Wat kunnen Noachieden doen tijdens het Poeriemfeest?

Vertaald door de redactie

Bron: asknoach.org

Een bne Noach kan er voor kiezen om het boek Esther te lezen tijdens het Poeriemfeest, want er zijn talrijke universele boodschappen van dit feest dat een Noachiede kan gebruiken in het dagelijkse leven:

1 G’d is nauw betrokken bij alle gebeurtenissen in de wereld, zowel in grote als in een oogwaarschijnlijke “ kleine” gebeurtenissen. Dit wordt het individuele G’ddelijke voorzienigheid genoemd. Als het slechte voor een tijd de overhand heeft, dan zal het slechte uiteindelijk het onderspit delven. Of zij zullen zich bekeren van hun goddeloosheid, of zij zelf zullen worden vernietigd.

2 Iedere individu is verantwoordelijk voor zijn daden en om te doen wat recht is in de Ogen van G’d. Wanneer er wordt opgeroepen om in actie te komen dan moet je niet werkeloos toezien en zal je niet moeten afwachten dat een ander jou taken zal overnemen. Wat nodig is om te doen zal worden uitgelegd door een Torah-leider van zijn generatie, omdat G’d hem de inzicht geeft wat nodig is te doen tijdens een bepaalde tijd. Zoals bij Chanoeka riep Matisyahu op om ten strijde te strekken tegen de Grieken. Toen de Joden hieraan gehoor gaven, werd dit beantwoord met G’ddelijk wonderen. Tijdens Poeriem riep Mordechai om de Torah en de geboden te bestuderen met berouw en gebed. Toen de Joden hieraan gehoor gaven voor een heel jaar, werd dit ook beantwoordt met G’ddelijke wonderen.

3 Wees vrolijk!

4 Geef aan liefdadigheid voor mensen in psychische nood of aan arme mensen.

Hier een audio fragment met de historische achtergrond van het verhaal van Poerim. (Eng).