Vertrouwen op God of het leger?

Geschreven door Alfred Muller

‘Israël moet terugkeren keren naar God. Het volk moet op God vertrouwen in plaats van het leger, de economie of Amerika.’

Bovenstaande opmerkingen hoor ik vaak. Als christen denk ik dan: ja, het zou mooi zijn als Israël op God zou vertrouwen. Datzelfde geldt voor Nederland. Maar het is onmogelijk dat een land in zijn geheel op God vertrouwt. In elke democratische samenleving bestaan nu eenmaal verschillende overtuigingen. De een is godsdienstig, de ander niet. Dat geldt ook voor Israël. Ik kan hooguit hopen dat meer mensen hun vertrouwen op God gaan stellen.

In de opmerkingen klinkt soms ook een valse tegenstelling door. Alsof het vertrouwen op God, het streven naar een sterke defensie, een gezonde economie of goede internationale betrekkingen elkaar uit zouden sluiten.

Veel mensen in dit land vertrouwen overigens wel op God. Het merendeel van de Joodse Israëli’s gelooft in Hem. Uit een enkele weken geleden gepubliceerd onderzoek door het Smith Instituut voor het dagblad Yediot Ahronot blijkt dat in Israël zeven van de tien Israëli’s in God geloven en zes van de tien geloven dat God de wereld heeft geschapen.

Van de ondervraagden zei 53% koosjer te eten (36% niet, 11% soms), 35% de Sjabbat te houden (57% niet, 8% soms) en 62 % op de Grote Verzoendag te vasten (31 % niet, 7% soms).

Israël lijkt ook godsdienstiger te worden. In de afgelopen jaren is 39% dichter bij het Jodendom gekomen en 9% er verder vandaan komen te staan. 23% zou het land graag meer religieus willen zien, 26 % meer traditioneel (dat wil zeggen: wel meer religieus, maar niet op zo’n strenge wijze) en 27% meer seculier (niet-religieus).

Arabische christenen en moslims in Israël en de Palestijnse gebieden zijn bij deze opiniepeiling niet onderzocht. Er zijn echter aanwijzingen dat ook zij godsdienstiger worden. En het geloof in de God van Israël in de rest van de wereld? In Jeruzalem kom je christenen uit de hele wereld tegen. Secularisatie onder christenen? Waar hebben ze het toch over. De kandelaar lijkt zich gewoon te verplaatsen naar het zuidelijk halfrond.

© Christenen voor Israël 19 oktober 2006