijn? En waarom werden er 510 Joodse mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht tijdens de Arabische rellen tussen 1936-39? Waren de Arabieren kwaad om 1967?

En toen uzelf, beste wereld, middels de V.N. in 1947 voorstelde een verdeling te maken dat tot een “Palestijnse Staat” naast het uiterst klein Israël zou leiden, hebben de Arabieren “NEE” gestemd en zij creëerden een oorlog dat 6000 Joodse levens kostte. Werd deze “irritatie” dan veroorzaakt door de agressie van1967?
Overigens, beste wereld, waarom hoorden wij tóen uw geïrriteerde stem niet? De arme Palestijnen die vandaag Joden met explosieven, vuurbommen en stenen doden, maken deel uit dezelfde mensen die – toen zij eens alle gebieden hadden en nu eisen de gebieden te geven voor hun staat – de Joodse staat de zee in proberen te drijven.
Het zijn dezelfde verdraaide gezichten, dezelfde haat, dezelfde roep van “itbach-al-jahud” (slacht de Jood af!) die wij dagelijks horen en zien, toen ook al hoorden en toen ook al zagen. Dezelfde mensen, dezelfde droom – de vernietiging Israël. Wat zij er toen niet in slaagden om gisteren te doen, dromen zij vandaag, maar wij zouden hen niet moeten “onderdrukken”?

De beste wereld, u stond tijdens de Holocaust én u stond in 1948 gereed toen zeven staten een oorlog lanceerden die de Arabische Liga trots met de Mongoolse slachtingen vergeleek. U stond in 1967 gereed toen Nasser – hartstochtelijk door uitzinnige menigte in ieder Arabisch land ter wereld werd toegejuicht – de gelofte deed om de Joden de zee in te drijven. En u zou mórgen gereed staan wanneer Israël de dood in de ogen zou kijken?

En aangezien wij weten dat de Arabische Palestijnen dagelijks van het uitsterven van Israël dromen, zullen wij er alles aan doen ons land in leven te houden. Als deze wetenschap u belast, beste wereld, denk dan twee keer na hoeveel keren u ons tot last was!

In elk geval, beste wereld, is er één Jood in Israël die geen bal om geeft als u door ons wordt gehinderd.