Voor mij geen L’Chaim tijdens ‘Oud en Nieuw’!

Geschreven door Lea Farkash

De Katholieke naam voor “Oude Jaars avond” is Sylvester.

Sylvester was een stille nacht voor de Oost-Europese joden die in angst leefden voor de jaarlijkse pogroms die samengingen met het begin van het nieuwe ‘burgerlijke’ jaar.
Een week na de avond van 25 december, Kerstmis, is de tijd van de besnijdenis van het geboren kind in de “kleine stad van Bethlehem”. Dit was een oproep aan de lokale boeren om deel te nemen in het drinken, feestvieren en het doden van Joden.
Deze nacht hebben Joden in de Shtettels generaties lang hun huizen gebarricadeerd om zich te verdedigen tegen een woeste menigte. Tora-studie tijdens die nacht was onmogelijk. In tegenstelling tot willekeurige pogroms en andere uitingen van jodenhaat, was Sylvester een voorspelbare dag voor agressie.

Tora-studie die nacht is verboden, ter herinnering aan de verschrikkingen die op die avond hebben plaatsgevonden. Zo is Thora studie ook verboden in een huis van rouw en op de negende van Av toen de Heilige Tempel werd verwoest. Bepaalde chassidische stromingen, leren geen Thora ook aan de vooravond van 6 januari om dezelfde reden, een overblijfsel van de schommelingen in de Gregoriaanse kalender.
Wie was Sylvester?
Sylvester was paus van 31 januari 314 tot 31 december 335. Zijn Heilige dag is de dag dat hij werd begraven, en dit valt op 31 december.

Er is niet veel is over hem bekend, maar hij was de leider van de katholieke kerk tijdens een belangrijke periode in haar geschiedenis. Hij wordt verondersteld aanwezig te zijn geweest bij het proces dat heeft geleid tot de bekering van de keizer Constantijn tot het christendom, zeker niets om te vieren voor de Joden.

Een historisch overzicht van de dag Sylvester:
Op Nieuwjaarsdag 1577 besloot Paus Gregorius XIII dat alle Romeinse joden, op straffe van de dood, aandachtig moesten luisteren naar de verplichte katholieke preken die gegeven werden in de Romeinse synagogen na de vrijdagavond diensten.

Op Nieuwjaarsdag 1578 ondertekende Gregory in een wet voor speciale belasting voor de Joden ter ondersteuning van een “Huis van Bekering” om Joden te bekeren tot het christendom. Op Sylvester1581 commandeerde Gregory zijn troepen om alle heilige literatuur in beslag te nemen uit de Romeinse joodse gemeenschap. Duizenden Joden werden vermoord tijdens deze actie.

Gedurende de middeleeuwse en post-middeleeuwse periode, was 1 januari – gereserveerd voor synagoge en boekverbrandingen, openbare martelingen en moord. Het was de dag van de besnijdenis van Jezus – het begin van het christendom en het einde van het jodendom.

Dit zijn de redenen waarom ik weiger mee te doen met het vieren van ‘Sylvester’ (Oud en Nieuw).