Was Israël de geboorteplaats van de moderne mens?

De Vlaamse Vrienden van Israel

Professor Avi Gopher en Dr. Ran Barkai, onderzoekers van het Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Tel Aviv staan hier bij de ingang van de Kessemgrot, een opgravingssite nabij Rosh Ha’ayin op ongeveer 20 km ten oosten van Tel Aviv.

Lang werd werd aangenomen dat de moderne mens is voortgekomen uit het continent Afrika zo’n 200.000 jaar geleden. Nu hebben archeologen van de universiteit van Tel Aviv het bewijs geleverd dat de Homo sapiens 400.000 jaar geleden over land heeft rond gezworven dat tegenwoordig Israël wordt genoemd – het vroegste bewijs voor het bestaan van de moderne mens overal in de wereld.

Prof. Avi Gopher toont een tand die in de Kessemgrot werd gevonden (foto: AP Images/Oded Balilty)

De bevindingen werden ontdekt in de Kessem Grot, een pre-historische site die gelegen is in de buurt van Rosh Ha’ayin waar voor het eerst in 2000 opgravingen plaatsvonden. Professor Avi Gopher en Dokter Ran Barkai van het Departement Archeologie aan de Universiteit van Tel Aviv, die de opgravingen leiden alsmede professor Israël Hershkowitz van het Departement voor Anatomie en Antropologie van de universiteit en van de Sackler School voor Geneeskunde, hebben samen met een internationaal team van wetenschappers, een morfologische analyse uitgevoerd op acht menselijke tanden die werden gevonden in de Kessem Grot [Qesem Cave].

Deze analyse, waaronder ook CT-scans en röntgenfoto’s, geeft aan dat de grootte en vorm van de tanden zeer vergelijkbaar zijn met die van de moderne mens. De tanden die werden gevonden in de Kessem Grot zijn zeer gelijkaardig aan andere bewijzen van de moderne mens uit Israël, die gedateerd zijn op ongeveer 100.000 jaar geleden en die ontdekt werden in de Skhul Cave in de Karmel en Qafzeh Cave in de Lager Galilea in de buurt van Nazareth. De resultaten van de bevindingen van de onderzoekers worden gepubliceerd in het American Journal of Physical Anthropology.

Een rij skeletten die de evolutie van de mens moet voorstellen in het Peabody Museum, New Haven, Conn., circa 1935. Toen gingen wetenschappers er nog vanuit dat de mens rechtstreeks van de aap stamde, stelling die een storm van verontwaardiging en protest veroorzaakte vooral onder religieuzen. 75 jaar later weet men dat een en ander wel wat simplistisch werd voorgesteld en dat de evolutie en het ontstaan van de moderne mens complexer in elkaar zit dan vroeger werd aangenomen. Volgens Darwins evolutietheorieën is die het resultaat van voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden. Aanpassen of verdwijnen: The Survival of the Fittest zou dan ook beter vervangen worden door de “De overleving van de meest aangepaste“.

Het verleden lezen
De Grot van Kessem wordt gedateerd op een periode tussen 400.000 en 200.000 jaar geleden, en de archeologen die er aan het werk zijn, zijn van mening dat de bevindingen een belangrijke evolutie aantonen van het gedrag van de antieke mens. Deze periode was cruciaal in de geschiedenis van de mensheid uit culturele en biologische perspectieven. De tanden die worden onderzocht geven aan dat deze veranderingen kennelijk gerelateerd zijn aan evolutionaire veranderingen die zich op dat moment voordeden.

Professor Gopher en Dokter Barkai hebben vastgesteld dat de vondsten in verband staan met de cultuur van degenen die in de Kessem Grot leefden – met inbegrip van de systematische productie van messen in vuursteen messen, het regelmatig gebruik van vuur; bewijs voor de jacht, het snijden en het delen van dierlijk vlees; mijnbouw voor het opdelven van grondstoffen voor de productie van vuurstenen werktuigen uit ondergrondse bronnen. Al deze vondsten versterken de hypothese dat dit in feite een innovatief en baanbrekend gedrag was dat kan overeenkomen met de verschijning van de moderne mens.

Een ontdekking zonder voorgaande
Volgens de onderzoekers kunnen de ontdekkingen in de Kessem Grot erop wijzen dat de theorie, die zegt dat de moderne mens is ontstaan op het continent van Afrika, mogelijk moet herzien worden. In de afgelopen jaren, werd archeologische bewijsmateriaal en menselijke skeletten gevonden in Spanje en ook in China die deze stelling ondermijnden, maar de vondsten in de Kessem Grot zijn vanwege hun recente leeftijd een ongekende ontdekking.

De opgravingen in de Kessem Grot worden voortgezet en de onderzoekers hopen dat nieuwe vondsten hen in staat zullen stellen om hun theorieën nog meer te staven die tot nog toe werden gepubliceerd en ons begrip van de evolutie van de mensheid zullen verbeteren – in het bijzonder de opkomst van de moderne mens.

Bronnen van de Vlaamse Vrienden van Israel:
American Friends of Tel Aviv University: Was Israel the Birthplace of Modern Man? van 30 december 2010;
All Voices: World’s Oldest’s Remains of Modern Man Discovered in the Kessem Cave near Rosh Ha’Ayin van 28 december 2010;
Msn Science: Is human evolution speeding up? van 10 december 2007