Evolutie Vs. Creationisme? Wat dwaas…

Dit jaar schijnt het het jaar van Darwin te zijn. Zowel wetenschappers als vele gelovigen zijn in rep en roer om hun gelijk te behalen. Er is een ware gevecht om gelijk uitgebroken om aan beide kanten zieltjes te winnen. Allemaal “Rightfighters” die mensen tot aan folders in de brievenbus toe hun gelijk “opdringen”. Toch hebben zij in mijn beleving aan beide zijde geen alleenrecht op “gelijk”, omdat zij beide in mijn ogen een punt hebben, behalve dat de ene partij claimt dat er geen Schepper zou zijn en dat de andere partij beweert dat wetenschap niet “Bijbels” zou zijn. Ik baseer dit hoe ik het creationisme en wetenschap ervaar en interpreteer vanuit mijn geloofsbeleving.

Wanneer je tegen een wetenschapper zegt: ‘Alles wat wij hier om ons heen zien, voelen, proeven, ervaren, is door een Hogere macht geschapen’, dan lachen zij in jouw gezicht uit en overschreeuwen dikwijls hun eigen twijfel door de zotheid van jouw stelling naar het land der fabelen te wuiven.
Wanneer je tegen een gelovige zegt: ‘G’d maakt gebruik van evolutie’, dan reageren zij exact hetzelfde als de atheïstische wetenschapper:

Evolutie betekent letterlijk geleidelijke ontwikkeling. Daarom hebben zij in míjn beleving beide gelijk: evolutie is bewezen, máár de veroorzaker is en blijft Kadosj Baroech Hoe (G’d). Maw we moeten niet zeggen “Evolutie Vs. Creationisme”, maar “evolutie is een tool binnen creationisme”.
Wat bedoel ik hiermee?

De Tora en wetenschap zijn niet en mogen niet losgekoppeld worden. Evolutie kán een tool zijn, en naar mijn idee bewezen (ik zeg niet dat wij van de apen afstammen), maar het blijft de Evolutietheorie. Theorieën worden dikwijls/vaak gewijzigd. Dat maakt wetenschap zo interessant. Men wijzigt en wijzigt, omdat men wijzer wordt.

Gelovigen halen het woord degeneratie aan om de evolutietheorie te bestrijden. Naar mijn idee halen zij de begrippen evolutie en degeneratie ernstig door elkaar door ze tegenover elkaar te stellen. Dat is mi onjuist.
Op “materieel” vlak, op instinct en op vorm van wetenschappelijke kennis evolueren wij. Wij grijpen geen mensen – zoals vroeger – meer bij de lurven en steken die midden op de markt in de fik omdat hun moraal of geloof ons niet aanstaat. Wij zijn inmiddels “geciviliseerd” middels “democratie en rechtsstaat”. Daarom is het in mijn ogen dwaas om te zeggen dat wij en de dieren- en plantenwereld niet ontwikkelen. Het is bewezen dat wij wel evolueren http://weblog.kena.nl/smile/363.gif, zelfs lichamelijk (wij zijn groter dan de mensen in de middeleeuwen). Maar spiritueel degenereren wij naar mijn idee wel degelijk. In het Jodendom wordt aangetoond dat het spirituele niveau van onze geleerden (dus zéker die van ons) in déze eeuw minder hoog is dan de eeuw daarvoor en de eeuw daarvoor en de eeuw daarvoor. Ze toonden dit aan door middel van de skills binnen hun spirituele niveau en die van nu onderling te vergelijken en wij degenereren inderdaad op spiritueel niveau dramatisch.
Daarom moeten gelovigen naar mijn idee niet doen alsof wetenschap iets is wat tegen Hasjem gaat. Ik vind het haast een belediging naar de Schepper. Niet gelovige wetenschappers daarentegen beledigen de Schepper sowieso door Hem te beledigen dat Hij niet de Katalysator van ál het bestaan is. Ook zij denken – net als vele gelovigen dat zij alle wijsheid in pacht hebben, want hun manier van rightfighten is exact hetzelfde als de gelovigen, dit omdat wij allemaal MENSEN zijn.

Wetenschap IS van Hasjem. Alleen de bron verschilt voor een aantal wetenschappers. Het is daarom ongeloofwaardig en naïef om je als christen of Jood je tegen wetenschap af te zetten met de Bijbel in de hand als of wij erbij zijn geweest. Ijov/Job werd ferm door Hasjem op de vingers getikt met de vraag of híj bij de schepping aanwezig was toen Hasjem liefdevol het universum voor ons allen creëerde. Ijov was Hasjem het antwoord “nee” verschuldigd, zo ook jij, zo ook ik. zo ook voor de aanhangers van de evolutietheorie. Wij weten als gelovigen niet HOE Hij het gedaan heeft. Om vervolgens – als je er geen eens bij bent geweest bepaalde theorieën als sprookjes naar het land van de fabelen te wijzen, is dat net zo arrogant als wetenschappers die beweren dat de bron Hasjem niet is, maar dat alles per toeval onstaan is. HIERin onderscheid ik me van de Evolutietheorie van Darwin.

Wetenschap legt de kwestie uit hoe de wereld functioneert. De Tora legt uit waarom de wereld is geschapen, hoe wij daarin moeten leven volgens de Wil van Hasjem.

Er is geen conflict tussen wetenschap en religie, én naar mijn idee een vorm (“een” vorm!) van evolutie. Wetenschap openbaart de grootheid van G’d aan de wereld. Hoe meer onze wetenschappelijke kennis toeneemt, hoe meer wij in staat zijn de wonderen van de Schepping van Hasjem weten te waarderen.

“data”:”http://www.youtube.com/v/Vl31is_RgP8&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=nl&feature=player_embedded&fs=1″,”quality”:”high”,”menu”:”false”,”src”:”http://www.youtube.com/v/Vl31is_RgP8&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=nl&feature=player_embedded&fs=1″