Jom Kippoer voor Noachieden

Geschreven door de redactie

De Talmoed stelt dat Jom Kippoer verzoenend werkt voor een ieder die
berouw toont, maar het verzoent niet met degene die niet tesjoeva [tot inkeer] komt van zijn zonden.

Rabbi Yoel Schwartz, hoofddocent aan Dvar Yerushalayim Yeshiva in de wijk Har Nof, is van mening dat Noachieden niet op Jom Kippoer hoeven te vasten zoals wij Joden dat wel moeten. Toch is hij van mening dat het een noodzaak is dat een Noachied berouw toont en tejoeva doet. Maar hoe met de wetenschap dat het een areah – zonde – wanneer Noachieden Joodse feestdagen en de Sjabbat imiteren?

Dat niet-Joden berouw moeten tonen en tesjoeva moeten doen, lezen we in het boek van Jona. Jona hanavi wordt door Hasjem naar Nineve gestuurd om hen te waarschuwen dat wanneer zij geen berouw tonen en niet tesjoeva doen, Nineve onderste boven gekeerd zal worden. Dit betekende zowel voor mens als dier. Ondanks de bedenkingen van Jona, aanvaarden de Ninevieten gretig zijn boodschap, toonden berouw en deden tesjoeva.

De eenvoud van de bekering van de Ninevieten, evenals de overvloed van G’ds genade, is prachtig. De koning van Nineve trekt zijn koninklijke gewaden uit, bedekt zich met een zak en zat in het stof. Hij riep zijn volk om niet te eten en te drinken en om ook het geweld en corruptie af te zweren. Ook riep de koning de inwoners van Nineve op een beroep doen op G’d. Gevolg was dat de gojsche Nineve gespaard werd, want Hasjem stelde duidelijk dat Hij berouw toonde voor mens en dier.

Hoewel Noachieden dus niet zoals de bewoners van Nineve hoeven te vasten, is het ook voor de Noachieden een dag om het weer goed te maken met andere mensen en bij Hasjem vergeving te vragen voor de zonden die het afgelopen jaar is gemaakt. Jom Kippoer is de dag dat Hasjem dichtbij de mens staat, zoals Jesja 55:6 ons oproept om: “Hasjem te zoeken wanneer Hij gevonden kan worden, Hem aan te roepen wanneer Hij nabij is.” Dus Jom Kippoer is ook voor de Noachieden de uitgelezen tijd om Hasjem voor vergeving te vragen en een mentale chesjbon/rekening op te maken, zodat hij niet in het volgende jaar terugvalt in zijn fouten.

Dus wat zijn de regels wat Hasjem van jou verwacht te houden en wanneer het misgaat, dat je daar oprechte berouw toont en tesjoeva in doet? Voor Joden de 613 mitswot en voor de Noachieden het verbod op afgoderij, godslastering, moord, ontucht, diefstal en dierenmishandeling én het gebod op het oprichten van rechtbanken.

Is dat alles kan een Noachied denken. Pas op. Zelfs het lenen van een pen en deze niet teruggeven is diefstal. Een paar minuten van je baas zijn tijd snoepen, is diefstal. De details van de 7 Geboden zijn ingewikkelder dan je denkt. Denk ook aan hoe groot en ernstig de overtreding van lasjon hara – roddelen is.

Afhankelijk van de rabbinale autoriteit, zijn er niet zomaar 7 wetten, maar 30 of zelfs 66 geboden die Noachieden moeten vervullen willen zij als rechtvaardigen onder de volkeren in Olam Haba komen.

Uiteraard hoef je niet te wachten op de Dagen van Ontzag en Jom Kippoer om het weer goed te maken met je omgeving en de Allerhoogste, maar de Hoge Heilige Dagen zijn een geweldige kans om jouw gedrag te wijzigen en om vergeving vragen voor het onrecht die jij hebt gedaan.
Omdat Jom Kippoer verzoent voor de zonden tegen G’d en niet voor de zonden tegen de mens [tenzij je met de benadeelde partij hebt goed gemaakt], moeten Noachieden ernstig naar vergeving van anderen zoeken door het weer met hen goed te maken, wil er de nodige herstel plaats vinden. Het is een deel van het proces van tesjoeva om de emotionele pijn van onze woorden te erkennen. Door je geweten te verlichten, brengt dit je dichter tot Hasjem, zeker wanneer jouw tesjoeva is geworteld in de liefde van Hasjem, in plaats dat je dit uit angst doet. Wanneer je tesjoeva doet uit liefde, worden jouw zonden gerekend als deugden!

Met andere woorden, tesjoeva is voor alle mensen transformatief, want onze opzettelijke zonden worden verdiensten. De Geleerden leren ook dat een berouwvolle zondaar groter is dan iemand die nog nooit een zonde heeft begaan.

Dus, wanneer wij Joden ons verzamelen in de synagoge om met ons alleen het Kol Nidre te reciteren, kunnen jullie Noachieden jullie eigen fouten en morele falen reflecteren en Hasjem om vergeving vragen. En wanneer je echt spijt hebt en oprecht geprobeerd hebt om het weer goed te maken, dan zal Hasjem zeker Zijn genade tonen.

Zo G’d wil zal die persoon worden ingeschreven in het Boek des Leven en dat aan hem een gelukkig nieuwjaar wordt verleend.

Tot slot is een mooie suggestie dat Noachieden zowel Kol Nidre – Alle Geloften als de Widdoej – Bekentenis zelf opzeggen. Widdoej noemt alle denkbare categorieën van zonden op. Bij de Widdoej kun je voor iedere zonde die je hardop opnoemt, met je rechte vuist op je linker borst kloppen. Hiermee klop je als het ware de zonde uit je hart. De beide gebeden kun je HIER en HIER [vanaf ‘Wieddoej-Zondebelijdenis tot ‘Heel Kaddiesj’] vinden.

Als je de gebeden uitprint dan dien je deze zorgvuldig te bewaren in de Choemasj, omdat G’ds Naam in de Hebreeuwse tekst staat. Als je de geprinten gebeden laat rond slingeren of er komt koffie over heen dan is dit heiligenschennis. Het beste is de gebeden van de tablet of het scherm te dwanen.