Het Beest dat Dierenbeul heet

My name is Anatacia & I am a street dog who lived in Chalong, life has always been hard for me. Most humans don’t like me & I have no idea why as I have never done anything to them. They throw stones at me & shout at me to go away, but where do I go?

These streets are “my home” & it’s the only one I have ever known. There is one man who lived nearby & when he saw me he always shouted at me & throws stones to make me go away, when they hit me it really hurts. So when I saw him last week I decided to try & talk to him to tell him to stop it. I can’t speak human language but only dog “bark” language but hoped he might understand me. What came next was such a shock to me he took out a big knife & attacked me, the cold blade seared through my flesh. It hurt so very much. Why did he to this to me?

A man came, and he put me in a truck with Soi Dog Foundation written on the side of it. He took me to another man who made me sleep & when I woke up he had put something in my face to close my wounds, he called them stitches. I have 12 above my eye & 5 below, but my eye was not hurt so I can still see. They say I can stay here to keep me safe from this man. But they are all humans too & even though I think they are trying to help me I am still very scared.

Please consider a monthly sponsorship of Anatacia or one of the many other dogs at Soi Dog’s shelter. You can start your sponsorship today at:

https://www.soidog.org/en/sponsor-a-dog-or-cat/

“Mensen vinden mij niet leuk”
“Mensen gooien stenen naar mij”
“Mensen jagen mij weg”
Hier kan ik echt om JANKEN. Mensen moeten leren dat zij niet alleenrecht op de wereld hebben.

Toen Hasjem de wereld schiep, heeft Hij de dieren onder de

mens gebracht. Dit betekent NIET ‘verdeel en heers’, maar wees goed, gentle en humaan naar dieren. Als je dat doet, kun je veel van dieren terug krijgen, want dat zit in hen geschapen: dienstbaarheid naar de mens toe zoals Hasjem dit wilt.
In Bereesjiet/Gen. 9 lezen we duidelijk dat Hasjem niet alleen met Noach, maar ook met dieren een verbond heeft gesloten. Iets om over na te denken waarom Hij óók met de dieren een Verbond heeft gesloten?

Mensen die slecht zijn voor dieren, zijn on the long run slecht voor mensen. Het is een geaardheid, eigenschap, die je alleen kunt veranderen wanneer je er bewust van bent en kiest hiermee iets te doen. Dit zijn een van de keuzes die Hasjem ons gegeven heeft toen Hij de dieren hiërarchisch onder de mens zette. Maar o wee als je voor het slechte kiest om dieren te behandelen zoals dit hondje Anatacia. Dan heb je aan je Schepper een flinke verantwoording af te leggen, want surprise: Hij is namelijk ook de Schepper van Anatacia. Hij zal niet ‘amused’ zijn. Ik sta liever niet in de schoenen van de dierenbeulen.

Nee, je hoeft niet intens van dieren te houden zoals ik, maar je moet hun bestaansrecht wel RESPECTEREN en hen ruimte te geven om ook van dit leven te genieten die Hasjem ook hén heeft gegeven.

Moge de Mosjiach snel komen. Niet alleen om ons te bevrijden, maar ook de dieren van het beest dat ‘dierenbeul’ heet.