Het leven van de Chofets Chaim

Zijn dood en begrafenis in de media

De dood van de Chofets Chaim echode niet alleen door de Joodse wereld, maar ook de niet-Joodse wereld buiten Raduń hebben het opgemerkt. Zo schreef de New York Times op 16 september 1933: “een haast legendarisch persoon voor bijna een halve eeuw” en “ondanks zijn faam als de ongekroonde geestelijke koning van Israël, was de Chofets Chaim een bescheiden en nederig man.” En het eindigde met de woorden:“Ondanks zijn grote onderscheiding, leefde de Chofets Chaim zijn hele leven in armoede.”

Tienduizenden mensen hebben de begrafenis bijgewoond.

Bronnen:
Wikipedia
Torah.org
Online Ook Joods
On the Mainline

De geschiedenis van Raduń
Olam ~ hesed ~ Jibaneh, pag. 164

©FAQ-online 2011