Wat valt ook onder Ever min Hachai/ deel van een levend wezen?

In dit artikel leerde we dat je geen deel van een levend dier mag eten. Maar hoe zit het als men bijvoorbeeld alleen de huid/veren nodig heeft of als een dier meer moet lijden voordat het geslacht wordt? Kortom in hoeverre mag je een dier laten lijden voordat het gebruikt/geconsumeerd wordt?

Wat zijn de grenzen?

In The Divine Code wordt op blz 345 ook gesproken over de grenzen van dierenleed. Adam kreeg toestemming om over de dieren te heersen en mocht de dieren gebruiken om bijvoorbeeld het land te bewerken (Tractate Sanhedrin 59b). Noach mocht na de vloed de dieren slachten en het vlees eten, de huid en botten gebruiken (Taz Yoreh De’ah 117:4). Maar de mens werd geen toestemming gegeven om de dieren onnodig te doden of te verwonden of onnodig leed te veroorzaken (Guide for the Perplexed vol 3 hfst 48). Ook is dit niet toegestaan bij visachtige, reptielen of andere kleine dieren (Igrot Moshe Hoshen Mishpat, vol. 2 hfst 47).

Een voorbeeld volgens de Rambam in Guide for the Perplexed vol 3, hfst 17 is het verhaal in Numeri 22:27-32. Waar Bilaam zijn ezel drie keer onnodig sloeg en daarom vroeg de engel waarom hij het dier pijn deed.

Dons en Angorawol

Volgens het boek The Theory en Practice of Universal Ethics staat op blz. 375 dat als iemand de veren nodig heeft van een kip dan moet hij eerst de kip doden om vervolgens de kip te mogen plukken. Ook als dit betekend dat hij erop verliest. In die dagen was er geen vriezer en kon je daardoor het vlees minder lang bewaren. Of het nu om een kip of een ander dier gaat die wordt geplukt het leed is er niet minder om. (Bij schapen wordt de wol eraf geschoren en dat is net als je bij de mens de haren knipt.) Men moet van deze gruwelijke praktijk verre van blijven. (zie Remo, Shulchon Oruch, Even Ho’ezer 5:14).

Volgens de Europese Unie mag een dier dat in de rui is wel worden geplukt, maar ik kan nergens een bron (The Theory en Practice of Universal Ethics en de Divine code) vinden die dit wel toestaat. Overigens wordt dan de scheidingslijn van plukken en de veren die los zitten wel erg klein.

De beddengoed fabrikanten zeggen allemaal dat de veren een bijproduct is van geslachten eenden of ganzen, maar er zijn zat video’s die het tegendeel bewijzen. Vooral het dons dat uit China komt.

Dieren levend koken.

Als iemand die zelf bijvoorbeeld een kip houdt en het dier wil gaan eten dan mag men het dier niet onnodig wreed behandelen of onnodig pijn laten lijden. Men mag bijvoorbeeld een levend dier niet in een pan met kokend water doen. Alleen als het dier hierdoor beter smaakt is het niet verboden, maar als dit niet zo is, is men verplicht eerst het dier te doden ook al kost het extra moeite.

“Dieren sport”

Het is verboden om op dieren te jagen voor de sport of plezier, maar men mag wel jagen op dieren als men het vlees nodig heeft voor consumptie of voor de huid of vacht. Ook dieren die schade aan het land of andere dieren aanrichten mag men doden.

Ook is het verboden om naar een evenement te gaan waar dieren worden gemarteld of gedood voor de sport of vermaak. Voorbeelden hiervan hanengevecht, hondengevecht en stierengevecht.

“data”:”http://www.youtube.com/v/CGg-VnrTlfw”,”src”:”http://www.youtube.com/v/CGg-VnrTlfw”