De gretigheid van het afwijzen van de koosjere slacht

Geschreven door Amanda Kluveld

Lees hier alles over Sjechieta [religieus slachten] FAQ-online: Stierengevecht… Laat Thieme PvdD daar nu onder andere mee bezighouden. In plaats daarvan probeert zij een succesje te behalen middels leugens over de sjiechta.
Wetsvoorstel dat koosjer slachten verbiedt, houdt vooral inperking van de godsdienstvrijheid van joden in.
De vrijheid van godsdienst is ondergeschikt aan percepties van dierenwelzijn. Dit is een meerderheidsstandpunt in de Tweede Kamer, zo blijkt uit het debat over een verbod op onverdoofd slachten.

De voorstanders van dit verbod redeneren dat het wetenschappelijk is aangetoond dat een dier onaanvaardbaar lijdt tijdens de rituele slacht, die onverdoofd geschiedt. Het religieuze gebruik moet daarom wijken. Zo ook de deugdelijke omgang met wetenschappelijke onderzoeksresultaten, blijkt uit de bijdragen aan het debat van Marianne Thieme (PvdD) en Dion Graus (PVV).

Twijfelachtig
Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het slachtdier pijn kan voelen wanneer het onverdoofd geslacht wordt. Over de vraag of die pijn onaanvaardbaar is en ritueel slachten daarom verboden moet worden, wordt in lang niet alle onderzoeken uitspraak gedaan.

Thieme stelt evenwel dat alle wetenschappelijke publicaties over ritueel slachten aantonen dat onbedwelmd slachten een onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn oplevert, dus wonderlijk genoeg ook die artikelen waarin een beoordeling van de mate van aanvaardbaarheid niet in de onderzoeksvraag is opgenomen.

De twijfelachtige inzet van wetenschappelijk onderzoek door Thieme blijkt tevens uit de manier waarop zij de bevindingen weergeeft van Temple Grandin, de Amerikaanse expert op het gebied van slachtmethoden.

Dierenwelzijn
Volgens Thieme wordt Grandin door tegenstanders van een verbod op onverdoofd slachten aangehaald omdat zij ‘nog niet tot stellige conclusie wil komen dat er een verbod moet worden ingesteld’. Met ‘nog’ en ‘stellige’ manipuleert Thieme. Of Grandin in de toekomst voor een verbod zal pleiten is onbekend.

Thieme citeert een artikel van Grandin uit 2006: ‘Als religieuze autoriteiten bedwelmen accepteren, bevordert bedwelmen in het algemeen het welzijn van dieren.’ Zij sluit af met ‘einde citaat’. In werkelijkheid gaat de passage verder.

Grandin stelt dat bij onverdoofd slachten meer aandacht voor de slachtprocedure en de vaardigheden van de slachter nodig is om een adequaat niveau van dierenwelzijn te bereiken.

Proportioneel
Volgens Thieme is ‘het absoluut unaniem vastgesteld door alle wetenschappers’ dat het risico op pijnbeleving bij het onverdoofd aanbrengen van de halssnede groot is. ‘Maar de consequentie dat je dan ook zou moeten overgaan tot een verbod op het onverdoofd ritueel slachten, durft mevrouw Grandin in elk geval nog niet te trekken’.

Thieme meent dat de kans op of daadwerkelijke pijn bij onverdoofd slachten logischerwijze leidt tot een verbodswens. Zij sluit daarmee uit dat men andere afwegingen kan maken. Men kan het leed acceptabel of proportioneel vinden in het licht van de godsdienstvrijheid.

Zo’n standpunt mag verwerpelijk zijn in de ogen van Thieme en velen met haar, maar dat maakt het niet minder legitiem.