De Intifadah (Palestijnse opstand)

Heer, bevrijd me van mensen die kwaad willen, bescherm me tegen hen, ze gebruiken geweld. Ze hebben niets goeds in de zin, het zijn ruziezoekers. Hun tong is scherp als die van een slang, het gif ligt hun op de lippen. Heer, houd me uit hun handen, zij storen zich niet aan U. Bescherm me tegen hen, ze gebruiken geweld, ze willen mij de voet lichten. Ze deinzen nergens voor terug: valstrikken leggen ze, in het geheim spannen ze hun netten, overal hebben ze klemmen gezet. Heer, U bent mijn G’D, luister toch, luister naar mijn smeken. Heer, mijn G’D, u bent mijn kracht, mijn behoud, U geeft mij dekking in de strijd. Voorkom toch wat ze willen, die mensen zonder wet of recht; geef ze niet de kans hun plannen uit te voeren, anders krijgen ze de overhand! Het venijn van hun woorden, laat het henzelf treffen. Laat het gloeiende kolen op hen regenen, laat hen in een kuil vallen waar ze nooit meer uitkomen. Vaag die kwaadsprekers weg van de aarde, laat rampen neerdalen, de ene na de andere, op die mensen met hun geweld. Heer, ik weet dat U het opneemt voor de armen, hun zaak verdedigt. De rechtvaardigen zullen u danken en leven in uw nabijheid.
Psalm 140

Met verbazing kijk ik om mij heen. Steeds meer mensen en zelfs christenen lijken blind geslagen zijn door de media mbt Israël en de Palestijnen. Mensen negeren de beloften van G´d die Hij menig keer in de Bijbel aan de Joden gedaan heeft. Wat mij uitermate irriteert is dat mensen de valse berichtgevingen middels alle mediakanalen mbt Israël als zoete koek neemt. Dat de niet-christenen de misleidingen niet inzien, daar aan toe.

Mensen zijn vaak niet op de hoogte van alle berichtgevingen. Palestijnse kinderen die willens en wetens gedood zouden worden door de Israëliërs. Maar wat schetst ons tot de grote verbazing? Het zijn reeds dode kinderen die nog niet begraven zijn! Of het zijn kinderen die met drugs volgespoten zijn i.o.v. hun ´eigen´ PLO om vervolgens als menselijke schild te functioneren. Dat wordt ons dus niet verteld voor… geld. Ook wordt ons niet verteld, terwijl dit eigenlijk een publieksgeheim is, dat een dood na iedere Palestijnse martelaar een ´bruiloft´ is voor de terreurfamilies binnen de Palestijnen. De Palestijnse pers is iedere keer blij wanneer er weer zo´n ´held´ zich opblaast waar hijzelf en tientallen mensen, tot baby´s toe, omkomen. Zelfs verkleden als orthodoxe Jood met nep baard en al is al heel gewoon. Moefti´s (Islamitisch wetgeleerde en raadsman die gezaghebbende uitspraken doen, Fatwa´s, op grond van de Islam) leren de martelaren dat iedere martelaarschap (shahada) uit haat voor de Jood, je de weg naar het paradijs opent waar de martelaar kan trouwen met 70 dames met zwarte ogen! Want als de 1e druppel bloed vloeit, zal de martelaar geen pijn voelen en is iedere zonde hem vergeven. Hij zou tijdens zijn dood zijn plek in de Paradijs zien met zijn 70 dames met zwarte ogen en hij zou borg staan voor 70 familieleden. De martelaar zou voor de Jongste dag (Dag des Oordeels) gevrijwaard zijn. De martelaar zou ontvangen een kroon (kroon der heerlijkheid) met edelstenen en al. Deze edelstenen zouden meer waard zijn dan alle edelstenen ter wereld. Begrafenissen van martelaren worden sinds de Intifadah als trouwerijen beschouwd waar duizenden mensen de familie geluk komen wensen.

Het terreurbewind van die vreselijke Arafat mag gestadig doorgaan. En iedereen trapt erin. Van niet-gelovige tot en met de Christen. En ondertussen kan het Islam doorgaan met hun verkondiging dat iedere Jood de vijand van Allah is en dat iedere Moslim de heilige plicht heeft de Jood te doden. Hoe hard het ook mag klinken, maar als wij een ´ja´ zeggen tegen de Palestijnen, zeggen we ook ´ja´ tegen de volgende Palestijnse stellingen die volgens de directeur van ´Palestine Media Watch´ Itamar Marcus iedere vrijdag door Palestijnse geestelijke leiders in de Moskee verkondigd worden:

Joden zijn vijand van Allah
Het doden van Joden is een religieuze plicht
Alle overeenkomsten met Israël zijn van tijdelijke aard
De Islam vecht een heilige oorlog tegen de Joden
Palestijnen vormen een voorhoede in deze oorlog tegen de Joden, maar alle Islamieten zijn verplicht hen te assisteren
Al het land tussen de Jordaan en de Middellandse Zee is Islamitisch erfgoed en elke Moslim die zijn land afstaat is ter helle verdoemd
Allah zal de Moslims vervangen die hun plicht verzaken om tegen Israël te vechten
De uiteindelijke vernietiging van Israël staat vast
Vergeet deze dingen niet lieve mensen:

Maar hoe kan ik dit volk vervloeken als G’D het niet vervloeken wil? Hoe kan ik het verwensen, als de Heer het niet verwensen wil? Vanaf deze rotsen zie ik hen, vanaf dit gebergte sla ik hen gade. Ze zijn een heel bijzonder volk, bij andere volken sluiten ze zich niet aan. Numeri 23: 8 en 9.
Antizionisme is hetzelfde als Antisemitisme (uitspraak Martin.L.King)
Vijandschap tegen Israël is vijandschap tegen de G’D van Israël.
Naast het bidden voor Israël, hebben we geleerd voor de vijand te bidden. Laten we dat vooral niet vergeten.
©FAQ-online 2002