De maand Elul: voorbereiden voor Rosh HaShanah


Bron: asknoach.org 

Vertaald door de redactie

Toen de Rebbe “Rayatz,” Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn [de 6de Lubavitcher Rebbe] nog een kind was vroeg hij zijn vader: “we hebben 1 neus en 1 mond. Waarom hebben wij 2 ogen?”

Zijn vader die elke gelegenheid zag om zijn kind te leren antwoordde: “1 om het goede in andere mensen te zien en de andere om het slechte in onszelf te zien.”

De les heeft een grotere betekenis in deze maand. De maand Elul is een voorbereiding voor Rosh HaShanah G’ds jaarlijkse dag van oordeel voor elke mens. In deze maand van het jaar maken we de rekening op van ons gedrag.

We houden allemaal van dingen te doen, beslissingen te nemen, de resultaten te zien en verder te gaan. Als we succesvol zijn kijken we ook terug naar de misstappen, maar eerlijk gezegd kijken we veel meer naar wat we hebben gedaan.

Natuurlijk is er een continu positief activiteit, maar als we nooit adequaat onze inspanningen onder de loep nemen en beoordelen dan is het mogelijk dat we de kanonen op de verkeerde doel afschieten. Bovendien neigt gedrag zichzelf te versterken. Dus heel vaak blijven we hetzelfde patroon volgen, herlezen we onze fouten en voegen ze dieper in onze persoonlijkheden.

Een van de tekenen van volwassenheid is dat we onze daden moeten overdenken en onderzoeken, waarbij we moeten afwegen of we wel of niet correct gehandeld hebben. De erkenning van de noodzaak om dit te doen is een van de eerste tekenen van spiritueel groeien …

Deze maand zou moeten bestaan uit zelf-ananlyse.Elul is een hele maand gewijd aan het onderzoeken van ons gedrag in het voorgaande jaar en de voorbereiding op verandering en vooruitgang in het komende jaar. Zoals een magazijnmeester die van tijd tot tijd zijn zaak sluit om de inventaris op te nemen, dit is een maand gewijd aan het inventariseren van ons gedrag en het bekijken hoe het kan worden verbeterd.

Introspectie leidt niet altijd naar positieve resultaten. Integendeel zelfs. Soms wordt het moeilijker om vooruit te komen.

Introspectie is waardevol als we een doel hebben. Dan zijn de gedachten gericht op het doel en zien we duidelijker of onze daden in lijn liggen met de doelstelling.

Wanneer een persoon het doel en de richting voelt, krijgt hij de energie om dit te bereiken. Hij wil zijn doelen zien waar hij in geloofd en dit in zijn leven toepassen. Daardoor is hij actief en reflecterend. Hij wilt dat zijn acties constructief zijn. Dus beoordeelt hij van tijd tot tijd zijn activiteiten en ziet hij of deze in overeenstemming zijn met zijn uiteindelijke doel of dat het nodig is om zijn focus te heroriënteren.

Wanneer we de tijd nemen om in deze maand ons gedrag te reflecteren en te corrigeren wanneer dat nodig is dan zullen we ons verzekeren van een “kesivah va’chasimah tovah” [ om “geschreven en verzegeld voor het goede” in G’ds Boek van Leven wanneer hij ons oordeelt op Rosh HaShanah]

Het besef van ons individuele doel is verweven met het uiteindelijke doel van de gehele mensheid. De Wijze zeggen: De wereld was alleen geschapen voor de Messias. G’d bracht de mens en de cosmos in bestaan zodat de wereld- en elke persoon afzonderlijk- in staat te stellen om de eenheid met G’d te bereiken in de tijd van de Verlossing.

Elke persoon heeft zijn eigen bijdrage in de wereld tot de tijd van de Verlossing. Want de eenheid in de tijd van de Verlossing zal elk element van bestaan omvatten. Elk van ons heeft iets te doen om het uiteindelijke doel te bereiken. Je kan dit vergelijken met een orkest: Als elk muzikant afzonderlijk hoort spelen dan klopt het niet, maar als je het orkest als geheel hoort spelen dan klinkt het erg mooi. Wanneer je uit het orkest een groep muzikant verwijdert merk je dat ook meteen. Zo is het ook met de mensheid. Zowel als onze prestaties als onze tekortkomingen zijn niet alleen privé-kwesties, maar ze beïnvloeden het bestaan in geheel. Dit wetende zouden we allemaal het doel van elk van ons leven moeten definiëren om de unieke mogelijkheden te gebruiken die we hebben gekregen om de gehele wereld tot de complete staat van vervulling te brengen.

Als we dit in onze leven toepassen dan kunnen we zo andere beïnvloeden. Dan worden de rimpels in de water groter en groter en verspreid dit over de gehele wereld. En wordt de droom van de komst van de Messias in de toekomst eerder een factor van directe relevantie in ons leven.