Het leven van Jitschak Halevi Luria (Ari Z”L)

De werken van de Ari Z“L

Helaas werd de Kabbalistische stroming van de Ari Z”L, ook wel de Luriaanse Kabbalah genoemd, door sommige verantwoordelijk gesteld voor door de verspreiding van de stroming van de valse messias Sjabtai Tsevi. Dit terwijl verschillende rabbijnen van de Sjabtanen gebruik maakten van de concepten van de nitsotsot die in de kelippot zijn opgesloten, maar ook van  zuivere zielen die met het onzuivere zielen vermengd zouden worden. Zij maakten van de Luriaanse Kabbalisme gebruik om een deel van hun antinomische acties te rechtvaardigen.

Ondanks dat bleef het Luriaanse Kabbalisme het de grootste school van de Joodse mystiek en behield het een belangrijke invloed op chassidisme en Sefardische kabbalisten. Rond diezelfde tijd nam de ontwikkeling van de kabbalistiek een aanvang in Polen.
De werken van de Ari Z”L werden door zijn belangrijkste leerling Chajim Vital Calabrese (1543-1620) over de hele wereld verspreid. Dit ging middels zijn boek Sefer Ets Chajiem die op de leerstellingen van de Ari Z”L gebaseerd is. Helaas zijn de werken niet vertaald en gecommentarieerd.

Jarenlang heeft het Kabbalisme zich verspreid, zodat er haast geen rabbi in de 18e eeuw was die deKabbalah niet bestudeerd had.

De rabbijnen bestuderen merendeels het Luriaanse Kabbalisme.

Bron:
Chabad.org
Kabbalah van FAQ-online
Wikipedia
Anotomy of the soul van Rebbe Nachman van Breslov
De Tanya
Britannica Concise Encyclopedia

©FAQ-online 2010