Netanyahu vergelijkt Iran met Amaleq

Een adviseur van de seculiere Binyamin Netanyahu, die nu sinds enkele maanden voor de tweede keer Minister President van Israel is geworden, vertelde aan New York Times dat Binyamin Netanyahu’s houding ten opzichte van Iran te vergelijken is met de traditionele Joodse houding ten opzichte van Amaleq, de ultieme vijand die moet worden vernietigd, meldt Arutz Sheva.

De journalist van New York Times – Jeffrey Goldberg – schrijft dat Netanyahu ook niet bluft wanneer hij aankondigt dat hij een Israëlische aanval op Iran niet uitsluit, omdat Amaleq de ultieme vijand van Israel is die vernietigd moet worden. “Zijn zorg over het Iranese kernprogramma schijnt oprecht en diep geworteld te liggen,” schrijft Goldberg. “Ik vroeg onlangs aan één van zijn adviseurs om voor mij de diepte van die bezorgdheid van Minister Netanyahu over Iran te omschrijven. Zijn antwoord luidde: ‘Denk Amaleq’ “. Deze bezorgdheid toont aan dat de Israëlische overheid met een religieus getinte bril tegen Iran aankijkt.

De eeuwige strijd met Amaleq
Amaleq’s vijandigheid komt niet alleen uit het feit dat Amaleqieten afstammelingen zijn van de kleinzoon van Esaw, Amaleq. De slechte profeet Bil’am refereert Amaleq als de eerste aan de naties (Bamidbar/Num. 24:20). Dit betekent dat Amaleq de leidende factor is van het kwaad en Israel is de leidende factor van het goede. Daarom is dit ook een constante strijd tussen goed en kwaad.

De huidige ballingschap is te refereren aan de ballingschap van Edom, een andere naam van Esaws resultaat van zijn haat voor Israel. De komst van de masjiach wordt beschreven door Ovadja 1:21 waarin staat dat de overlevenden de berg Tsion zullen bestijgen om Esaws berg te oordelen, en de Koningschap zal van Hasjem zijn. Dus, wanneer het duidelijk is dat Hasjem wilt dat de herinneringen van Amaleq van deze wereld vervaagd wordt, dan mogen wij weten dat het kwaad uiteindelijk zal moeten inbinden.

Sjemot/Ex. 17:8-15 is de eerste confrontatie tussen Bnej Jisrael en Amaleq in de woestijn. Het toont de stiekeme huichelachtige streken van Amaleq door Bnej Jisrael op een sneaky-manier van achteren aan te vallen, met name de vermoeide moeders, kinderen en oude mensen. Als afstammelingen van Esaw wisten de Amaleqieten heel goed wat de grenzen van het land dat Hasjem aan Ja’aqov had beloofd waren. Zij wisten ook dat zij geen reden hadden óm Bnej Jisrael aan te vallen, omdat hun land door Bnej Jisrael niet bedreigd werd. Daarnaast hebben de beide volkeren nooit een officiële oorlog gehad. Daarom zijn er twee redenen waarom Amaleq op een stiekeme manier Bnej Jisrael aanviel.

1. Amaleq wilde provoceren dat zij niet in Hasjems Almachtige kracht geloofden.
2. Zij droegen de eeuwenoude erfenis van Esaws haat voor Ja’aqov uit.
(Malbim)

Haman, de Jodenmoordenaar ten tijde van Ester, was ook een Amaleqiet. Nazi Duitsland wordt met Hitler als Edomiet aan het hoofd, als Amaleq beschouwd.

Jiemach Sjemo we’zichro … ‘Moge zijn naam en gedachtenis[voor eeuwig] worden uitgewist…’
Dagelijks moeten wij zes bepaalde gebeurtenissen (Sjesj Zechirot ) en momenten van Hasjem herinneren. Een van die momenten is “Zechierat ma’aseh ‘amaleq: herinnering aan de aanval van Amaleq”. Het Jodendom leert ons dus dat Amaleq de onverwoestbare vijand van de Joden is, en de geschiedenis toont aan dat er andere naties waren die over het probleem “Jood” bogen om te kijken hoe zij alle Joden konden vernietigen. De Tora draagt Bnej Jisrael ook op Amaleq te vernietigen.

Naast dat wij dit dagelijks gedenken, lezen we ieder jaar onder de naam “Zachor” (Herinner) in de synagoge “Zachor ‘et ‘asjer ‘asah lecha ‘amaleq, baderech betse’tchem mimtsrajiem. ‘Asjer qarcha bederech wajezanev becha kol hanechesjaliem ‘acharejcha, we’attah ‘ajef wejaĝe’a, welo’ jare’ elokiem. Wehajah behanieach … timcheh ‘et zecher ‘amaleq mitachat hasjamajiem, lo’tisjkach …

Denk er steeds aan wat Amaleq je aangedaan heeft op de weg, toen je uit Egypte trok. Hoe hij je getroffen heeft op de weg, en de krachtelozen in je achterhoede afsneed, terwijl je afgemat en vermoeid was; en G’d niet vreesde. En het zal zijn … dat je Amaleq zult uitwissen van onder de hemel; vergeet het niet…”

De opdracht om alle herinneringen áán Ameleq te wissen, herinnert ons dat kwaad geen toekomst heeft.

Goldberg citeert dat “vrienden en adviseurs” van Netanyahu zeggen dat er drie lessen uit de dood van diens broer Yonatan – tijdens de heldhaftige inval op Entebbe in 1976 – te trekken valt:
“De eerste is degene die Joden bedreigt en echt van plan zijn hun plannen uit te voeren, moet op de voorhand geneutraliseerd worden. De tweede is dat niemand Joden verdedigt, dan alleen de Joden zelf. De derde is dat het lot Netanyahu heeft verkozen om antisemitisme bloot te stellen en te vechten – alvorens het punt van een volkerenmoord bereikt wordt.”

Obama en de Joden, VS en de Sjoa’ (Holocaust)
Tijdens zijn presidentiële champagne zei Barak Obama vorig jaar: “Ik weet dat er mensen zijn die denken dat een of ander manier Amerika een veilige toevluchtshaven voor Joden is geworden. Maar als jij de Holocaust hebt meegemaakt, dan biedt de vertrouwen en veiligheid niet dezelfde betekenis dan het idee dat Joden wel voor zichzelf zouden kunnen zorgen – wat er ook gebeurt.” Goldberg legt uit dat Obama al een hele tijd donders goed weet dat Israel zich door Iran bedreigt voelt . Goldberg besluit: “Indien er geen vooruitgang geboekt wordt, zal Minister Netanyahu een aanval op Iran serieus overwegen.” Deze journalist denkt dat de VS Israel dan te hulp zal schieten.

Maar daar is niet iedereen van overtuigd…

Lees ook:
Hamas als Amalek: de Bijbel en de oorlog in Gaza
Edomieten, afstammelingen van Esav

©FAQ-online 2009