Mogen Noachieden Rosh HaShana vieren en hoe kunnen zij dat doen?

Geschreven door de redactie

Op Rosh HaShana vieren de Joden de verjaardag van de schepping. Ook wordt er op Rosh HaShana voor alle –zowel Joden als niet-joden- mensen het inkomen vastgesteld, maar ook of je dit jaar ziek wordt of niet of zelfs of je in leven blijft of niet. Voor Joden is het verboden om tijdens dit feest te werken, maar er geldt geen werk verbod voor Noachieden. Wel kunnen Noachieden na werktijd Rosh HaShana vieren.

Tesjoeve /inkeer

Voorafgaand Rosh HaShana zijn er de weken van tesjoeve [inkeer]. In deze weken dien je de fouten te onderzoeken en indien nodig maak je het goed met mensen waar je een conflict mee had. De ontzagwekkende weken is de hele maand Eloel en is Hasjem in ‘het veld’ waardoor Hij als Koning heel erg toegankelijk is. In deze tijd zijn de gebeden het meest krachtig en is de kans dat je gebed verhoort wordt groter. Dit wordt ‘eis ratzon’ genoemd. Tussen Rosh HaShana en Jom Kippoer staat voor de Joden de deur nog even open. Deze tien dagen heten de Onzagwekkende dagen. Op die dagen hebben zij nog de gelegenheid om tot inkeer te komen, maar na Jom Kippoer is de deur ook voor de Joden gesloten en zit Hasjem ‘weer op zijn troon’.

Voor Noachieden is het oordeel op Rosh HaShana, maar we hebben wel een opdracht. Wees tijdens Rosh HaShana een voorbeeld voor je omgeving. Ook is het belang om veel te dawnenen –bidden- en om tesjoeve te doen en werk aan jezelf.

Chesjbon/rekening

Net voor Rosh HaShana maak je een chesjbon-rekening- op. Je schrijft alle zondes op die je kunt herinneren. Ook maak je het goed met de mensen waar je een conflict mee hebt. De reden dat je juist met de mensen moet goed maken alvorens je iets kan goed maken met Hasjem is dat je geen enkel gevoel van irritatie of een rot gevoel mag houden. Zo lang dat gevoel er is kan je het ook niet met Hasjem goed maken. Een voorbeeld van een conflict: Piet heeft geroddeld over Kees. In dit geval moet Piet het goed maken met Kees. Maar als Kees hierover geïrriteerd is dan moet Kees het ook goed maken met Piet. Anders blijft erbij Kees een rot gevoel zitten en is hij even schuldig. Vergeven Kees en Piet elkaar niet, zal Hasjem hun zonden ook niet vergeven!

Tot slot vraag je oprecht vergeving voor je zonde en kan je daarbij ook vergeving vragen voor de zonde die je onbewust hebt gedaan.

Wat kan je op Rosh HaShana zelf doen?

Joodse feestdagen beginnen altijd een avond ervoor. Begin met het avondeten na 19:00. Alvorens je aan de hoofdmaaltijd begint eet je een appel. Je snijd de appel in stukjes en doopt een stukje in de honing. Je spreekt hier eerst een broche-zegening- over: Baroech Atta Adonai Elohenoe Mellech haolam bore pri ha ets-Geprezen U Eewige Onze G’d die de boomvrucht voortbrengt. – . Verder is het gebruikelijk om ronde challot-honingkoeken- te eten, maar witte kadetjes zijn voor ons ook goed genoeg als wij niet aan challot kunnen komen. Het gaat om het idee. Wel moet de broodjes rond en zoet zijn, want het rabbinaat zegt dat dit staat voor een zoet en voor onafgebroken jaar staat. Daarna eet je je hoofd gerecht.

Op de tweede dag steekje in je jas- of broek-/rokzak broodkruimels en gooi je dit in een stroompje water of sloot of meer als het water maar stroomt in het water en zegt hier bij: “Lieve Hasjem, ik gooi hierbij mijn zonde weg. Wilt U mij vergeven van deze zonde en mij helpen om nog beter Ben/Bat Noach te worden. Amen”. Dit heet tasjlich.

Ook op deze avond eet je pas na 19:00 en dit keer neem je vooraf vruchten uit Israël. Let bij het kopen van dadels of vijgen erop dat er geen insecten op zit. Je zeg dan de volgende broche: : Baroech Atta Ado-nai. Elo-henoe Melech hangolam sjehechejanoe wekiejemanoe wehiginganoe lazemanhazeman- Geprezen U eeuwige onze G’d Die ons in staat heeft gesteld tot dit tijdstip te komen-.

En je eet weer ronde broodjes. Probeer de broche wel in het Hebreeuws te zeggen alhoewel dit in begin niet vloeiend zal gaan. Verder kun je luisteren naar muziek op youtube en artikelen lezen over deze feestdagen.

Lees tip: Rosh Hasjana en Het doel van de schepping