Het afwijzen van afgoderij.

Bron: United with Israël

Geschreven door Rabbi Ari Enkin en vertaald door redactie.

Deze Tora portie is Jitro (Sjemot/ Exodus 18:1-20:23) en is vernoemd naar de schoonvader van Mozes.

De schoonvader van Mozes Jitro

Jitro was geen geboren Jood, maar was een priester van Midian wat betekende dat hij afgoderij vereerde. Er is geen grotere zonde in de gehele Tora dan afgoderij. Het Jodendom zoekt geen bekeerlingen en is er van overtuigt dat de gehele wereld in één G’d van Abraham dient te geloven.

Maar Jitro raakte geïntrigeerd door de Tora, de Joden en het Jodendom. Ik denk dat we het hem ook niet kwalijk kunnen nemen. Kan je je voorstellen wat voor e-mails we zouden ontvangen na de nieuwsberichten in die tijd? Laten we ons eens inbeelden hoe de krantenkoppen eruit zouden zien: “De plagen in Egypte: water van bloed dat smaakt niet goed!”, “Kikkers in bed: De Farao kan de hele nacht niet slapen!”, “Breaking news: Alle eerstgeborene in Egypte.. DOOD!”. Zulke krantenkoppen las hij dan. Om kort erna te vernemen dat: “De rode zee splitst..Joden steken het droge land over” en “De Egyptenaren verdronken- de zwemlessen voldeden niet”. Met tot slot: “Openbaring op de berg Sinaï: G’d Sprak”. Niemand in de gehele regio besloot om dit verder te onderzoeken, behalve Jitro. Om een lang verhaal kort te houden: Jitro was verbaasd, vernederd en geïnspireerd en hij besloot om zich aan te sluiten bij het Joodse volk.

Noachieden

Er is wat discussie over of Jitro toe trad tot het Jodendom of dat hij “Noachide” werd door de autoriteit van G’d te accepteren en zich aan de morele code te houden. Zoals al eerder werd aangehaald zoekt het Jodendom geen bekeerlingen en is er van overtuigt dat de gehele wereld G’d van Abraham als autoriteit dient te accepteren en de basis code van moraliteit. Iemand die dit doet wordt een “Noachiede” genoemd en dit betekend “dat je van Noach afstamt”. Noach was inderdaad één van de meest rechtvaardige van alle tijden en ook hij was geen Joods. Hij is wellicht de eerste die predikte over G’d en om afgoderij en immoraliteit te verlaten. Dit is de reden dat degene die de code van moraliteit accepteert “Noachieden” worden genoemd. De regenboog is in feite het onofficiële teken van de Noachieden beweging, omdat G’d na de vloed dit als teken liet zien aan Noach.

De zeven-gedeeltes van de Noachiede code van moraliteit bevatten de volgende voorschrift:

1. Avoda Zara: het verbod van afgodendienst,

2. Birkat HaSjeem: het verbod van G-dslastering,

3. Sjefichoet Damiem: het verbod van moord,

4. Arajot: het verbod van seksuele immoraliteit ,

5. Gezel: het verbod van diefstal,

6. Ever Min Hachai: het verbod een lidmaat van een levend dier af te snijden,

7. Diniem: het gebod van rechtsspraak.

Druzen

De Druzen zijn voornamelijk pro-Israëlische Arabische burgers in het noorden van Israël en zijn volgers van Jitro. Ze noemen hem “Nebi Schweib”, wat betekent “de profeet Yitro”. Ze zijn strikt monotheïsten die Tora code van moraliteit geloven en hebben een zeer mystieke en geheimzinnige-religie. De tombe van Jitro in Tiberias in het noorden van Israël is voor de Druzen een heilige plaats en voor iedereen toegankelijk om te bezoeken en te bidden.

In 2004 tekende de geestelijke leider Sheikh Mowfaf Tarif van de Druzen gemeenschap in Israël een verklaring om zijn gemeenschap en alle niet-Joden in Israël op te roepen om zich te houden aan de Noachidische wetten van de Tora. Deze verklaring werd medeondertekend door de Arabische burgemeester van de Arabische-Iisraëlische stad Shfaram. Shfaram Is een Hemelse voorbeeld waar moslims, christenen en Druzen naast elkaar leven en een constante nauwe band hebben met Joden.

U dacht dat alle Tora lezingen worden gewijd aan de Tien Geboden, maar de boodschap van Jitro die deze Tora gedeelte zijn naam draagt is net zo belangrijk: Iedereen is welkom om onze G’d te aanbidden, zijn wetten na te leven en samen met ons in Zijn land!