Staan wij voor de verlossing ja of nee?

Geschreven door Lea Farkash

Een kort verhaal van rav Asher:

“Rebbe rebbe, rav Asher! Zeg mij tot wanneer zullen wij lijden tot wanneer zal de donkerte en de pijn van onze ballingschap voortduren?” Vroeg één van de chassidiem aan de Tsaddiek. Rav Asher antwoordde: “De ballingschap is als het oversteken van de straat we moeten van de ene kant naar de andere kant komen, nu hebben we al het grootste gedeelte achter ons. Op dit moment zijn wij de laatste stap aan het zetten om je voet op de stoep van de andere kant te zetten. Zo dichtbij zijn wij bij de uiteindelijke verlossing.”

De vijand, het Joodse volk, dat tot nu toe op allerlei onduidelijke en vreemde manieren heeft weten te overleven wordt beschuldigd het grootschalig overtreden van wetten tegen de menselijkheid – namelijk de onderdrukking van het Palestijnse volk.
Israël… maar een klein land met een klein leger, en een inwonersaantal van 6 miljoen joden. Tot nu toe was dit land, met zijn kleine leger, instaat geweest om grotere legers te verslaan. Maar de tijd is aangebroken dat de wereld zich realiseert dat Israël weer de oorzaak is van alle problemen in de wereld en nu zal dat veranderen. Gog zal de aanval op Israël/Palestina leiden met als doel de Zionistische regering te vervangen voor een andere regering.
Binnen het land Israël zal een algehele crisis gecreëerd worden, (de vijfde colonne) zodat de burgers gedemoraliseerd zullen zijn en dat zij op niets en niemand kunnen vertrouwen of met iemand een bondgenootschap aangaan. Deze tijd zal ‘de eindtijd’ genoemd worden.

Is dit fictie of begint het op realiteit te lijken?

Fictie of realiteit
Een beetje geschiedenis:

In het haar 68 van de chr. jaartelling is de belegging van het Romeinse leger van Jeruzalem. In Israël is er al een aantal jaar een burgeroorlog aan de gang, er is hongersnood, Jeruzalem is omsingeld. Er wordt enorm geleden door de mensen binnen de muren van de heilige stad. Titus voert oorlog tegen Israël. De Romeinen martelen, moorden, verkrachten, verminken. Rivieren van Joods bloed stroomt door de straten van Jeruzalem. Jeruzalem is gevallen, de tempel staat in brand. De datum is 10 Av. Terwijl de tempel brandt schreeuwt Titus in onmetelijke vreugde terwijl hij een Thora rol verbrand “Ik heb de G’d van Israël overwonnen!!!” Hij stootte zijn zwaard in het prachtige kleed tussen het Heilige en Allerheiligste deel van de Tempel en bloed stroomde uit het kleed.
De overwinning van de strijd om Jeruzalem en de vernietiging van de tempel was voor Titus het meest geweldige wat hij in zijn leven kon bereiken. De Titusboog in Rome getuigt er tot op de dag van vandaag van dat het wegdragen van de Menora uit Jeruzalem symbool staat voor de algehele overwinning.
(Vandaag is deze Menora het symbool van de Staat Israël).

1938 Het Joodse volk staat weer centraal in de wereld als de veroorzaker van alle problemen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er weer een poging gewaagd door Nazi Duitsland om voor eens en voor altijd af te rekenen met het Joodse volk, maar opnieuw was de algehele vernietiging van het Joodse volk niet gelukt. Waarom gebeurde dit allemaal? De Thora vertelt ons: “Let op dat je hart niet in de verleiding komt en dat je niet afwijkt en andere goden dient en dat je voor hen zal buigen. Dan zal de woede van G’d tegen jullie ontbranden en Hij zal de hemel sluiten zodat het niet zal regenen, en de grond zal het fruit niet voortbrengen en je zal snel vernietigd zijn van het goede land die G’d je gegeven heeft.” Dewariem (Deuteronomium) 11:16,17 Je zult moe zijn van de vervolgingen en je zult gediscrimineerd worden als je de Thora van G’d niet zal gehoorzamen. En je zal geen rust genieten onder de volkeren en er zal geen rustplaats zijn voor je voetzool en G’d zal een angstig hart geven en je ogen zullen smachten van de ellende van je ziel. Dewarim 28:65

Geen moment van rust en kalmte had het Joodse volk tijdens de ballingschap.
– Kruistochten
– Inquisitie
– De schuld gekregen van epidemieën
– Bloedsprookjes
– Pogroms
– Verbanning
– Kristallnacht
– Concentratiekampen

De Joden verspreidden zich overal, Jemen, Turkije, Rusland, Babel, Griekenland, Europa en Nederland voor de laatste 2000 jaar. Overal werden er Joodse Gemeenten gesticht waarbij de rabbijn aan het hoofd stond. De rabbijn was alles voor ons; hij was de leraar, de gids, de hoopgever. Als ik 100 tot 200 jaar geleden bij mij grootvader in Jemen of in Polen kwam en hem vroeg wat zijn grootste wens was in zijn leven dan nam hij zijn gebedenboek en bad “Gezegend bent U G’d die Jeruzalem herbouwd”en “Gezegend bent U G’d die Israel zal verzamelen van alle hoeken van de aarde”. “Ik weet zeker”, zei mijn grootvader “de dag zal gauw komen dat het volk Israel terugkomt in het Heilige Land dat G’d ons beloofd heeft, na deze lange ballingschap”. Maar opa vroeg ik: “geloof je werkelijk dat dit echt zal gebeuren en dat de Mashieach zal komen? Opa gelooft u dit echt?” Opa zei: “mijn kind ik zal alles geven wat ik bezit zodat mijn voeten een paar stappen in Jeruzalem kunnen zetten.” De rest van het verhaal is ons bekend. De profeet Zecharja zei: Zo zegt de G’d van de heerscharen: Er zullen oude mannen en oude vrouwen zitten in de pleinen van Jeruzalem, elke man met een stok in zijn hand door de ouderdom. En de pleinen van de stad zullen vol zijn met jongens en meisjes die daar spelen. Zecharja 8:4,5
Na een lijdensweg van 2000 jaar, wie kan geloven dat het Joodse volk weer terug is in het Beloofde Land?
Kijk rond met je ogen, en zij allen verzamelen zich samen en komen bij jou. Zowaar dat Ik leef zegt G’d, je zal je kleden met hen als een sieraad, en je opmaken met hen, net zoals een bruid. Jesaja 49:18
Het jaar is 1948 en we zijn terug in Israël. De staat is uitgeroepen en de onafhankelijkheidsoorlog is onmiddellijk uitgebroken. Een groot wonder dat een volk na 2000 jaar ballingschap is teruggekeerd naar haar moederland. 1948 bij het uitroepen van de Staat Israël hebben alle omliggende Arabische landen een algehele aanval geopend op Israël, met een volgende poging om vernietiging van het Joodse volk te voltooien. Uiteindelijk – zoals wij weten – heeft Israël stand gehouden en deze oorlog gewonnen.
Het land was woest en onbewoond en onbewerkt voor vele, vele jaren, het volk kwam terug en het land bloeide weer. Het land bloeide; ondanks de oorlogen en er vielen veel slachtoffers. De staat was opgericht maar rust en vrede kent het volk niet. De ene oorlog volgde de andere op:

– de onafhankelijkheidsoorlog
– Sinai Campagne
– 1956 Suez crisis
– 6 daagse oorlog
– Jom Kipoeroorlog
– Libanon I oorlog
– Golf oorlog
– Intifada I
– Intifada II
– Libanon II oorlog
– Gaza oorlog

Er is één voorwaarde zegt G’d als jullie in mijn land willen wonen in vrede en harmonie; namelijk dat jullie mijn wetten zullen houden. Op voorwaarde dat jullie mijn geboden zullen houden en doen. Dan geef Ik jullie op tijd regen en het land zal zijn opbrengst geven en de bomen in het veld zullen vruchten geven.En het dorsen zal van wijnoogst tot wijnoogst gaan en dat zal duren totdat je weer moet zaaien en jullie zullen eten totdat jullie verzadigd zijn en je zult veilig in je land wonen. En Ik zal vrede geven in je land zodat je kunt rusten en er zullen geen rampen zijn. En de wilde dieren zal ik weghalen en er zal geen zwaard door je land trekken. Wajikra/Lev. 26:3,4. Binnen de huidige staat Israël is het anders, nee de wetten zijn niet gebaseerd op Thora en G’ds wetten. Nee, het is gebaseerd op het Engelse recht, dat zijn oorsprong vind in de Latijnse wetgeving en dat (toevallig) gebaseerd is op… ja, de Joodse wetgeving.

Wij proberen een “vrij volk” te zijn in het land, we willen een staat voor joden maar geen joodse staat. Nee, geen sjabbat en geen joodse levenswijze. Wij willen een scheiding tussen religie en staat; net zoals alle andere democratische landen.

Vrede zonder G”d?
En G’d zegt “jullie proberen vrede te maken zonder Mij?” En wij vragen ons af of G’d hier een probleem mee heeft? Wij proberen de hele tijd vrede te sluiten en G’d er niet bij te betrekken. Laten wij even kijken wat wij tot nu toe bereikt hebben: Wie zal die vrede brengen?

– misschien Menachem Begin
– misschien Jitschak Rabin
– Oh nee de Oslo akkoorden zullen het doen, nee toch niet,
– Dan Ehud Barak die moet de vrede brengen
– Dan toch wel Shimon Peres?
– Nee lukt dat ook niet, blijkbaar lukt de linkse politiek gewoon niet dan misschien rechts
– Zoals Netanyahu of
– Terugtrekken uit Gaza met Ariel Sharon
– En nu proberen we het weer met een Kadima van Olmert [red. FAQ-online: Israel is heden in nieuwe verkiezingen verwikkeld], denk je dat dit zal lukken?
– Als het bij de Joden niet lukt dan moeten we het proberen met de Palestijnen zoals misschien Abu Mazen.
– En dan de conferentie van Annapolis!! Toch mislukken de vredesinitiatieven steeds weer, hoe zou dat nu komen?
Hij die in de hemel zit lacht, G’d spot met hen. Psalm 2:4
Er zijn veel gedachten in het hart van de mens; maar het advies van G’d dat zal gebeuren. Mishlee/Spreuken 19:21

G’d lacht ons uit om al onze zinloze probeersels. Barak, Rabin, Sharon en Netanyahu. Nu laten we zelfs een hek bouwen om het land heen, maar zal een hek de vrede kunnen brengen? Of komt er vrede als wij ons terugtrekken uit Gaza? Misschien zal er vrede komen als we zullen praten met Hamas en Hezbollah? En wij lopen als een blinde niet wetende wat we moeten doen…. G’d zal jullie slaan met krankzinnigheid en met blindheid en met frustratie. ’s Middags zal je rondtasten zoals een blinde rondtast in de duisternis, en je zult geen geluk hebben op de weg die je gaat, en je zult alleen maar verdrukt en beroofd worden en niemand die je zal helpen. Dewariem 28:28,29 Dit is de straf die G’d geeft, want wij willen Zijn wetten niet opvolgen. De krant Yediot Acharonot schrijft: “Zelfs in de beste verhaalboeken heb je niet de verhalen die zich in Israël afspelen.” De profeet Jesjaja heeft hierover geprofeteerd wat wij allemaal zullen doen om ons niet over te geven aan de wil van G’d die ons het Beloofde Land gegeven heeft.
We gaan zo ver dat wij zelfs bereid zijn om vrede te sluiten met hen die ronduit zeggen dat ze ons willen vermoorden en niet zullen stoppen totdat de laatste jood de zee in is gedreven.

Luister daarom naar het woord van G’d, jullie spotters, de leiders van dit volk die in Jeruzalem zijn. Omdat jullie gezegd hebben: ‘we hebben een verbond met de dood gesloten, en met de onderwereld hebben wij een akkoord gemaakt; als de zweep langs jullie zal gaan, het zal ons niet overkomen; want we hebben leugens als uitvlucht gebruikt, en wij hebben ons in leugens verscholen. Jeshaja 28: 14-15
Elke dag komt Israël meer en meer in de verdrukking met wat genoemd wordt in de bronnen van de Thora de ‘ballingschap van Ismael”. Deze ballingschap wordt beschreven als de moeilijkste van alle voorafgaande ballingschappen. Zoals Yasser Arafat vaak gezegd heeft: “Er is maar één weg naar een onafhankelijke Palestijnse staat en dat is de weg naar Jeruzalem de hoofdstad van Palestina”.
Aanslag na aanslag, steeds maar weer bloedvergieten: Jihad, zelfmoordenaars. De dood aan Israël en Amerika wordt in de Arabische landen op elke demonstratie geroepen. Het is duidelijk dat wij momenteel midden in de ontwikkelingen zijn van het ‘einde der dagen’. Alles wat de profeten ons tot op de dag van vandaag verteld hebben is helemaal uitgekomen.

Verschijnselen die de Mashiach vooraf zullen gaan
De Gemara eind Masechet Sota, zegt dat er duidelijke verschijnselen zullen zijn die de dagen van de Mashieach voorafgaan:

– brutaliteit neemt toe
– inflatie
– Galilea zal vernietigd worden
– Assimilatie
– Joodse zelfhaat
– Corruptie bij de leiders van het volk
– Wetten maken om onzedelijkheid te beschermen
– De Joodse geleerden zullen niet meer gerespecteerd worden
– De ouden zullen niet gerespecteerd worden
– Een dochter zal niet met haar moeder om kunnen gaan, en een schoondochter
– zal niet met haar schoonmoeder om kunnen gaan
– De gezichten van mensen zal lijken op die van een hond (denk aan hanenkam, halskettingen met spijkers, extreem zwarte make-up etc)
– De zoon zal zich niet voor zijn vader schamen.
De conclusie van dat hoofdstuk uit de Gemara is: WIJ KUNNEN ALLEEN VERTROUWEN OP ONZE VADER IN DE HEMEL Uiteindelijk zullen wij begrijpen wat de bedoeling van G’d is.

Toen zei G’d tegen mij: ‘vanuit het noorden zal het slechte komen over alle bewoners van het land.’ Jeremia 1:14. Op dezelfde sjabbat dat in de sjoels dit hoofdstuk uit de profeten gelezen werd, brak de Libanon II oorlog uit. Het ‘toeval’ wilde ook dat de oorlog uitbrak op dezelfde dag van rouw van het beleg om Jeruzalem 2000 jaar geleden. Eén jaar precies nadat Israël zich heeft teruggetrokken uit Gaza.
Gelukkig, na de Libanon II oorlog zijn wij een beetje onze situatie beginnen te begrijpen; namelijk we kunnen op niemand anders vertrouwen dan op G’d omdat Hij de enige is die ons kan redden. De regering is tijdens de Libanon II oorlog volkomen tekort geschoten. De 150.000 vluchtelingen uit het noorden zijn niet via regeringswegen opgevangen, maar het waren de vaak religieuze liefdadigheidsorganisaties die zich hebben ingezet voor de opvang van de vluchtelingen en met veel succes. Het leger heeft geen overwinning op de Hezbollah kunnen behalen, zelfs de ontvoerde soldaten hebben zij niet teruggebracht. Rabbijn Moshe Cordovero (1522) een kabbalist uit oorspronkelijk uit Spanje leefde in Safed, het centrum van de Kabala, en schreef:
Tegen het einde van de ballingschap zullen de problemen van Israël enorm toenemen zij zullen zulke grote problemen hebben van elke kant op elke manier. De ellende zal toenemen en vaders zullen hun zonen niet kunnen helpen. De reden is dat de Shechiena haar burgers zal berechten en hen zal brengen naar de traditie van het verbond om hen klaar te maken voor de Verlossing d.w.z. al het goede dat ons d.m.v. de profeten beloofd is..

De laatste fase van de eindtijd
De aanval van 11 september op Amerika: Hoewel jij je nest maakt zo hoog als die van de adelaar, en ondanks dat jij het zet tussen de sterren, Ik haal je daarvan omlaag, zegt G’d. Ovadja 1:4.
Dit betekent volgens de Malbim, Meir Leib Weiser (1879-1809): Het moment dat jullie de hoge hoogten bereikt hebben, zal ik (G’d) jullie daarvandaan omlaag halen.

Amerika veroverd Irak. En in de eindtijd zal de koning van het zuiden hem duwen, en de koning van het noorden zal tegen hem komen als een tornado; met karren en met rijders en met veel schepen; hij zal hun landen innemen en alles overnemen als hij doortrekt. Daniël 11:40. Want ik zal opschudden en zal tegen Babylon een coalitie van grote volkeren maken vanuit het noordelijke land; en zij zullen tegen haar optrekken en daar hun troepen vestigen. Ze zal ingenomen worden en hun pijlen zijn zo sterk als een machtig mens, elke pijl zal zijn doel bereiken. Jeremia 50:9 De Malbim zegt:
De pijlen zijn zo sterk als een machtig mens: de pijlen van de vijand zullen lijken alsof ze intelligent zijn en uit zichzelf hun doelen weten te bereiken.
Ik heb volkeren afgesneden, hun plaatsen zijn verlaten: Ik heb hun straten verlaten doen zij, zodat daar niemand komt; hun steden zijn vernietigd, zodat er geen mens zal zijn, zodat er geen bewoner zal zijn. Tsefanja 5:3-6.

Zouden wij 200 jaar geleden weten wat de profeet hiermee bedoelde? Ik denk dat wij vandaag ons heel goed realiseren hoe steden en plaatsen helemaal verlaten kunnen zijn. Is het niet deze week dat de Verenigde Naties sancties tegen Iran heeft genomen met de hoop dat zij geen allesvernietigende atoombom zullen maken? Terwijl in Israël het volgende gebeurd: Ik zei: ‘je zal mij zeker vrezen, je zal de correctie ontvangen, zodat haar woning niet afgesneden zal worden, alles dat ik haar heb opgedragen’ maar zij hebben in een korte tijd alles corrupt gemaakt. Tsefanja 3:7
Wij zijn omsingeld door miljoenen vijanden, wanneer zal je wakker worden, Israël? Het is een wonder dat wij leven met al onze vijanden om ons heen. Kom tot inkeer. Er is maar één weg, niet de weg van Bush en niet die van de Olmert en niet de weg van de Europese Unie. Er is één weg in het leven. Wil je een leven van geluk of wil je een leven met oorlog? De weg die wij nu belopen is doodlopend op elk gebied. Kijk maar naar de Israëlische maatschappij en wat zien wij overal – maar dan ook werkelijk op elk gebied? De grootste problemen: op economisch, sociaal, cultureel en veiligheidsgebied enz. enz. En uiteindelijk: Zo zegt G’d betreffende Edom: we hebben een bericht gehoord van G’d, en een ambassadeur die gestuurd is van de volkeren: “sta op en laten wij oorlog voeren tegen haar (Israël). Ovadja 1:1. In de toekomst zullen de kinderen van Ismael de volkeren oproepen om op te trekken tegen Jeruzalem. Zohar Wajeera 14. De leiding van het Israëlische leger weet dat de huidige situatie elk moment kan uitlopen op een algehele oorlog met alle Arabische buren. De druk op Israël is heel groot, Amerika, Engeland en de Europese Unie bepalen voor Israël wat zij moeten doen namelijk land “terug”geven voor vrede. Terwijl de Arabieren ons duidelijk laten weten dat hun doel de algehele vernietiging van de Israël is. En dit is precies wat de profeten ons gezegd hebben. Wie moeten wij uiteindelijk geloven? Sharon, Olmert, Rabin en zijn wij nu werkelijk op weg naar vrede?

De profeet Jechezkel zegt: Daarom heeft G’d zo gezegd: Ik heb zeker gesproken in het vuur van mijn jaloezie tegen de rest van de volkeren en tegen heel Edom, die Mijn Land met het plezier van hun hart hebben toegeeigend, als een prooi met gebrek aan respect. Bush was verantwoordelijk voor de terugtrekking uit Gaza. Op dezelfde dag van de terugtrekking trof een enorme orkaan New Orleans. In Israël werden duizenden dakloos; zo werden er in New Orleans de geboorteplaats van Condoleeza Rice tienduizenden dakloos. Frankrijk wilde terugtrekking uit Gaza van Israël en zij werden getrakteerd op de eerste Intifada op Franse bodem. Rusland wilde de terugtrekking ook en zijn kregen terreur over zich heen. MAAR de grote strijd is nog steeds voor ons.

De Strijd van de eindtijd
Iran heeft binnenkort zijn atoomwapen, zij steunen de Hezbollah en Syrië om een front te vormen tegen Israël. In het jaar dat de Koning de Mashieach zal komen dan zullen de koningen van de wereld elkaar uitdagen. Koning van Perzië zal de Arabische koning uitdagen en hij zal naar Edom gaan voor advies bij zijn terugkomst zal de Perzische koning de hele wereld vernietigen. Psikta Rabatie 36.
Hoe konden wij de hele wereld vernietigen een paar honderd jaar geleden? Vandaag weten wij het antwoord:
En in die tijd zal de grote minister Michael staan voor de kinderen van Zijn volk en het was een moeilijkste tijd ooit sinds het bestaan van het volk. En de koning van Perzië zal de hele wereld vernietigen en alle volkeren zullen onrustig, geschrokken en gevallen zijn, en ze zullen pijn hebben zoals de barensweeën. En Israël zal onrustig en geschrokken zijn en zij zullen zeggen waar kunnen wij naartoe, waar kunnen wij naartoe? Yalkoet Shimoni Midrash Psikta rabatie hfst. 36. Er zal geen veilige plek zijn voor Israël. En alle volkeren zullen oorlog voeren tegen Israël. Ik ben tegen u president Gog en hoofd van Meshech en Toewal. Na vele dagen zal je opgeroepen worden voor het leger, in laatste jaren zal tegen het land optrekken dat terug is van het zwaard, dat is verzameld uit de vele volkeren, tegen de heuvels van Israël, dat een woest land was; het is voortgekomen uit de volkeren en zij zullen daar allemaal veilig zijn. Jecheskel 38:3-9.

En op het kritieke moment gebeurd dit: En de aarde beefde voor hen, de hemelen trilden, de zon en de maan zijn zwart geworden, en de sterren stopten te schitteren. Joel 2:10 De Yalkut Shimoni midrash Psikta hfst. 36 zegt: “Wees niet bang mijn zoon alles wat Ik gedaan heb heb Ik alleen voor jullie gedaan, wees niet bang de tijd van jullie verlossing is gekomen.

En het zal zijn op die dag, wanneer Gog zal optrekken tegen het land van Israël, zegt G’d, dat Mijn woede in mij uit mijn neusgaten zal komen. Want het is mijn jaloezie en het het vuur van Mijn wraak dat Ik dit gezegd heb; er zal zeker een grote beving zijn in het land Israël. Zodat de vis in de zee en de vogels in de hemel, en de beesten van het veld en alle kruipende beesten die op de grond kruipen, en alle mensen die op aarde zijn, zullen trillen door Mijn Aanwezigheid en de bergen zullen neervallen en de steile plaatsen zulen vallen, en elke muur zal op de grond vallen. En Ik zal hem roepen voor een gevecht tegen hem via al mijn bergen, zegt G’d: het zwaard van elke man zal tegen zijn broeder zijn.
En Ik zal hem treffen met pest en met bloed; en Ik zal het laten regenen op hem, en op zijn banden, en op de vele volkeren die met hem zijn, een geweldige regen, en grote hagelstenen, vuur en steen. Jechezkel 38:17-22

En op die dag zal G’d Koning zijn over de hele wereld, op die dag zal G’d één zijn en Zijn naam één. Zecharja 14:9

Conclusie
Nou nou, als je dit leest dan is het logisch dat je bang wordt voor wat de toekomst ons, het Joodse volk, en de rest van de wereld zal brengen. We kennen het Chanoekafeest. Poerim, de overwinning op Haman van Perzië, staat voor de deur. De gelijkenis met Mahmoud Ahmadinejad van Iran is heel opvallend. Ze spreken beiden dezelfde woorden over de ‘vernietiging van het Joodse volk’.
Een vertaling van het gebed dat wordt gezegd op Poerim: “Voor de wonderen en de verlossing, de geweldige daden en de bewijzen van redding, de wonderlijke dingen en voor de daden die ons getroost hebben waarmee U onze voorouders gered heeft in die dagen en op deze datum:
In de dagen van Mordechai en Esther in de hoofdstad Soesan (Teheran?) toen de slechte Haman (Ahmadinejad?) tegen hen opstond en hen wilde verdelgen, vernietigen en vermoorden alle Joden van jong tot oud, kinderen en vrouwen, op één dag…. Maar U, in Uw grote barmhartigheid, heeft U zijn plan verijdeld en zijn intenties tegengehouden en hebt hem gewroken en hij is samen met zijn zonen opgehangen aan de galg”.

Of laten we even een kijkje nemen naar het gebed dat tijdens Chanoeka gezegd wordt:
“In de dagen van Matitjah, de zoon van Jochanan de Chashmoneeër toen de goddeloze Griekse regering opstond tegen Uw volk Israël…. U hebt in Uw barmhartigheid hen geholpen in de tijd van nood, U hebt voor hen gevochten…U heeft de sterken overgeleverd in de handen van de zwakken, velen in de hand van weinigen enz.” Er bestaat geen Achasjwerosh meer en geen Haman. Geen Griekse regering. En binnenkort ook geen Ahmadinejad van Iran.

Dus wat kunnen wij doen? Tot inkeer komen en vertrouwen op G’d. Mijn conclusie op de vraag of de Verlossing binnenkort zal plaatsvinden: Ja, heel binnenkort. Dus ondanks alles verlies de moed niet, want G’d zal ons redden.

©Lea Farkash voor FAQ-online 2009