Het Geheime Wapen van het IDF

De The Boston Globe schreef op 24 november 1967:

Net voor het uitbarsten van de oorlog, werd door de Chassidische leider Rabbi Menachem Schneerson ZT”L – de Lubavitcher Rebbe van New York – de campagne gelanceerd dat Joodse mannen vanaf de 13 jaar de mitswe van de tefillien zouden vervullen. Aangezien de Zesdaagse Oorlog in juni het resultaat is van een verenigd Jeruzalem als deel van Israel, hebben meer dan 400.000 leden van het Jodendom gehoor gegeven om de phylacteries – tefillien in het Hebreeuws – aan de Westkant – ook wel bekend als de “Klaag”muur – te dragen.

Mei 1967. De Egyptische president Gamal Abdul Nasser mobiliseerde zijn leger onder de leuze dat zij Joden de zee in wilden drijven. Niet lang daarna bereidden Syrië en Jordanië zich ook voor om met Egypte tegen Israel op te trekken. Wij begrijpen dat dit een uitermate bedreigende situatie voor het bestaan van Israel was. De Rebbe ZT”L spoorde Joden wereldwijd aan om iets praktisch voor Israel te doen, om hen te helpen om deze verschrikkelijke bedreiging voor haar heel bestaan te kunnen overwinnen. Daarom was hij van mening dat naast oorloggeschut zoals tanks en gevechtsvliegtuigen, óók een spirituele verdediging opgezet moest worden. Dat was het moment dat hij zijn wereldwijde Tefillien-campagne opzette. Joden, in ongekende aantalen, religieus als seculier, omhelsden de campagne en kwamen in actie.
Negen dagen later schreef Israel geschiedenis toen zij de Egyptische Luchtmacht decimeerde en de strijdkrachten van Egypte, Syrië en Jordanië in bliksemsnelheid versloeg. Een van de meest imponerende moment van de Zesdaagse Oorlog was het moment dat de Egyptische soldaten in Sinaj, in totale wanorde, voor het kleine Israëlische legertje wegvluchtten. Jeruzalem werd vervolgens onder Joodse soevereiniteit herenigd. Naast dat de dappere Israëlische soldaten een enorme prestatie geleverd hebben, heeft Hasjem ook een flinke duit in het overwinnende zakje gedaan.

De Rebbe ZT”L heeft toentertijd twee redenen gegeven waarom hij voor zijn campagne de mitswe van de tefillien heeft gekozen. Hij zei dat in een traktaat van Rosj Hasjana staat dat iedere Jood – al is het maar voor één keer in zijn leven – die de tefillien op zijn hoofd draagt, hij als een Jood in een andere categorie valt en wanneer een Jood in Miami een plaatje ziet van Joden dat tefillien bij de Kotel dragen, dan werkt dit op de Jood in Miami zeer inspirerend om dat zelf ook te doen.

Chabad deelt hier tefillien aan de soldaten uit.

“En alle natiën van de wereld zullen zien dat de Naam van G’d op jou rust en zij zullen voor jou vrezen” (Dewariem/Deut. 28:10). Berachot 6a citeert Rabbi Eliezer. Hij legt deze vers als uit, dat de “Naam van Hasjem rust op jou” naar de tefillien verwijst.

De letter Sjien dat op de huisjes van de tefillien staat, symboliseert de Naam van G’d. De eerste letters van Sjin is een acroniem voor Sjem Hasjem Nikrah wat “G’ds Naam is geassocieerd” betekent. Tevens is de letter Sjien de eerste letter van Sja-D-I (Baal Hatoeriem). Deze Sjin op de tefillien is zichtbaar voor het oog en heeft daarom de geestelijke macht om angst in de harten van onze vijanden te kweken. Ook Menachot 35b claimt dat de vers van Dewariem 28:10 naar de tefillien verwijst.
Berachot 56a leert dat wanneer iemand de tefillien in zijn dromen ziet, dan zal zijn kracht spoedig toenemen. Jesjajahoe 62:8 spreekt over G’ds krachtige arm. Berachot 6a interpreteert dit als tefillien. Tefillien garandeert aan Israël kracht. Vandaar dat het voor de Joodse soldaten een gewoonte is om tefillien met geweldige zorg te leggen.

Naast tefillien wordt er door Chabad ook lekkers uitgedeeld, waarmee de soldaten duidelijk erg blij mee zijn.

Wanneer gojiem de Joden zien die met volle trots hun tefillien dragen, dan worden deze Joden door de gojiem gerespecteerd.

Jeroesjalmi Berachot 5a leert immers dat tefillien een aura van angst over de vijanden van Israël heen werpt. Zelfs demonen en geesten zullen in angst beven.

Nu, heden, tijdens de oorlog in Gaza, is de Chabad-organisatie actief op het front om niet-religieuze IDF-ers te helpen tefillien te leggen. Een Israëliër zei gisteren tegen ons dat de jiddischkeit binnen IDF drastisch toeneemt. Toen hij in 1955-1958 het leger diende, waren er weinig soldaten die tefillien legden. Heden is dat – gelukkig – het tegenovergestelde.

En de foto’s? Die spreken wat ons betreft boekdelen.

De tefillien is de kroon van G’d…
wie deze kroon opzet,
zal beneden de heerser worden,
zoals G’d de Heerser boven is (Zohar III 269b).

Bron:
“The Rebbe’s Tefillin Campaign” van Chabad.org
“Spiritual Security” door Yossy Goldman van Chabad.org
“Chabad on the Front Lines” van COLLive
“The Secret Wapon of IDF” door Pinchas van Kumah
“Why Tefillin?” van Benzion Rader van Chabad.org

Lees ook Het Joodse vechtersgeest keert terug!

©FAQ-online 2009