Vajigasj: Drie boodschappen in code

Geschreven door  rabbijn Dayan mr. drs. R. Evers

Joseef maakt zich bekend aan zijn broers en stuurt zijn vader Ja’akov drie boodschappen in code.

Na de dramatische ontknoping en hernieuwde kennismaking met de broers stuurde Joseef naar zijn vader Ja’akov tien ezels volgeladen met Egyptische lekkernijen (Gen 45: 23). Met die tien ezels berichtte hij zijn vader een boodschap in code, dat hij zijn tien broers die schandelijke verkoop moest vergeven. Ze handelden als ezels!

Wat waren die lekkernijen? Volgens Rasjie (1040-1105) zond Joseef zijn vader oude wijn, waar bejaarden veel van houden. Volgens een tweede verklaring stuurde hij fijngemalen bonen.

Einde slapeloosheid
Welke boodschap stuurde Joseef met deze delicatessen? Sommigen zeggen, dat fijngemalen bonen en oude wijn slaapverwekkend zijn. Ja’akov kon door al zijn verdriet nooit meer goed slapen. Joseef berichtte hem nu het einde van zijn slapeloosheid.

Blood, sweat and tears
Anderen leggen de nadruk op Joseefs angst, dat Ja’akov zou ontdekken, dat de broers Joseef verkocht hadden. Ja’akovs verdriet zou verzacht worden door `fijngemalen bonen’. Fijngemalen bonen symboliseren moeite, inspanning, sweat en tears. Joseef gaf hiermee een hint aan zijn vader, dat hij alleen door scheiding van de familie, zijn slavernij en verblijf in de gevangenis tot deze politieke hoogte had kunnen komen, waardoor hij nu in staat was om zijn hele familie te redden van de hongersnood.

Wijnboodschap
De Tora vertelt ons, dat – vlak voor Joseefs bekendmaking – de broers daar wijn dronken met Joseef. Rasjie legt uit dat zij vanaf de verkoop van Joseef nooit meer wijn hadden gedronken. Ook Joseef had geen wijn meer gedronken, maar op die dag dronken ze samen wijn. Joseef realiseerde zich dat ook zijn vader Ja’akov 22 jaar geen wijn had aangeraakt. Joseef stuurde daarom ook oude wijn naar vader Ja’akov.
Joseef stuurde oude wijn. Hij gaf hiermee een hint aan Ja’akov, dat hij al die jaren in Egypte nooit de hoop op hereniging verloren had. Hij had nooit wijn gedronken, maar de wijn apart gezet, zó lang dat het oude wijn was geworden, in afwachting van de uiteindelijke hereniging.

©Dayan Evers