Het leven van Sjlomo Jitzchaki (RaSji)

Werken van RaSji

RaSji Synagoge in Worms

Rasji begon al op vroege leeftijd met zijn beroemde commentaar op de Tenach en de Talmoed te schrijven. Omdat de Tora en de Talmoed – des te meer – moeilijk waren om ze te begrijpen, besloot RaSji zijn commentaar in een begrijpelijke omgangstaal te schrijven.
RaSji was intussen erg bescheiden en zelfs toen hij al beroemd was, aarzelde hij om met zijn commentaar in het openbaar te treden. Omdat hij ervoor wilde zorgen dat zijn commentaar op een positieve wijze ontvangen zou worden, schreef hij zijn commentaren op stukken perkament. Vervolgens ondernam hij een reis van twee jaar en bezocht verschillende academies, zonder zijn identiteit te onthullen, om te kijken hoe zijn commentaren ontvangen zou worden.

Zo kwam RaSji in een jesjive en ging daar gewoon zitten luisteren naar de sjioer van de decaan van de jesjive. Toen er een moeilijke passage uit de Talmoed besproken werd, maar de rabbijn was niet in staat deze op een goede manier aan zijn leerlingen uit te leggen, legde RaSji een stuk perkament van zijn commentaar in de Gemora van de rabbijn, waarin hij op een simpele wijze het stuk uitlegde. Wanneer de rabbijn de volgende morgen zijn Gemora opende, dan vond hij een mysterieus stukje perkament waarop de passage van de Talmoed zo duidelijk en eenvoudig mogelijk werd uitgelegd, dat hij daarom zich verbaasde. Hij vertelde dit aan zijn studenten en deze hebben het stukje perkament als een  geschenk uit de Hemel ervaren.  RaSji luisterde vervolgens naar hun lof van zijn commentaar en was dan erg blij met de reacties, maar hij vertelde niet dat hij dit stukje commentaar had geschreven. En op die manier bezocht RaSji verschillende jesjives waar hij overal stiekem zijn commentaren achterliet. Zo kon RaSji tot de conclusie komen dat zijn commentaar meer dan welkom was. Zijn “mysterieuze” stukjes perkament werden op grote schaal gekopieerd en onder de jesjives verspreid. Niemand wist wie de schrijver was, totdat zijn geheim ontdekt werd. Onmiddellijk werd hij door iedereen als de grote auteur van dat prachtige commentaar erkend. RaSji’s naam drong over de hele wereld door. In elke jesjive wordt RaSji’s commentaar door jong en oud gelernd; tot op de dag van vandaag.  Geen commentaar is zo populair als die van RaSji.

De Alter Rebbe noemde RaSji’s commentaar ‘de wijn van de Tora‘, want “het opent het hart en onthult het  essentieel belang voor de liefde en vrees voor G’d“.

Bronnen:
Chabad.org
Wikipedia
“Rashi, the King of Jewish Bible Commentators” van Eliezer Cohen

©FAQ-online 2009