Betekenisvolle verjaardagen

Vertaald door de redactie

Bron: Ask Noah

Voorwoord

Tijdens de maand Adar, Nissan en Ijar van het jaar 5748 (1988) wijdde de Rebbe zijn openbare speeches aan het belang van het vieren van betekenisvolle verjaardagen. Hij onderwees het publiek wat de Tora en Aggadah bronnen hier over zeggen, maar ook wat de traditionele Chassidic gewoontes zijn. De Rebbe spoorde iedereen aan om opgepaste wijze de verjaardagen te vieren en moedigde het publiek aan om tijdens de verjaardag de nadruk te leggen op Tora studie en meer liefdadigheid enz.

Met deze korte studie worden delen van de speeches van de Rebbe gebruikt. Deze speech werd op de 25 Adar 5748 gehouden, tijdens de verjaardag van de vrouw van de Rebbe, Rebbetzin Chayah Mushka Schneerson, in zaliger gedachtenis, (5661-5748) waarmee het startsein werd gegeven door de Rebbe voor zijn campagne om verjaardagen te vieren.

Het concept van geboorte.

Een foetus is net voor de geboorte een compleet levend wezen met een volledige gevormde lichaam. Maar het is geen zelfstandig levend wezen. De foetus wordt compleet door de moeder gevoed en waar de moeder heen gaat wordt het ongeboren kind automatische meegedragen.

Vanaf het moment dat de baby wordt geboren begint de lichaamsdelen vrijelijk te bewegen. Vanaf dat moment begint de baby zijn eigen zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkelingen op een nieuwe manier.

Voor de mens is de geboorte een vreugdevolle tijd. Voor de ouders dat ze zijn gezegend met een zoon of dochter en voor het kind dat een onafhankelijke levensvorm werd. Daarom is het gepast om elk jaar op je verjaardag dankbaarheid te tonen en G’d te prijzen, omdat Hij je het leven heeft gegeven.

Verjaardag vieren

Een Midras op Bereesjiet/ Genesis 40:20 verteld: “Veel mensen koesteren die dag waarop zij geboren zijn en geven een feest op die dag.”

Zoals de geboorte van de natie elk jaar wordt gevierd zo ook zou een individu op gepaste wijze zijn verjaardag kunnen vieren. Een verjaardag van een persoon zou deze kunnen benutten voor Tora studies en voor het houden van de Mitsvot( geboden; voor niet-joden zijn dat de noachidische geboden en de vele subgeboden en de Tora studie zou er opgericht moeten zijn voor beter inzicht van deze geboden). Dit begint met drie zuilen van de wereld: Tora studie, gebed en liefdadigheid. Dit zou je tijdens de viering van je verjaardag in acht moeten nemen en je voornemen dat je dit in de toekomst ook gaat doen.

Het belangrijkste is om tijdens je verjaardag je te omringen met familie en vrienden en het vreugdevolle feest zal hen stimuleren om ook deze goede voornemens na te leven-en het geluk dat je genereerd zal enthousiast en ijver maken voor de toekomstige naleving van de drie zuilen.

De Rebbe onthulde dat iemands verjaardag ook een dag is van reflectie. Wanneer iemand zich “herinnerd en denkt aan alle aspecten die men kan verbeteren en berouw kan tonen (van de boek HaYom samengevat door de Rebbe, het vieren van verjaardagen de 11de Nissan) Dit kan je bereiken door het vermeerderen van Tora studie en gebed op je verjaardag, maar ook door liefdadigheid en andere mitswots/geboden. De Tora studie zou ook geopenbaarde aspecten moeten inhouden ( d.w.z. de Hebreeuwse Bijbel zelf en praktische regels voor het houden van de mitswots/geboden) en esoterisch aspecten (d.w.z. Chassidus)

Wanneer de kinderen kunnen begrijpen hoe belangrijk en waardevol het is om goeden daden te doen, zouden de kinderen de spirituele waarde van de verjaardag moeten leren. De kleine kinderen zouden hier meer van onder de indruk zijn en zouden veel enthousiaster zijn om de verjaardag zo te vieren.

Het vieren van de fysieke en geestelijke geboorte.

Het vieren van de verjaardag zoals hierboven beschreven is sluit ook mooi aan wanneer de kinderen volwassen worden. Bij meisjes wordt dit op haar twaalfde verjaardag gevierd en bij jongens op hun dertiende. Het doel is dat een jongen of meisje groeit in zijn of haar rol om de Tora verplichtingen te vervullen. Daarom is deze verjaardag ook om extra verheugd te zijn wanneer een persoon het juk van het in acht nemen van zijn of haar mitsvots/geboden accepteert.

Voor deze reden kan een man boven de 13 en een vrouw boven de 12 hun verjaardag als volgt zien:

1 Het is een verjaardag van de fysieke geboorte en

2 het is de verjaardag van volwassenheid, de spirituele geboorte.

Met dit in gedachte heb je een goede reden om elke verjaardag te vieren. Op elke leeftijd kan je genoegdoening en persoonlijke groei vinden wanneer je weer een jaartje ouder wordt.

Ouders zouden hun kinderen van jongs af aan kunnen uitleggen dat de verjaardag een vernieuwing van alle aspecten van goedheid is. Men zou een vrolijke verjaardag kunnen organiseren met het kind waar zijn vrienden worden uitgenodigd. Samen met zijn vrienden kan het kind vreugdevol aan Tora studie doen en het houden van de mitsvots. Een verjaardag is een gouden kans, omdat dan iemands mazel (geluk) erg sterk is.

Dit is geen nieuw gebruik, maar eerder aanvulling om iedereen aan te moedigen om goede daden te intensiveren, Tora studie en het houden van mitsvots samen met je vrienden op een vrolijke en vriendelijke manier. Volgens de grote Joodse leiders is deze manier van verjaardag vieren meer nodig dan voorheen, want in de donkere tijd van de pre-Messiaanse diaspora hebben we meer goede daden nodig om licht uit te stralen.

We leven nu in een spirituele ballingschap en deze tijd wordt gezien als een donkere tijd voor de komst van de Messias. De toekomstige verlossing wordt gezien als geboorte en mogen onze verjaardagen de ware verlossing bespoedigen.

Aanbevolen gebruiken voor een verjaardag.

1 Verhoog op je verjaardag bijdrage voor goede doelen voordat je bidt.

2 Besteed meer tijd en moeite in je gebeden tot G’d. Bid met meer concentratie, meditatie op de grootheid van G’d en lees ook de Psalmen met meer intensiteit op.

3 Lees de Psalm dat overeenkomt met het getal van jouw verjaardag die je gaat vieren. Dus als je 20 jaar bent dan lees je Psalm 21. Je kan de Psalm dagelijks opzeggen tot de volgende verjaardag.

4 Leer op je verjaardag een extra Tora les naast je dagelijkse Torastudie (vooral de delen waar de geboden die voor jou gelden staan) en daarnaast ook esoterisch leringen (Chassidus; Engels en Nederlands).

5 Probeer ook andere te onderwijzen in Tora en Chassidus.

6 Zonder je zelf voor een tijdje af op je verjaardag en blik terug op de afgelopen jaar. [1] Kijk naar waar je tesjoeve voor moet doen en waar je moet verbeteren en maak schrijf op waar je aan toekomst moet werken.

7 Leg een nieuwe daad van vroomheid of leg meer de nadruk op een gebied of actie. [2] Maar zorg ervoor dat het wel binnen handbereik is [3].

9 Vier je verjaardag gezellig en vrolijk met je familie en vrienden ter ere van jouw verjaardag. Prijs en dank de Eeuwige, Gezegend is Hij, en zeg na het eten en vrolijkheid en zegen en dank aan G-d. [4]

Notes

[1] Zie Letter of Lubavitcher Rebbe, vol. #2226.

[2] Begin bij: voeg een nieuwe studie periode voor Chassidus (letters, idem #2066)

[3] Het is goed om op Rosh Hasjana of op je eigen Rosh Hasjana (je verjaardag) waar eigen nieuw jaar begint een nieuw aspect of een religieuze daad op je te nemen. Zie Rebbe’s Sicha [public talk] of Acharon Shel Pesach [last day of Passover] 5748, footnote 33), en brieven idem.

[4] Sichos: 25 Adar 5748; Acharon Shel Pesach 5748.