Dina en Sjechem, een tragisch verhaal

Geschreven door Dayan mr. drs. R. Evers

Ja’akov had zijn belofte om een tiende af te staan aan Hasjeem, nog niet ingelost. Wanneer men nog tienden schuldig is, worden de Hemelse Boeken geopend.

G’d was ontevreden over het feit dat Ja’akov zijn dochter Dina geweigerd had voor zijn besneden broer Esav. Als straf hiervoor werd zij genomen door de onbesneden Sjechem ben Chamor. G’d beschermde Dina niet, zoals Hij Sara beschermde in het paleis van Farao en Avimelech.

Wat was er gebeurd? Sjechem stuurde wat meisjes die muziek maakten in de buurt van Ja’akovs tenten. Ja’akov zat te lernen en merkte niet dat Dina het spektakel ging bekijken. Toen Sjechem Dina in het vizier kreeg, begeerde hij haar. Hij verkrachtte haar en probeerde haar er van te overtuigen dat zij bij hem moest blijven.

Ja’akov stuurde mensen om Dina te bevrijden maar ze werden verdreven. Sjechem kreeg spijt dat hij Dina gekidnapt had. Sjechems vader Chamor werd erop af gestuurd om te onderhandelen over een huwelijk.
Chamor kwam bij Ja’akov om met hem te spreken. Ja’akov zweeg tot zijn zoons van het veld kwamen. Ja’akovs jongens waren bijzonder boos. Er was schande gedaan aan Israël. Zoiets had niet mogen gebeuren.
Chamor kwam met een voorstel: ”Sjechem, mijn zoon, verlangt naar uw dochter. Geef hem haar tot vrouw. Als u familie wordt van ons, zullen wij onze dochters aan u geven en u zult uw dochters aan ons geven. U kunt wonen in ons land. Wat de prijs ook is, ik zal het u geven.”

Met name Sjimon en Levi waren bijzonder kwaad. Kidnapping was op straffe des doods verboden volgens de Noachidische wetten. Sjimon en Levi konden de ontering niet verdragen: ”We kunnen niet ingaan op dit voorstel onze zuster te geven aan een man die nog een voorhuid heeft. Dat is een schande voor ons. Maar we willen u wel ter wille zijn als u alles wat mannelijk is laat besnijden.” Chamor en Sjechem vonden het een goed voorstel.

Sjechem was zo gehecht aan Dina, dat hij en Chamor de mannen van Sjechem een besnijdenis voorstelden:”Deze mannen willen vrede met ons. Hun dochters zullen wij ons nemen tot vrouwen en onze dochters zullen wij hun geven. Maar ze willen alleen één volk worden als wij ons besnijden. Let op, al hun bezittingen zullen ons eigendom worden.”

De inwoners van Sjechem hadden er wel oren naar. Zij besneden zichzelf. Maar ze hadden de prins voor kidnapping van Dina voor de rechter moeten slepen. Ze overtraden hiermee het zevende Noachidische gebod van het instellen van een rechtssysteem. Bovendien waren ze nog steeds afgodendienaren.

Meer dan 600 volwassenen en 200 kinderen werden besneden. Ze deden dit alleen om de grote kudde van Ja’akov te bemachtigen. Toch waren er inwoners die het niet eens waren met Sjechems voorstel. Uiteindelijk kregen alle inwoners spijt van hun besnijdenis en beloofden de dissidenten dat ze Ja’akov zouden aanvallen, zodra ze hersteld waren. Dina stelde Ja’akov via een boodschapper op de hoogte van deze plannen.

De nog jonge Sjimon en Levi vielen op de derde dag van de besnijdenis aan. Iedereen was zwak. Niemand kon zich verdedigen. Alle mannen werden gedood. Twintig man konden vluchten en alarmeerden de andere Kena’anitische koningen, die een enorm leger op de been zetten om Ja’akov en zijn kinderen een lesje te leren.

Ja’akov maakte Sjimon en Levi een ernstig verwijt. Hij besefte dat de Kena’anieten, die wel wisten dat het land was toegezegd aan de afstammelingen van Avraham, zich nu plotseling realiseerden dat er een begin was gemaakt met de verovering van het land. Ja’akov was bang dat de Kena’anieten alles zouden doen om hem te elimineren.

Sjimon en Levi bleven volhouden dat zij het recht hadden doen zegevieren. Anders zou men denken dat de Joodse meisjes gemakkelijke prooien waren. Jehoeda verdedigde Sjimon en Levi en sprak iedereen moed in. Zij stuurden boodschappers naar Jitschak dat hij voor hen zou davvenen. De hele familie en alle dienaren maakten zich gereed voor een oorlog.

De koningen van Kena’an hadden Ja’akov omsingeld. Maar raadgevers adviseerden hun uiteindelijk geen oorlog te voeren tegen Ja’akovs familie omdat G’d altijd aan hun kant stond. Uiteindelijk dropen de vijanden af . Ja’akov was op het nippertje gered.

©Dayan Evers