Het leven van Mosje ben Nachmanides (RaMBaN)

Geschreven door de redactie

Het leven van Mosje ben Nachmanides in vogelvlucht

RaMBaN werd in 1194 als Mosje ben Nachman in Gerondi (Spanje) geboren in een vooraanstaande familie van adel, die vele vooraanstaande Talmoedisten bevatte. Hij was een briljant student en zijn intellect, vroomheid en zijn vriendelijke, zachtaardige karakter maakte hem ver voorbij zijn eigen gemeenschap bekend. Zijn hoofdleraar van Talmoed was Rabbi Judah Ben Yakar en die hij studeerde Kabalah bij Rabbi’s Ezra en Ari Z”L.

Op leeftijd van zestien jaar beheerste hij de volledige Talmoed met alle commentaren en op jonge leeftijd schreef hij een verdediging ten gunste van het werk van Rabbi Isaac Alfasi. Deze geweldige codificator en Talmoedist werd door Rabbi Zerachiah Halevi, auteur van de  Sefer Hama’or aangevallen. De verdediging van de RaMBaN heet de “Milchamoth Hasheim“.