Zal Noachieden meedoen met de activiteiten bij de Derde Tempel tijdens Soekkot?

Vertaald door de redactie

Bron: Ask Noach

De niet-joden mochten tijdens de Eerste en de Tweede Tempel periode in Jeruzalem offers brengen aan G’d en zij zullen nog grotere rol vervullen tijdens de Derde Tempel. Met name tijdens Soekkot (Zacharia 14-16).

In zijn commentaar op de Tora schrijft de Ramban (Nachmanides):

“Zelfs in de tijd van Joshua,.. wisten de niet-joden dat deze plaats het meest verheven was van alle plaatsen en dat het de centrum was van de wereld. De (Tora) Traditie had hen geleerd dat dit de plaats was waar de Hemelse Tempel komt en de plaats is waar de G’ddelijke Majesteit, genaamd gerechtigheid, woont.

Toen de Eerste Tempel werd ingewijd door koning Salomo smeekte hij met de volgende woorden in het veelzeggende gebed (1 Koningen 8:41-43):

“Als een vreemdeling die niet tot Uw volk behoort uit een ver land komt omwille van U Naam –want men zal horen van Uw grote Naam, Uw sterke hand en Uw uitgestrekte arm- wanneer hij naar het Huis komt om te bidden, hoor in Uw Hemelse verblijf en verleen alles [!] dat de vreemdeling aan U vraagt. Zo zou alle mensen op de aarde Uw naam kennen en U vereren, zoals Uw volk Israël doet. En zij zullen Uw Naam herkennen dat verbonden is met dit Huis dat Ik heb gebouwd.”

Dit stukje laat zien dat de niet-joden welkom waren tijdens de Eerste en de Tweede Tempel periode en dat ze meer mee zullen doen tijdens de Derde Tempel.

De Tora staat toe dat niet-joden brand offers mogen brengen aan G’d in de Tempel in Jeruzalem. Er zijn specifieke geboden dat niet-joden een dier (schaap, geit of os) mogen offeren in de Tempel wanneer deze geen verminking/gebrek hebben. Dit geldt ook voor Joden die dieren offeren. (Leviticus 22:25)

De profeet Jesaja voorspelde ons dat de niet-joden een veel grotere rol zullen hebben die tijdens Derde Tempel zal plaats vinden (Jesaja 2:2-3):

“En het zal geschiedden in de laatste dagen dat de berg van G’ds Huis stevig zal worden gevestigd, zelfs hoger dan de hoogste punt, en alle mensen zullen toestromen. En vele naties zullen gaan en zullen uitroepen, ‘Laten we heen gaan naar de berg van G’ds Huis, naar het Huis van de G’d van Jacob en wij zullen leren van Zijn wegen en Zijn paden bewandelen, want uit Zion gaat de Tora en het Woord van G’d uit Jeruzalem.”

En audio over Soekkot