Israël moet zichzelf kunnen zijn; de weg naar Boven!

Zoals ieder mens anders is, is ieder land, ieder volk ‘anders’ ten aanzien van de rest. Iedereen is uniek en omdat wij mensen een vergaarbak van 6.000.000.000 verschillende individuen vormen, is het meer dan logisch dat volkeren en landen enkel en alleen gebaseerd zijn op de overeenkomstige kenmerken van een bepaalde groep.
Zoals iedereen zowel thuis en op zijn werk het recht heeft niet alleen fysiek veilig te zijn, heeft ieder individu ook het recht om op geestelijke vlak veilig te zijn. Dit recht eindigt waar de grens van het andermans recht begint. Zo eenvoudig is, zo eenvoudig zou dit ook op universeel niveau moeten zijn, want vanuit deze gedachtegoed is de VN na de Tweede Oorlog opgericht.
Zoals iedereen weet is de VN vanuit de Volkerenbond – deze nav de Eerste Wereld Oorlog op basis van het Verdrag van Versailles in 1919 – in 1946-1947 opgericht toen de Tweede Wereld Oorlog beëindigd werd. Dit met de eigenlijke boodschap dat ‘dit’ nooit meer mag gebeuren. ‘Dit’ heeft een extra lading door het systematisch afslachten van > 6.000.000 Joden. ‘Dit’ is de lichamelijke en geestelijke ONveiligheid van individuele Joden. Maar naast die >6.000.000 Joodse zielen, was de veiligheid van zigeuners, homoseksuelen en gehandicapten verre van gewaarborgd, waardoor je tussen als die Joodse slachtoffers ook deze hulpeloze mensen aantrof. Dit alles terwijl de wereld het wist maar in de eerste instantie geen vinger heeft uitgestoken. VS heeft het zelfs voor elkaar gekregen om Duitsland te bombarderen, maar niet de concentratiekampen waar de ovens met lijken nog letterlijk vol op in bedrijf was! Zij wisten het, en dat is een publieksgeheim waar niemand liever niet over praat.
Beide organisaties, zowel de Volkerenbond als de VN hadden dus de intentie om via een supranationale organisatie ‘een einde aan alle oorlogen’ te maken en mijn pleit voor geestelijke en lichamelijk veiligheid van iedere wereldburger (liefst OOK de dieren!!!) te willen waarborgen. En nu lieg ik! Die intenties lagen daar niet.

Een falend orgaan dat ons te veel geld en te veel levens kost!
Naar mijn idee heeft de VN tot op heden in haar taken gefaald. Naast dat zij geen vinger naar Dafur heeft uitgestoken, is de VN als jaren bezig Israel te bashen op álle fronten waardoor je wel erg naïef bent wanneer je zou stellen dat de VN niet antisemitistisch is. De Goldstone Rapport is het duidelijke bewijs. Dit gaat ver. Juist om te voorkomen dat een staat zoals Nazi Duitsland een gevaar voor de Joden kan vormen, laat de VN op dit moment Iran ook dit weekend haar dreigementen naar Israel gelden: “wij zullen er voor zorgen dat wij in staat zijn het centrum van Tel Aviv plat te bombarderen”, was de boodschap tijdens afgelopen Sjabbes uit Teheran. Deze woorden zijn overeenkomstig met Hitler in 1933. Een de wereld? De wereld deed niets. Nu ook niet, wetende dat Iran niet bluft. Ondertussen bashed zowel het Westen als de VN Israel om haar verdediging tégen de terroristische Fatach-beweging (lees als je zin hebt ook de links onder aan het artikel), Chamas en Chizbolla. Ondertussen ben ik ook een beetje de dupe van Chamas en co. geweest toen ik graag met Soekkos de priesterzegen op de Kotel wilde bijwonen.

De leugens stromen de wereld binnen en soms vraag ik me af of iedereen goed snik is. Ik zie dat de VN haar boekje te vaak en te veelvuldig te buiten gaat wanneer wij haar doelstellingen nog eens nader bestuderen:

controleren op mensenrechten (China en VS mogen doen en laten wat zij willen, is er informeel afgesproken),
uitbannen van armoede en hongersnoden (30% van de Joodse kindertjes die zonder eten naar school moeten, worden niet in dit plan opgenomen),
wereldwijde basiseducatie (natuurlijk mogen de Palestijnen hun kindere
verplicht Mein Kampf van Hitler op onze Europese belastinggelden verplichten te lezen),
gelijkwaardigheid tussen man en vrouw,
kindersterfte tegengaan,
tegengaan van moedersterfte,
uitbannen van levensbedreigende ziekten,
verzekeren van een duurzame omgeving (Gaza werd – zoals je op tv kon zien – in een fantastische staat opgeleverd. Complete infrastructuur en bedrijven kregen zij gratis mee),
ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.
Binnen haar rol voor mondiale maatschappelijke activiteiten, vergeet de VN dat ook Israel aanspraak mag maken op de rechten van de burgers (in dit geval dus veiligheid) van de lidstaten. Men heeft geen vinger uitgestoken wanneer Israel weer aangevallen wordt door óf officiële (Islamitische) Staten óf door terroristische organisaties vanuit Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte. Hoezo ingesloten?terroristische organisaties vanuit Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte. Hoezo ingesloten?
Ook schurkenstaten deed hun intrede in de VN
En vind je het gek dat Israel dagelijks jaar in en jaar uit door de VN gebashed wordt? Naast dat ik weinig vertrouwen in het Westen heb en zij hun olie voor de veiligheid van Israel stelt, wordt mijn analyse bevestigd met het feit dat ook schurkenstaten inmiddels intrede in de VN hebben gedaan. Moet ik vertrouwen hebben in staten zoals Afghanistan, Albanië, Algerije, Chili, Cuba, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Libanon, Libië, Rusland, Saoedi-Arabië, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, VS, Noord-Korea, en alle andere landen die vergeten ben maar veel op hun kerfstok hebben? Ja ook de VS heb ik genoemd, want de VS heeft de arrogantie te denken dat zij dictators in de zadel mogen werken, om vervolgens hen weer uit het zadel te werken en zo de landen overhoop te halen en dat allemaal ten baten van de olie en de wapenindustrie. Denk hier aan Nazi Duitsland, Afghanistan en Irak. Maar zij hebben met het oog op de wereldwijde beoogde wereldvrede een behoorlijke scheve schaat gereden. Maar iedereen zwijgt over deze harde feiten en bashed Israel, die zich enkel en alleen wilt verdedigen, om haar vermeende agressie naar Palestijnen. Kinderen van Palestijnen worden – terecht- door UNICEF gesteund. Kinderen van Israel moeten – onterecht – zichzelf maar zien te redden. En ondertussen maakt ook de VS zich op om een openlijke vijand van Israel te worden.

Wat ook dubieus is, is zijn de staten die binnen de VN een observerende status hebben en wel het… Vaticaan … en Palestina. Ik weet eerlijk gezegd niet waar Palestina ligt, dan alleen Jordanië .Daarnaast liggen er duidelijke afspraken dat de staat voor de Palestijnen wordt opgericht in samenspraak met Israel. Ondertussen heeft Israel zo vaak de mooiste aanbiedingen aan de Palestijnen gedaan en zij hebben de afgelopen decennia deze structureel en systematisch afgewezen. Dit heeft president Peres op een hele heldere manier aan de media uitgelegd en in feite de wereld aan deze feiten herinnerd. Exact wat Premier Natanyahu begin deze zomer gedaan heeft. Het is toch mesjogge dat ik dit blijf ventileren middels mijn weblog? Al zou er maar één van de lezers “EUREKA, ik weet het weer” roepen en weer voor de harde feiten boven de zachte toespelingen waar je je vinger niet achter kan leggen kiest, dan heb ik mijn doel bereikt. Maar ondertussen krijgt de wereldpolitiek en de media alle kansen om de geschiedenis voor onze ogen regelrecht te vervalsen.

Het bashen van Israel wordt systematisch door de VN in stand gehouden!
Want de meerderheid van de VN bestaat uit niet democratische landen waar mensenrechtenschending te pas en te onpas wordt overtreden. Ook corruptie is een favoriete bezigheid van vele landen binnen de VN. Ik haalde net in een korte zin Dafur aan en het feit dat de VN aan de zijlijn toekijkt en zo nu en dan een klein vingertje naar de schurken verheft, puur voor de vorm. Maar zij zwijgt ook over de onderdrukking van de Chinese moslims en de oorlog in Jemen, waar zelf de media hier amper aandacht aan schenkt. Maar al haar tijd en effort steekt zij in een niet capabele voormalige Zuid Afrikaanse rechter en om dit pikanter te maken, die Joods is. Waarom incapabel? Hierom: oprichter van de Humanright Watch van de VN acht het rapport van Goldstone onbewezen en Goldtone spreekt duidelijk met een dubbele tong wanneer hij in opdracht van de VN Israel bashed, maar hij roept openlijk dat hij bang was om door Palestijnen in Gaza ontvoerd te worden Een zeer onlogische verklaring als je haast beweert dat Chamas en Fatach geen terroristische groeperingen zijn, maar in feite door de druk van Israel soms een beetje uit hun slof kunnen schieten door tientaltienduizenden raketten op burgerdoelen Israel af te vuren. Vreemde ontwikkeling in mijn ogen. Vandaar dat de conclusie getrokken MOET worden dan de huidige ontwikkelingen binnen de VN het doel hebben Israel flink moeilijk te maken. Ik kan zelfs concluderen dat de huidige VN nooit voor de Staat Israel had gestemd zoals de VN dit in 1947 had gedaan. De VN heeft spijt en tracht middels moordmachines de Joden weer op hun knieën te krijgen om zo het Land Israel aan de Palestijnen te geven. Want die olie uit de Arabische Staten blijft nog steeds het Zwarte Goud. Wellicht dat Premier Netanyahu pleit voor auto’s die niet meer van de olie afhankelijk zijn!

Ondertussen wordt Israel door de VN en de wereld van allerlei oorlogsmisdaden beschuldigd, terwijl we moeten afvragen of de Gaza’oorlog’ sprake is van een oorlog of een gewapend conflict.
De in mijn ogen de briljante, rechtsgeleerde, filosoof en dichter Afshin Ellian helpt ook een handje mee in het pleiten voor een eerlijke aanpak ten aanzien van Israel. Hij leert ons het volgende, zij het dat ik het in eigen woorden weergeef. Hij schreef op zijn eigen log dat er een omvangrijk artikel in The New Republic gepubliceerd is waarin professor Moshe Halbertal Richard Goldstone van respons voorziet. Er was geen (oorlogs)front én Chamas droeg geen uniform. Sterker, foto’s en beelden tonen aan dat Chamasterroristen verschillende huizen bepakten met wapens waardoor vele huizen van ‘ongewapende burgers’ als een soort geïmproviseerde frontlinie werd gebruikt. Professor Halbertal zegt in dat artikel namelijk: “‘Door zich te vermommen als burgers en door een aanval op burgers zonder uniformen en zonder front te plegen, proberen deze paramilitaire terroristische organisaties niets minder om aan beide zijde van de strijd een onderscheid te maken tussen combattanten en non-combattanten. Zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op bussen en in de restaurants in Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa, Dimona, Eilat, en vele andere plaatsen. Qassam-raketten en Katyushas werden willekeurig op Israëlische burgerbevolking in verschillende centra, voor zover hun bereik toegestaan, afgevuurd. Dus de oorlog had geen vaste plaats en werd gevoerd door niet-geïdentificeerde moordenaars”.
PUNT!

Afshin Ellian wijst de lezer erop dat de omgebrachte leider van Chamas Sjeik Yassin geopperd heeft Israëlische burgers als doelwit te kiezen omdat zij potentiële soldaten zouden zijn. Ik citeer de heer Ellian: “In zijn tijd, niet lang geleden, werden bussen, cafés en bruiloftsfeesten opgeblazen. Totdat hij zelf als leider van een terreurorganisatie werd opgeblazen. Deze methodiek wordt nu ook toegepast door de Amerikaanse strijdkrachten in Pakistan”.
Ik schaar me bij de heer Ellian om af te vragen of Israël volgens de conclusie van Goldstone zichzelf niet mag verdedigen. Ik durf te zeggen: NEE. Ik durf te zeggen waarom: omdat Israel het land voor de Joden is. Joden zijn ‘anders’ door de gewoonten, geloof en traditie. Maar ik pleit er wel voor dat Israel zichzelf moet blijven, want dat is naar mijn idee een van de beste remedies tegen het groeide wereldwijde antisemitisme.

Maar ondertussen is het wél de Israëlische Staat – zo anders dan de rest van de wereld – die de Israëlische Luchtmacht VERPLICHT om de bewoners en de omwoners van het gebied waar eventuele burgerslachtoffers in hun offensief zou kunnen vallen te waarschuwen met sms’tjes of pamfletten die uit de vliegtuigen boven het gebied wordt rond gestrooid. Geen enkel ander land heeft dit gedaan:
“Israël waarschuwt Gazanen voor meer operaties” (stukje doorscrollen voor dat betreffende artikel); iets wat Israel “ook tijdens de Libanonoorlog” heeft gedaan. Daarom mag en kan de wereld ook niet verbaast staan wanneer er berichten komen waarin blijkt dat Israëlische soldaten Palestijnen tijdens Gaza conflict hielpen Daarom MOETEN wij twijfeltrekken in de vermeende wangedrag van Israelische militairen, zonder je ogen te sluiten dat er zeker wel fouten gemaakt wórden.

De heer Ellian meldt vervolgens: “Maar in een gewapend conflict vallen altijd slachtoffers. Voor het doden van Baitullah Mehsud, de leider van de Pakistaanse Taliban, hebben de Amerikaanse strijdkrachten in totaal 16 keer raketten afgevuurd. Om Mehsud te kunnen doden, zijn er tussen de 207 en 321 burgerslachtoffers gevallen. Let wel: voor het doden van één man sneuvelden bijna 300 burgers. Het Amerikaanse leger waarschuwde de omwonenden niet. Wie heeft deze opdracht gegeven? President Barack Obama. Wie heeft het uitgevoerd? De Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan. Zijn wij ook daar? Ja, wij zijn in Afghanistan. Hebben onze troepen ook per ongeluk burgers gebombardeerd? Ja, helaas wel”. Dan stel ik de vraag: wordt de VS gebashed? Ja door enkele, maar niet zo wereldwijd als Israel!

De heer Ellian, zelf komt hij uit Iran, besluit zijn betoog met treffende woorden die in de oren van de wereld, media en VN geknoopt mogen worden: “Omdat een asymmetrische oorlogvoering ook een mediaoorlog is. Daarbij moeten de emoties van velen worden geprikkeld. Dit is helaas een selectief proces: de emoties van onze media worden niet geprikkeld door die 300 Pakistaanse burgerslachtoffer, maar wel door de Palestijnen. Wat het verschil maakt? U kunt het zelf raden: de joden.”
Daarom moet Israël niets van de wereld en haar VN aantrekken en niet vertrouwen op wereldse diplomatieke tijdelijke oplossingen die op zand is gebouwd. Israel moet zichzelf blijven en haar weg naar Boven hervinden. Dat is haar enige uitweg.

FAQ-online 2009