Het leven van de Chofets Chaim

De werken van de Chofets Chaim

De grootste erfenis die de Chofets Chaim aan ons achterliet, waren zijn 21 Sfariem [heilige boeken] die hij in loop van zijn leven heeft geschreven. Zijn eerste werk was de Sefer Chofets Chaim [1873] naar aanleiding vanTehilliem/Ps. 34:13-15. Dit was zijn eerste poging om de wetten van verboden spraak [lasjon hara] te verduidelijken. Later schreef hij ook de sjmirat Halasjon [betamelijke spraak], waarin hij het belang onderstreept om je tong te beschermen tegen lasjon hara.

Naast zijn Sefer Chofets Chaim en Sjmirat Halasjon, was Ahavas Chesed [liefde en liefdadigheid] ook een van zijn bekendste werken. Dit boek gaat over de mitswe van het uitlenen van geld. Ook publiceerde hij ook sfariem over bepaalde aspecten van het Joodse leven waaronder kasjroet, Tahara hamispacha, als Jood in galoes leven en Torastudie.

Zijn belangrijkste werk is wellicht de Sefer Baroerah, zes volumes grote commentaar op de Sjoelchan Aroech, Orach Chaim [wetten over het dagelijks leven en jamiem toviem/feestdagen]. In zijn bescheidenheid noemde hij zichzelf liever de uitgever van die monumentale werk dan de schrijver.