Waarom Joden de Naam van G’d niet voluit schrijven

Geschreven door de redactie

Over het uitschrijven

We gebruiken niet G-ds volledige naam uit respect voor Zijn heiligheid. In onze traditie is een naam namelijk niet zomaar iets. Een naam zegt iets over de natuur, essentie en de karakter van de persoon.

Daarom schrijven wij over het algemeen G-ds naam niet al te vaak. Ik heb mensen wel eens horen zeggen dat dit te maken heeft met het verbod om G-ds naam ijdel te gebruiken. Alleen is dat in dit geval niet zo, omdat dit verbod alleen maar gaat over het afleggen van een eed/belofte. Het Hebreeuwse woord dat in de Torah, wat men vaak met ‘ijdel’ vertaald, gebruikt wordt betekent letterlijk ‘voor onwaarheid,’ en in dit geval zou men G-ds naam dan dus voor leugens gebruiken, wat natuurlijk een grote overtreding is.

Er bestaat geen echt verbod op het schrijven van G-ds naam, maar wél op het uitwissen/vernietigen van G-ds naam. En omdat er altijd een grote kans is dat G-ds naam per ongeluk wordt uitgewist, vermijden wij dit dus door het door het niet helemaal uit te schrijven. Eigenlijk bestaat er ook niet een verbod op het schrijven van G-ds namen op de computer of het internet, omdat het dan geen vaste vorm heeft en dus niet permanent vastgezet is. Dus hebben de rabbijnen van onze tijd besloten dat ’t schrijven op de computer géén permanente vorm is. Dus is het ook geen probleem om het bijvoorbeeld met je backspace toets weg te halen, maar zodra je het uitprint – en het dus op papier komt – is het wel permanent. Dat is ook de reden waarom we het vermijden om G-ds naam op de site FAQ-online uit te schrijven, omdat er altijd een kans bestaat dat iemand het uitprint en zonder het te weten het na het lezen G-ds naam vernietigd.

Dit principe kunnen wij terug vinden in Devarim (Deut) 12:3-4: Jullie moeten hun altaren omverhalen, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun afgodisch-vereerde bomen in het vuur verbranden, de uitbeeldingen van hun godenstuk hakken en hun naam van die plaats laten verdwijnen. Doe zoiets niet voor de Eeuwige jullie G-d.” Hieruit leren de rabbijnen dat het ons verboden is om iets heiligs (hetzij een boek, G-ds naam, etc) te vernietigen.

En over het uitspreken…
Nergens in de Torah vinden wij eigenlijk en verbod op het uitspreken van G-ds naam. Sterker nog, de naam werd vaak verwerkt in veel gebruikte namen die ook ‘yah’ of ‘yahu’ bevatten. Dat zijn namelijk delen van de heilige G-dsnaam. G-ds naam werd ook dagelijks uitgesproken bij de offerdiensten in de Beis HaMikdash (de tempel).

Ook in de Mishna kunnen we niet terugvinden dat er in de oude tijden verbod was op het uitspreken van de Naam. Sterker nog, de Mishna in Brachos 9 staat er dat men het zelfs aanraadde om G-ds naam als een groet te gebruiken om een mede-Jood ermee te begroeten. Later, in de Talmoedische tijd, werden er plaatsvervangende namen voor G-ds namen gebruikt. Sommige van onze geleerden hebben zelfs gezegd dat iemand die JHW en de H, volledig uitspreekt, geen plaats in de volgende wereld heeft en ter dood gebracht moet worden. In plaats van het uitspreken van JHW en de H gebruiken we meestal de term Hashem (letterlijk: “de Naam”). En ook al is het verbod op het uitspreken van de vierletter Naam, is het gebruikelijk voor ons om geen enkele naam van G-d uit te spreken dan behalve in onze gebeden of Torah studie. Dit doen we dan dus door het veranderen van bepaalde letters, bijvoorbeeld:
Eloheinu wordt Elokeinu
Elohim wordt Elokim
Adonai wordt HaShem (of soms ook Adoshem)

Omdat een naam zoals ik al eerder zei het karakter en de reputatie van de drager inhoudt, moet een naam – en vooral G-ds naam – met hetzelfde respect behandeld worden als de goede reputatie van de drager van een naam. Hierom worden met alle namen van G-d dus met het grootste respect om gegaan.

Dieper liggende reden waarom wij Zijn Naam niet voluit schrijven en uitspreken
Waarom spreken wij Hasjems Naam niet uit? Dit is om het feit dat wij van Hasjem Zélf de opdracht hebben gekregen Zijn Naam verborgen te houden! Het ultieme bewijs hiervoor kunnen wij in de Tora vinden. Om precies te zijn in de vers Sjemot/Ex.3:15.

In Sjemot 3:15 staat het volgende geschreven: Hasjem, de G’d van jullie vaderen… dit is Mijn Naam voor eeuwig.. zeh- sjemie le’olam.
Voor eeuwig is in het Hebreeuws le’olam De spelling van le’olam is lamed-ajin-waw-lamed-mem.
לְעוֹלָם
In deze vers is dit anders. De spelling van le’olam in deze vers is lamed-ajin-lamed-mem.
לְעֹלָם
Lamed-ajin-mem kun je ook uitspreken als le’alem, wat verbergen betekent.

Dit is DE reden waarom wij Zijn Naam niet uitspreken en ipv dat A-donaj (Mijn Heer) zeggen in de liturgieën en in de “wandelgangen” “HASJEM”. Omdat er geen Bejt Hamiqdasj staat, wordt Zijn Naam niet meer uitgesproken. Laten wij hopen dat de Bejt Hamiqdasj snel wordt herbouwd zodat de Kohen Hagadol, de Hogepriester, Zijn Naam in al Zijn Majesteit uitgesproken mag worden!

©FAQ-online 2009