Het verband tussen Noachs Ark en de Soekka

Vertaald door de redactie

Bron: Asknoah.org

Gebaseerd op een Chassidische gesprek van de Rebbe, Rabbijn Menachem M. Schneerson, op de zesde dag van Chesjwan 5743 (1982)

De Hebreeuwse naam Noach komt van het woord “neichah” en dat betekend “welgevallig” . De herhaling van het woord Noach in de parasja van noach (Bereesjiet/ Genesis 6:9) verwijst naar twee manieren van “welgevallig”. Welgevallig naar G’d Boven en welgevallig op aarde. Dit is het idee van tesjoeva (berouw): Voorafgaand was degene in een ongewenste staat: Nu door tesjoeva is hij hersteld op de wijze van “neichah”.

De parasja van Noach legt ook de nadruk op de toekomstige Messiaanse verlossing. De Chassidische uitleg van het verband tussen Noachs ark en de Soekka is het idee van vrede, zoals er staat: “verspreid over onze soekka Jouw vrede”. [1] In de ark was het idee van vrede ook aanwezig, want alle dieren waren samen en geen dier verstoorde of viel een ander dier aan. Dit is vergelijkbaar aan de vrede in de toekomstige verlossing wanneer de belofte word vervult dat “een wolf zal bij een schaap verblijven..” en zij zullen niet verwonden of aanvallen. [ Jesaja 11:6]

Het verschil tussen de soekka en de ark is dat het feest van de soekkot ook invloed heeft op de wereld, want tijdens het feest worden er zeventig stieren geofferd in de Bejt Hamiqdasj (Heilige Tempel) wat overeenkomt met de zeventig naties van de wereld. (Bamidbar/ Numeri 29:12-34) Hier wordt “de wolf en de schaap” niet letterlijk bedoeld, maar de naties met Israël. Ook was er een verschil tussen het effect van de eerste en de tweede Bejt Hamiqdasj. Bij de eerste Bejt Hamiqdasj was het effect open. De naties betaalde een bijdrage aan Koning Salomo en tijdens de tweede Bejt Hamiqdasj was het openbaar, want de Joden werden toen door de niet-Joodse naties overheerst.

De openbaringen in de ark had aan de andere kant ook invloed op de dieren, want ook de dieren leefde voor een jaar in harmonie. “De schaap samen met de wolf”. Dit is vergelijkbaar met de toekomstige belofte van “een wolf zal bij een schaap verblijven” en dit is het verband met de parasja van Noach en de toekomstige verlossing.

Sinds dat de openbaring van de toekomst bestaat, is het veel makkelijker om toekomstige openbaringen te bewerkstellingen. Bovendien was de openbaring in de tijd van de ark waar de wereld in een veel lagere toestand bevond dan dat het nu is. Zeker na Mattan Tora (het geven van de Tora op de berg Sinaï) en na vele generaties van G’ddienstige Joden is het nu veel gemakkelijker om de toekomstige verlossing te brengen.

De ark was het resultaat van één man die rechtvaardig werd bevonden, zo is elke individuele dienst van een Jood in Tora en mitzvots die de toekomstige verlossing bespoedigd.

Moge het G’ds Wil zijn dat door verdienste van onze daden de toekomstige verlossing kunnen bespoedigen en dat de belofte van “een wolf zal bij een schaap verblijven” letterlijk vervuld zal worden door alle naties van de wereld.

[1] Van de traditionele Joodse liturgie [Siddoer].

Een persoonlijke gedachte van een Noachied in India over de soekkot.

Zoals vele Joodse feesten is Soekkot ook een viering en/of herinnering dat verbindt, nee, afhankelijk zijn van G’d. Als een Noachied betekend Soekkot G’ds liefde en dat Hij zorgt voor ons. Wij hebben geen grote paleizen nodig om te overleven en te gedijen. Wij hebben G’d vertrouwen en gehoorzaamheid nodig. Hij maakte in de ark dat een wolf met een schaap kon samenleven en is dat niet wat we allemaal willen! Een samenleving zonder jaloersheid, haat en waar mensen elkaar niet “levend opeten”! De betekenis van Soekkot doet mij denken aan een manier van sober en rechtschapen leven. De grote vloed trof de goddeloze mensen zonder onderscheid. Welke rank of stand, laag of hoog opgeleid de mensen ook waren ze gingen allen ten onder aan de vloed. Om eerlijk te zijn, zijn er feesten in mijn land (Inda) die ook dit concept heeft, maar dan niet vanuit een Tora perspectief. Maar ik heb altijd het gevoel dat de Joodse Bijbelse feesten de relatie van het fysieke met het abstracte te maken heeft. Het alledaagse met het hogere (G’ddelijke) doel.