Emuna (G-dsvertrouwen)

Geschreven door Staruch

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij G-d noemen. Emina bestaat uit drie niveaus:

Niveau één is het geloof in de G-ddelijke Voorzienigheid;
Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is;
Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel)

Hoe verwoord je voor iemand die niet bekent is in het kort wat emuna eigenlijk inhoud?

Alle gedachten over het versterken van emuna zijn waar.
Alle depressieve gedachten zijn leugens.
Alle gedachten dat Hashem (Betekent letterlijk: “de Naam” is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren G-ds naam ijdel te gebruiken.) van je houdt en altijd bij je is, zelfs wanneer je de boel hebt verprutst: Hashem houdt nog steeds van je. Begin weer opnieuw.

Gedachten die je versterken zijn waar en alle depressieve gedachten zijn leugens. Wanneer je denkt dat je waardeloos bent en dat de dingen niet gaan zoals je graag wilt, alle vormen van zelfbeschuldiging zijn leugens. Weet heel goed dat iedereen die de waarheid zoekt ook dichtbij Hashem wilt komen.

Er is maar één overtreding en dat is verdriet en somberheid.

Daarom zei rebbe Nachman dat verdriet een vreselijke zonde is. Er is maar één gebod in deze wereld: gelukkig en blij zijn. Daarom zei rebbe Nachman dat het een groot gebod is gelukkig te zijn.

Mensen vragen: ” Is er maar één zonde in de wereld? In de Tora staan toch 613 geboden en verboden!” Dat is waar en iemand die dichtbij Hashem wil komen zal soms vallen. Soms laat de yetzer hara (de kwade neiging) hem struikelen en soms overkomt hem een lichamelijk lust. Soms zijn slechte gewoonten de schuldige en een andere keer een terugslag of een vergissing. Maar al deze dingen worden geen overtredingen genoemd. Waarom? Natuurlijk zijn het overtredingen! Je faalde, nou en!

Wanneer je faalt doe je teshuva (letterlijk “terugkeren”; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden). Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en zijn naaste medemens dienen.

Er zijn vier stappen in het Teshuva proces:

Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft.

Berouw tonen dat hij tegen Hashem’s wil heeft gehandeld.

Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt.

De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.) en je gaat weer verder.

Dit is de manier hoe je het moet doen. Zodat je leert, zodat je herstelt, zodat je sterk wordt.

Dit is enige manier. Sta op, doe teshuva en ga verder. Waarom zou je droevig zijn. Je gelooft toch in Hashem? Hashem kan alles doen. Hij kan ook jouw probleem oplossen. Dus waarom ben je verdrietig? Zelfs al deed je de ergste zonde doe teshuva en Hashem is met je.

Droefheid is dus de enige zonde. Als iemand zich altijd Hashem herinnert en Hem aanroept, zal hij slagen. Alles wat hij doet zal succesvol zijn. Want zodra Hashem met hem is zijn alle zegeningen met hem. Bid alleen om emuna.

©Noachieden-online 2013