Het leven van Ovadja ben Ja’aqov Sforno (Rav Sforno)

Geschreven door de redactie

Terwijl Joden in Spanje en Portugal vreselijk vervolgd werd, werd Ovadja ben Ja’aqov Sforno (Rav Sforno) rond 1475 in Cesena [Italië] geboren. Naast dat Rav Sforno in een familie geboren werd die al een aantal eeuwen van een groot naamsbekendheid in Italië genoot, was Rav Sforno een Toraverklaarder, arts, taal- en wiskundige. Hij bezat een hoge mate van kennis op gebied van Hebreeuws, rabbijnse literatuur en filosofie. De kennis zat al in zijn bloed, omdat uit deze familie vele grote rabbijnen uit voort zijn gekomen. Rav Sforno’s vader was zelf ook een groot geleerde en hij was ook zijn eerste leraar. Al snel bleek dat Rav Sforno zelf ook een enorm talent in Torastudie had, wat hij met grote liefde en toewijding deed. Op de leeftijd dat kinderen langzamerhand aan Talmoedstudie mochten beginnen, verbaasde hij zijn omgeving met zijn diepzinnige kennis van de Talmoed. In diezelfde periode begin hij aan studies wiskunde en filosofie en schreef hij commentaren op de TeNaCH.